eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Informacje o urlopie wypoczynkowym na świadectwie pracy

  Informacje o urlopie wypoczynkowym na świadectwie pracy PORADA

  Witam, pracownik był zatrudniony (pierwsza praca) od 01.12.2015 r. do 29.02.2016 r. na okres próbny, od 01.03.2016 r. umowa była przedłużona na 3 lata, pracownik złożył wypowiedzenie 25.05. Urlopu przysługiwało za rok 2015 1,66 dni (czy przy pierwszej pracy urlop można zaokrąglić do ... WIĘCEJ

  Tematy: pierwsza praca, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Poprawki na świadectwie pracy

  Poprawki na świadectwie pracy PORADA

  Witam. Po 20 latach zmieniłam zakład pracy. Przy  odbiorze świadectwa zauważyłam błąd w imieniu ojca. Kadrowa to poprawiła, wpisała ręcznie właściwe imię, a błędne przekreśliła i postawiła tylko parafkę. Czy tak można zrobić, czy powinna jeszcze raz wystawić świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy
 • Czy świadectwo pracy można wystawić z datą wcześniejszą niż rozwiązanie umowy?

  Czy świadectwo pracy można wystawić z datą wcześniejszą niż rozwiązanie umowy? PORADA

  Czy świadectwo pracy może być wystawione 4.07.16,  jeśli termin rozwiązania umowy jest 22.07.16 ? Osoba chce mieć wcześniej świadectwo, gdyż zamierza złożyć je w ZUS dla celów emerytury. WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, data na świadectwie pracy
 • Umowa zlecenie, umowa o pracę - a treść świadectwa pracy

  Umowa zlecenie, umowa o pracę - a treść świadectwa pracy PORADA

  Czy na świadectwie pracy oprócz okresu umowy o pracę może być zawarta informacja o wcześniejszej umowie zlecenie (to była ciągłość, w dniu zakończenia umowy zlecenie została zawarta umowa o pracę)? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa o pracę, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Likwidacja działalności. Brak informacji na świadectwie pracy

  Likwidacja działalności. Brak informacji na świadectwie pracy PORADA

  Pracodawca złożył mi wypowiedzenie z powodu likwidacji działalności gospodarczej a na świadectwie "stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy - art. 30 & 1 pkt. 2 KP". Czy ten zapis jest prawidłowy, czy mogę prosić pracodawcę by słownie ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, art. 30 kodeksu pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Świadczenia wychowawcze, dochód utracony

  Świadczenia wychowawcze, dochód utracony PORADA

  Witam, od 25 czerwca przechodzę na urlop wychowawczy ale chcielibyścmy starać się o zasiłek rodzinny, dodatek wychowawczy i 500 na pierwsze dziecko. Mój dochód będzie traktowany jako utracony. Natomiast będą brali pod uwagę dochód męża z 2014 r. Jednak mąż przeszedł z jednej ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, zasiłek rodzinny, dodatek wychowawczy, świadczenia wychowawcze
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron PORADA

  Mam takie pytanie. Dzisiaj byłam u swego pracodawcy aby odebrać świadectwo pracy i pieniążki za zaległy urlop. Niestety pracodawca chciał abym podpisała wszystkie papiery a pieniążki przekaże innym razem. Nie podpisałam nic, czy dobrze zrobiłam? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, zaległy urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, warunki rozwiązania umowy
 • Wypowiedzenie z pracy a ubieganie się o zasiłek

  Wypowiedzenie z pracy a ubieganie się o zasiłek PORADA

  Otrzymałem wypowiedzenie z pracy z dniem 30.04.2016 z przyczyn "konieczność zmniejszenia zatrudnienia w spółce z o.o. w związku z redukcją kosztów działalności i jej reorganizacją". Jestem z października 1953 r., mam ok. 40 lat stażu pracy, w tym 3-krotnie zasiłek z urzędu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, przyczyna wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia, okresy składkowe
 • Ekwiwalent za urlop, którego pracodawca nie chce wypłacić. Co robić?

  Ekwiwalent za urlop, którego pracodawca nie chce wypłacić. Co robić? PORADA

  Witam serdecznie, z dniem 14.03.2016 r. wygasła mi umowa i nie została przedłużona. 23.03.2016 dostałam świadectwo pracy, na którym napisano, że wypłacono mi ekwiwalent za urlop, ja podpisałam że otrzymałam świadectwo pracy, ale pieniędzy nie otrzymałam. Nie wiem czy dobrze ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, świadectwo pracy, zaległe wynagrodzenie, brak wypłaty w terminie
 • Ekwiwalent za urlop. Jak go wyegzekwować od pracodawcy?

  Ekwiwalent za urlop. Jak go wyegzekwować od pracodawcy? PORADA

  Witam, mam problem z wyegzekwowaniem od byłego pracodawcy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z 3 lat. Dostałam świadectwo pracy na początku stycznia lecz bez ekwiwalentu. Na moje pytana, kiedy dostanę pieniądze odpowiada, że on nie ma pieniedzy i nie wie. Czekam już ponad 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, świadectwo pracy
 • Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  ... , jakie uzyskałem od zakładu w chwili przejęcia jest wpis w poz. 5 „stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem zakładów pracy”, bez żadnej szczegółowej informacji. Obecnie poszukuję szczegółowego świadectwa pracy za tamten okres pracy. Zwróciłem się do następcy o wystawienie takiego dokumentu i uzyskałem odpowiedź negatywną. Stwierdzono, że ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... pracy: za okres próbny i później - za czas nieokreślony. Nie ma natomiast wyraźnie wskazanego kiedy wydaje się świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  ... takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, świadectwo pracy, wniosek o rentę, obowiązki pracodawcy
 • Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  ... uzupełnienia świadectwa pracy nie został ustanowiony w sytuacji, gdy strony przed sądem zawrą ugodę sądową. Pracodawca nie ma więc prawnego obowiązku uzupełniania świadectwa pracy o informację o zawarciu ugody i jej treści. Niemniej jednak nie ma przeszkód prawnych, aby na wniosek pracownika pracodawca uzupełnił świadectwo pracy o informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Obcojęzyczne świadectwo pracy

  Obcojęzyczne świadectwo pracy

  ... język polski zanim trafią do teczki? Czy świadectwo pracy z USA powinno być wzięte pod uwagę do uprawnień pracowniczych, czy jedynie świadectwa pracy z krajów europejskich? Odpowiedź: Może żądać od pracownika dostarczenia tłumaczenia świadectwa pracy. Wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą powinny być uwzględnione przy ustalaniu uprawnień ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, obcojęzyczne świadectwo pracy, tłumaczenie świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza
 • Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  ... na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania jednego świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Dodatkowo, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy na żądanie pracownika po ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania lekarskie, badania pracowników
 • Kto może zmienić świadectwo pracy?

  Kto może zmienić świadectwo pracy?

  ... pracy, bo nie będzie to dla niego zmiana korzystna. Być może świadectwo pracy pracownik dostarczył również innym organom, jak np. do ZUS-u, czy zarejestrował się jako osoba bezrobotna i przedłożył je w Urzędzie Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  ... wystawić świadectwa pracy, pomimo że następna umowa o pracę zostanie zawarta w następnym sezonie, czyli za mniej więcej 10 miesięcy. Dopiero po drugiej umowie pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, ponieważ przed 3. sezonem upłynie okres 24 miesięcy, po którym pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, nawet bez ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania wstępne, obowiązki pracodawcy
 • Nauczanie religii a staż pracy księdza

  Nauczanie religii a staż pracy księdza

  ... nauczania religii wykonywanej bez zawarcia stosunku pracy (oczywistym jest, że okres takiej pracy w ramach stosunku pracy należy wliczyć do stażu pracy pracownika). 2. Świadectwa pracy nie można wydać, gdy nie było stosunku pracy Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że księdzu wystawiono świadectwo pracy za okres nauczania religii w szkole ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, świadectwo pracy, nauczanie religii
 • Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  ... prawnej, tj. odpowiedniego artykułu Kodeksu pracy. Pytanie: Czy błędem jest wpisanie w świadectwie pracy w punkcie 3 (stosunek pracy ustał w wyniku) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika art.30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? Odpowiedź: Pracodawca nie powinien wskazywać w treści świadectwa pracy informacji o stronie, z inicjatywy której doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, dokumentacja pracownicza

poprzednia  

1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.