eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › odszkodowania
 • Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  16:58 04.11.2018

  ... . W sprawie wnioskodawca był jednym z powodów, zaś przypadająca na niego kwota odszkodowania wynosiła ok. 1,83 mln zł. Sąd zasądził też wypłatę odsetek liczonymi od 8 października 2011 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła odszkodowania dla następców prawnych znacjonalizowanego przedsiębiorstwa, a roszczenie obejmowało wyrównanie szkód wywołanych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

  Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

  13:34 13.09.2018

  ... odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania ... ugody sądowe. Należy zaznaczyć, że powyższym zwolnieniem, objęte są tylko odszkodowania i zadośćuczynienia i to tylko te, których wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zwolnienia podatkowe PIT
 • Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  12:57 27.07.2018

  ... celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Celem wypłaty odszkodowania jest zwolnienie z ciążącego zobowiązania i wynagrodzenie szkody pracownika. Brak jest zatem podstaw do uznania odszkodowania wypłaconego pracownikowi za swoisty ekwiwalent należności przysługujących pracownikowi od pracodawcy. Stanowisko zgodne ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, odszkodowanie, zwolnienie z pracy, koszty podatkowe
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  12:52 02.07.2018

  ... . W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

  13:14 14.05.2018

  ... poważne obrażenia zagrażające jej życiu oraz zdrowiu. W związku z tym wypadkiem wystąpiła na drogę sądową o wypłatę od towarzystwa ubezpieczeniowego należnego jej odszkodowania. Sąd odszkodowanie zasądził wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe należną kwotę wypłaciło. Zainteresowana zadała pytanie, czy musi płacić ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

  Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

  13:20 12.03.2018

  ... każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 updof, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: a. ustanowienia służebności gruntowej, b. rekultywacji ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Kara za (niezawinione) zerwanie umowy nie jest kosztem podatkowym

  Kara za (niezawinione) zerwanie umowy nie jest kosztem podatkowym

  13:32 27.11.2017

  ... podstawie nie będą mogły zatem zostać zaliczone kary umowne i odszkodowania z tytułu: 1. wad dostarczonych towarów, wykonanych robot i usług, 2. zwłoki w dostarczeniu towaru ... 1 pkt 22 updop. Przepis ten wyłącza bowiem z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

  Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

  11:11 15.11.2017

  ... wzorowo). Zdaniem Sądu Najwyższego, do oszacowania obniżki wartości handlowej i odszkodowania należnego właścicielowi samochodu, trzeba użyć średnich oraz aktualnych stawek pochodzących z rynku” - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Prawo do odszkodowania (z OC sprawcy lub AC) za utratę wartości handlowej pojazdu ... WIĘCEJ

  Tematy: Rzecznik Finansowy, Utrata wartości handlowej pojazdu, kupno samochodu, odszkodowania
 • Zasądzone odszkodowanie jest wolne od podatku, ale odsetki nie

  Zasądzone odszkodowanie jest wolne od podatku, ale odsetki nie

  13:12 25.10.2017

  ... odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania ... art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • "Sprzedaż" gruntu pod budowę drogi bez podatku dochodowego?

  "Sprzedaż" gruntu pod budowę drogi bez podatku dochodowego?

  13:56 24.10.2017

  ... tych praw. Stosownie do art. 130 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 14

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: