eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › odszkodowania
 • Kary umowne: dzień poniesienia kosztu

  Kary umowne: dzień poniesienia kosztu

  07:38 17.01.2012

  W przypadku, gdy związek ponoszonych kar umownych z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami nie jest bezpośredni, należy je uznać za pośrednie koszty uzyskania przychodów. Co za tym idzie wydatki związane z uregulowaniem kary umownej będą podlegały zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w momencie zaksięgowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Opóźnienie robót: kary umowne w koszty podatkowe?

  Opóźnienie robót: kary umowne w koszty podatkowe?

  08:52 05.01.2012

  ... robót i usług. W konsekwencji przepis ten wyklucza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Jest to katalog zamknięty. Wymienione w treści przepisu kary umowne i odszkodowania wiążą się z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Celem tego przepisu jest zatem uniemożliwienie pomniejszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Służebność przesyłu a podatek dochodowy

  Służebność przesyłu a podatek dochodowy

  10:05 20.11.2011

  ... "przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) u.p.d.o.f. ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), ... 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z tytułu odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w trakcie budowy urządzeń przesyłowych, czy wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Podatek od odszkodowania za ustanowienie służebności

  Podatek od odszkodowania za ustanowienie służebności

  05:51 06.10.2011

  ... osób fizycznych. Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: a. ustanowienia służebności gruntowej, b. rekultywacji gruntów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Błąd w sztuce a koszty podatkowe szpitala

  Błąd w sztuce a koszty podatkowe szpitala

  07:31 03.10.2011

  ... w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zostały kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, zwolnienie przedmiotowe
 • "Odszkodowanie" z sądu a podatek dochodowy

  "Odszkodowanie" z sądu a podatek dochodowy

  06:13 27.09.2011

  ... mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie ma charakteru odszkodowania, ani zadośćuczynienia. W tej sytuacji świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dotyczącego odszkodowania (zadośćuczynienia). Wobec powyższego zasądzona Wnioskodawczyni kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów, przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania
 • Kary umowne: koszty podatkowe firmy

  Kary umowne: koszty podatkowe firmy

  13:05 18.08.2011

  Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem ryzyka. W szczególności zagrożone są działania o charakterze inwestycyjnym. Liczne błędy, opóźnienia, spory z kontrahentami to codzienność. Jak zatem traktować kary umowne, wynikające z wyżej wymienionych sytuacji? Czy będą one stanowiły koszty uzyskania przychodu? W niektórych ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Odszkodowanie z OC sprawcy a podatek VAT

  Odszkodowanie z OC sprawcy a podatek VAT

  13:31 20.04.2011

  ... o czym stanowi art. 363 § 2 K.c. Istotny rozmiar szkody Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego powinna być zatem ustalona - zdaniem Sądu Najwyższego - według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy rzeczy z daty ustalenia odszkodowania. Cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, kolizja drogowa, podatek VAT
 • Odszkodowanie dla firmy a przychody podatkowe

  Odszkodowanie dla firmy a przychody podatkowe

  07:04 17.03.2011

  Wypłacona podatnikowi kwota pieniężna zasądzona przez sąd tytułem wadliwego wykonania usługi stanowi dla jego firmy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 01.03.2011 r. nr ILPB1/415-1380/10-4/AO. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Nielegalny pobór gazu: opłaty a podatek VAT

  Nielegalny pobór gazu: opłaty a podatek VAT

  05:40 26.01.2011

  ... paliw lub energii z sieci, przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych. Szczegółowe zasady naliczania opłat z tytułu nielegalnego poboru paliw gazowych regulowane są przez przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, odszkodowanie, odszkodowania

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 14

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: