eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

  Świadectwo pracy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop PORADA

  Witam, otrzymałam świadectwo pracy 31.12.2015, pracowałam na pełny etat ponad 7 lat, przysługiwło mi 26 dni urlopu. Na otrzymanym świadectwie mam napisane tylko, ile urlopu wykorzystałam w tym roku 2015. Moje pytanie - co z moim niewykorzystanym urlopem z 2 lat, łącznie 42 dni? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, praca na pełny etat, ilość dni urlopu, ekwiwalent pieniężny
 • Staż pracy a urlop bezpłatny

  Staż pracy a urlop bezpłatny PORADA

  Pracowałam w firmie od 1.10.1998 do 30.09.2003. Na świadectwie pracy mam wpisane urlopy bezpłatne, było ich kilka - łacznie ich wymiar wynosi pół roku. Ostani był udzielony w terminie 11.07.2003 do 14.09.2003. W sumie staż w tej firmie wynosi 5 lat. Czy też 4 lata i 6 miesięcy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, urlop bezpłatny, staż pracy, lata pracy
 • Wypłata ekwiwalentu - brak informacji na świadectwie pracy

  Wypłata ekwiwalentu - brak informacji na świadectwie pracy PORADA

  Witam, otrzymałam dziś świadectwo pracy. Nie zostało w nim zamieszczone, ile mam urlopu i za ile dni zostanie mi wypłacony ekwiwalent. Dotychczas na każdym świadectwie takie informacje miałam. Szef tłumaczy się, że księgowa jeszcze nie wyliczyła i muszę poczekać na wypłatę ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, ilość dni urlopu
 • Rozwiązani umowy o pracę za porozumieniem stron. Kiedy dostanę świadectwo pracy?

  Rozwiązani umowy o pracę za porozumieniem stron. Kiedy dostanę świadectwo pracy? PORADA

  Witam, z dniem 31 grudnia rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron i ostatnie 9 dni przebywałem na zwolnieniu lekarskim i do tego czasu nie rozliczyłem się z zakładem pracy. Dotyczy to odzieży ochronnej, którą pozostawiłem w szafce roboczej w zakładzie pracy. Czy muszę się ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, warunki rozwiązania umowy, świadectwo pracy, zwolnienie lekarskie
 • Brak świadectwa pracy, mimo skończenia umowy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

  Brak świadectwa pracy, mimo skończenia umowy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? PORADA

  15 grudnia skończyła mi się umowa o pracę. Jestem jeszcze na urlopie macierzyńskim przez 2 miesiące. Mimo skończenia umowy, nie dostałam świadectwa pracy, bo pracodawca się nie wyrobił :( Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie z powodu braku dokumentu? WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, urlop macierzyński, świadectwo pracy, odszkodowanie dla pracownika
 • Czy dostanę odprawę, jeśli zostałam zwolniona w czasie zasiłku rehabilitacyjnego?

  Czy dostanę odprawę, jeśli zostałam zwolniona w czasie zasiłku rehabilitacyjnego? PORADA

  Witam,  byłam zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, pracowałam ponad 8 lat.  Po czym złamałam nogę i byłam 6 miesięcy na zwolnieniu chorobowym a następnie po komisji w ZUS został mi przyznany zasiłek rehabilitacyjny na 5 miesięcy. Dostałam pismo z pracy, iż dnia 18.12.2015 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: złamanie nogi, niezdolność do pracy, komisja lekarska ZUS, zasiłek rehabilitacyjny
 • Zmiana pracy a urlop wypoczynkowy

  Zmiana pracy a urlop wypoczynkowy PORADA

  Witam, w roku bieżącym, to jest 28 lutego, zakończyłem pracę w jednej firmie, a 4 marca podjąłem pracę w już w nowej firmie, poprzednia firma wystawiła mi świadectwo pracy, w którym w punkcie pierwszym jest napisane: "wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 0", tj. (urlop ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, zmiana pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Ilość dni urlopu na świadectwie pracy

  Ilość dni urlopu na świadectwie pracy PORADA

  Czy na świadectwie pracy jest tylko liczba dni wykorzystanego urlopu za 2015 rok? Co z dniami urlopu z 2014 r., które zostały niewykorzystane? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, ilość dni urlopu, urlop wypoczynkowy
 • Zmiana umowy na 1/2 etatu bez wiedzy pracownika

  Zmiana umowy na 1/2 etatu bez wiedzy pracownika PORADA

  Witam, czy pracodawcą może bez wiedzy pracowników zmienić pełny etat na pół tzn. tylko chodzi o składki w skrócie. 2 lata pracowałam bez umowy, od listopada 2013 dostałam umowę na cały etat, na czas nieokreślony. Oczywiście inaczej w praktyce niż na papierze, ale to szczegół. We ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, zmiana umowy o pracę, zmniejszenie etatu, świadectwo pracy
 • Zapis w świadectwie pracy

  Zapis w świadectwie pracy PORADA

  Witam, zastanawiam się, co wpisać w świadectwie pracy pracownikowi w przypadku likwidacji jego stanowiska pracy (zakład liczy 5 osób) . Wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czy świadectwo pracy w pkt. 3 powinno zawierać ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  ... , jakie uzyskałem od zakładu w chwili przejęcia jest wpis w poz. 5 „stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem zakładów pracy”, bez żadnej szczegółowej informacji. Obecnie poszukuję szczegółowego świadectwa pracy za tamten okres pracy. Zwróciłem się do następcy o wystawienie takiego dokumentu i uzyskałem odpowiedź negatywną. Stwierdzono, że ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... pracy: za okres próbny i później - za czas nieokreślony. Nie ma natomiast wyraźnie wskazanego kiedy wydaje się świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  ... takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, świadectwo pracy, wniosek o rentę, obowiązki pracodawcy
 • Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  ... uzupełnienia świadectwa pracy nie został ustanowiony w sytuacji, gdy strony przed sądem zawrą ugodę sądową. Pracodawca nie ma więc prawnego obowiązku uzupełniania świadectwa pracy o informację o zawarciu ugody i jej treści. Niemniej jednak nie ma przeszkód prawnych, aby na wniosek pracownika pracodawca uzupełnił świadectwo pracy o informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Obcojęzyczne świadectwo pracy

  Obcojęzyczne świadectwo pracy

  ... język polski zanim trafią do teczki? Czy świadectwo pracy z USA powinno być wzięte pod uwagę do uprawnień pracowniczych, czy jedynie świadectwa pracy z krajów europejskich? Odpowiedź: Może żądać od pracownika dostarczenia tłumaczenia świadectwa pracy. Wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą powinny być uwzględnione przy ustalaniu uprawnień ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, obcojęzyczne świadectwo pracy, tłumaczenie świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza
 • Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  ... na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania jednego świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Dodatkowo, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy na żądanie pracownika po ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania lekarskie, badania pracowników
 • Kto może zmienić świadectwo pracy?

  Kto może zmienić świadectwo pracy?

  ... pracy, bo nie będzie to dla niego zmiana korzystna. Być może świadectwo pracy pracownik dostarczył również innym organom, jak np. do ZUS-u, czy zarejestrował się jako osoba bezrobotna i przedłożył je w Urzędzie Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  ... wystawić świadectwa pracy, pomimo że następna umowa o pracę zostanie zawarta w następnym sezonie, czyli za mniej więcej 10 miesięcy. Dopiero po drugiej umowie pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, ponieważ przed 3. sezonem upłynie okres 24 miesięcy, po którym pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, nawet bez ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania wstępne, obowiązki pracodawcy
 • Nauczanie religii a staż pracy księdza

  Nauczanie religii a staż pracy księdza

  ... nauczania religii wykonywanej bez zawarcia stosunku pracy (oczywistym jest, że okres takiej pracy w ramach stosunku pracy należy wliczyć do stażu pracy pracownika). 2. Świadectwa pracy nie można wydać, gdy nie było stosunku pracy Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że księdzu wystawiono świadectwo pracy za okres nauczania religii w szkole ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, świadectwo pracy, nauczanie religii
 • Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  ... prawnej, tj. odpowiedniego artykułu Kodeksu pracy. Pytanie: Czy błędem jest wpisanie w świadectwie pracy w punkcie 3 (stosunek pracy ustał w wyniku) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika art.30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? Odpowiedź: Pracodawca nie powinien wskazywać w treści świadectwa pracy informacji o stronie, z inicjatywy której doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, dokumentacja pracownicza

poprzednia  

1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 23

następnaREKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.