eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odszkodowania
 • Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  13:47 23.04.2019

  ... z przychodem z tytułu zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni świadczenia. Wydatki te mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem z tytułu otrzymanego odszkodowania (zadośćuczynienia) oraz odsetek od odszkodowania (zadośćuczynienia). Bez ich poniesienia Wnioskodawczyni nie uzyskałaby zasądzonych przez sąd kwot. Jeśli zatem wydatki te zostaną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  13:46 04.04.2019

  ... w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  12:56 29.01.2019

  ... wypłaty odszkodowania jest poniesienie szkody przez uprawnionego; natomiast źródłem obowiązku wypłaty odsetek jest niedotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania przez ... za opóźnienie mają względem kwoty zasadniczej odszkodowania charakter akcesoryjny, ale jako takie, nie są częścią składową odszkodowania zasadniczego, gdyż opierają się na odrębnym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek zimą?

  Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek zimą?

  10:20 23.01.2019

  ... sobie sprawy jak ważne dla dalszego postępowania jest nasze działanie kilka minut po wypadku – bez materiału dowodowego z miejsca zdarzenia, uzyskanie odszkodowania jest niezwykle trudne”, podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO. Możliwość uzyskania zimowych odszkodowań znajduje podstawę w treści art. 415 ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, zima, odśnieżanie, odśnieżanie chodników
 • Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  13:41 17.12.2018

  ... II FSK 2486/10 oraz z 03.10.2012 r., sygn. akt II FSK 2597/11). Według drugiej z uwagi na niewypełnianie przez tego typu „odszkodowania” przesłanki działania w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania przychodu (np. w wyrokach WSA z 20.07.2011 r., sygn. akt II FSK 460/10; 27 ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Wypadek na nieodśnieżonym chodniku i odszkodowanie

  Wypadek na nieodśnieżonym chodniku i odszkodowanie

  10:08 29.11.2018

  ... związanego z nieodśnieżeniem, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jak się do tego zabrać? Jaką dokumentację zgromadzić? I dlaczego warto posiadać NNW? Wysokość odszkodowania wypłacanego w związku z wypadkiem na nieodśnieżonym chodniku lub śliskiej nawierzchni potrafi sięgać nawet 20-30 tys. zł. Zmniejszyć tę kwotę może sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, odszkodowanie za złamaną rękę, zima, odśnieżanie
 • Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  16:58 04.11.2018

  ... . W sprawie wnioskodawca był jednym z powodów, zaś przypadająca na niego kwota odszkodowania wynosiła ok. 1,83 mln zł. Sąd zasądził też wypłatę odsetek liczonymi od 8 października 2011 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła odszkodowania dla następców prawnych znacjonalizowanego przedsiębiorstwa, a roszczenie obejmowało wyrównanie szkód wywołanych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

  Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

  13:34 13.09.2018

  ... odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania ... ugody sądowe. Należy zaznaczyć, że powyższym zwolnieniem, objęte są tylko odszkodowania i zadośćuczynienia i to tylko te, których wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zwolnienia podatkowe PIT
 • Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  12:57 27.07.2018

  ... celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Celem wypłaty odszkodowania jest zwolnienie z ciążącego zobowiązania i wynagrodzenie szkody pracownika. Brak jest zatem podstaw do uznania odszkodowania wypłaconego pracownikowi za swoisty ekwiwalent należności przysługujących pracownikowi od pracodawcy. Stanowisko zgodne ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, odszkodowanie, zwolnienie z pracy, koszty podatkowe
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  12:52 02.07.2018

  ... . W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: