eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienia podatkowe
 • Czy muszę złożyć PIT po sprzedaży mieszkania jeśli płacę podatki w USA?

  Czy muszę złożyć PIT po sprzedaży mieszkania jeśli płacę podatki w USA? PORADA

  Planuję sprzedaż nieruchomość (mieszkanie) w Polsce, które kwalifikuję się na zwolnienie od podatku od nieruchomości, gdyż kupiłam je w 2004 roku (ponad 5 lat podatkowych temu). Mieszkam i płacę podatki w USA, w związku z czym od wielu lat nie składam w ogóle PIT-ów w Polsce (na ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia podatkowe
 • Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  ... za tym idzie uzyskuje przychód. Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł - zgodnie z art. 21 ... pisaliśmy w artykule: Nocleg dla oddelegowanego pracownika z podatkiem dochodowym. Wcześniej jednak organy podatkowe twierdziły, że pracownik udaje się do oddelegowanego miejsca pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  ... zawarte zwolnienia podatkowe dotyczące innego rodzaju odsetek. Wynik wnioskowania a contrario wskazuje, że odsetki, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, podlegają opodatkowaniu. Sąd wskazuje, że dokonując interpretacji należy mieć na względzie i tę okoliczność, że zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Po jakim czasie sprzedaż mieszkania bez podatku?

  Po jakim czasie sprzedaż mieszkania bez podatku?

  Za datę nabycia mieszkania po ustaniu związku małżeńskiego poprzez rozwód i przyznaniu jednemu z małżonków prawa własności w wyniku dokonanego przez małżonków podziału majątku wspólnego, należy uznać datę jego nabycia do majątku wspólnego. Kluczowy jest tutaj moment poniesienia wydatku na nabycie i to, że tego wydatku - w momencie jego poniesienia ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości, mieszkanie spółdzielcze własnościowe, wykup mieszkania
 • PIT-39 - kupno domu na kredyt po sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat

  PIT-39 - kupno domu na kredyt po sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat PORADA

  Moi mili, potrzebuję informacji. W maju zeszłego roku sprzedałem mieszkanie za 290 000,00 zł, które kupiłem w październiku 2012 za 250 360,00 zł. Nie minęło zatem 5 lat, więc muszę zapłacić 19% podatek.  Za znakomitą część pieniędzy spłaciłem kredyt za to mieszkanie i ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż mieszkania, kupno domu, spłata kredytu z
 • Czy mogę wystawić fakturę VAT nie będąc VAT-owcem?

  Czy mogę wystawić fakturę VAT nie będąc VAT-owcem? PORADA

  Witam, czy będąc zwolnionym z podatku, prowadząc księgę przychodów i rozchodów, mogę  wystawić fakturę zawierającą VAT? Chciałbym wykonać zlecenie, ale niestety w grę wchodzi tylko faktura VAT. WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia podatkowe, PKPiR, zapisy w PKPiR, faktura VAT
 • Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji

  Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji PORADA

  Witam, czy i jakie dokumenty należy wypełnić, złożyć w celu realizacji zlecenia prac w Szkocji? Pracę podejmą pracownicy zatrudnieni przeze mnie na umowę o pracę. Czy należy fakt umowy zgłosić w Szkocji? Jakieś zwolnienia z podatku w UK itp.? WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, Szkocja, spółka z o.o.
 • Czy trzeba być zameldowanym w odziedziczonym mieszkaniu?

  Czy trzeba być zameldowanym w odziedziczonym mieszkaniu? PORADA

  Witam! Bardzo proszę o opinię w następującej sprawie: W lipcu 2013 r. na mocy testamentów mojej babci i dziadka, którzy byli właścicielami lokalu mieszkaniowego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabyłam aktem poświadczenia dziedziczenia mieszkanie o pow. 60 mkw. Jeszcze w lipcu ... WIĘCEJ

  Tematy: meldunek, dziedziczenie, spadek, mieszkanie w spadku
 • Sprzedaż działki budowlanej przed upływem 5 lat a zwolnienie z podatku przy zakupie innej działki

  Sprzedaż działki budowlanej przed upływem 5 lat a zwolnienie z podatku przy zakupie innej działki PORADA

  Witam serdecznie, bardzo proszę o poradę w następującej kwestii: w roku 2013 kupiliśmy z mężem działkę budowlaną z WZ. Zamierzamy ja sprzedać, ponieważ jesteśmy zainteresowani inna nieruchomością (budynek mieszkalny wraz z działką rolno-budowlaną). W tej chwili czekamy na ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż działki, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, działka budowlana, podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Sprzedaż mieszkania w Polsce i kupno w UK

  Sprzedaż mieszkania w Polsce i kupno w UK PORADA

  Czy mogę uniknąć płacenia podatku, jeśli sprzedam mieszkanie w Polsce i kupię w UK, ale nie będę w nim zameldowana? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, kupno mieszkania za granicą, Wielka Brytania, zwolnienia podatkowe
 • Dotacja dla przedszkola niepublicznego

  Dotacja dla przedszkola niepublicznego PORADA

  Prowadzę przedszkole niepubliczne w formie spółki cywilnej, dla której prowadzona jest PKPiR. Organem prowadzącym przedszkole są dwie osoby fizyczne, które otrzymują dotację od jst na prowadzenie działalności. Dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art.21 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, działalność gospodarcza, PKPiR, zapisy PKPiR
 • Sprzedaż nieruchomości rolnej - aktualne przepisy

  Sprzedaż nieruchomości rolnej - aktualne przepisy PORADA

  Sprzedaż nieruchomości rolnej - podatek dochodowy. Mama zmarła w listopadzie 2017, czekam na uprawomocnienie wyroku o nabyciu spadku i chcę sprzedać część ziemi sąsiadowi rolnikowi, który będzie ja w dalszym ciągu użytkował  zgodnie z jej przeznaczeniem. Pieniądze ze ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, ziemia rolna, sprzedaż ziemi, sprzedaż ziemi rolnej
 • Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

  Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

  ... 2017 r. korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy. Swoją sprzedaż dokumentował fakturami, na których nie podawał podstawy prawnej stosowanego zwolnienia. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wystawiane faktury powinny zawierać w jego przypadku podstawę prawną stosowanego zwolnienia? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, zwolnienie z VAT, zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe
 • Darowizna współwłaścicieli

  Darowizna współwłaścicieli PORADA

  Współwłaścicieli mieszkania jest trzech (ja, mój brat i nasz ojciec - spadek po mamie). Niedługo będziemy sprzedawać mieszkanie, a brat i ojciec będą mi darować pieniądze z tej sprzedaży. Brat wspominał, że bank (kupujący mieszkanie bierze kredyt), wypłaci wszystko na jedno konto, ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, współwłasność nieruchomości, współwłasność mieszkania, sprzedaż mieszkania
 • Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

  Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

  ... cywilnego. Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawczyni umowa ustanowienia służebności przesyłu ma być nieodpłatna. Odnosząc się natomiast do kwestii zastosowania w niniejszej sprawie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 updof, uwzględniając zasadę, że przepisy stanowiące ulgi będące odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania powinny ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Wozisz pracowników do pracy? Zapłacisz od nich podatek

  Wozisz pracowników do pracy? Zapłacisz od nich podatek

  ... gdy transport pracowników odbywałby się autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to przychód ten mógłby korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do świadczenia w postaci zakwaterowania, należy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  ... dochodowym od osób fizycznych – co do zasady – nie przewiduje zwolnienia od podatku odsetek. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje ... zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Z ... WIĘCEJ

  Tematy: zachowek, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku
 • Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  ... i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Będzie Limit zwolnienia w przyszłym roku zostanie podniesiony do 3.000 zł Jest Art. 21 ust. 1 ... w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Będzie Z początkiem 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 3.000 zł. Nowe zwolnienie (dla lokatorów) Dodany z początkiem 2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  ... podatkowe, że to pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w miejscu wskazanym w umowie i to po jego stronie pozostaje kwestia dojazdu do pracy. 500 zł zwolnienia ... na wysokość podatku. Warto przy tym zwrócić uwagę na warunki stosowania zwolnienia. Po pierwsze przewidziane ono jest dla pracowników. Pracownikiem, w myśl updof, jest natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  ... należności wypłaconej za podróż służbową. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również zwrócić uwagę, że wysokość zwolnienia dla świadczeń z tytułu podróży służbowej jest limitowana . Nadwyżka diety wypłaconej pracownikowi ponad wskazany limit podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Z punktu widzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.