eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Urlop macierzyński i kolejna ciąża

  Urlop macierzyński i kolejna ciąża PORADA

  Witam, jestem na urlopie macierzyńskim do 26 lutego 2017 roku. I jestem w kolejniej ciąży, termin mam na marzec 2017 i dostałam świadectwo z pracy - firma przestała funkcjonować. Moje pytanie brzmi: co mam teraz zrobić, czy będzie należał mi się zasiłek macierzyński po kolejnym ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, ciąża, ciąża na urlopie macierzyńskim, świadectwo pracy
 • Komornik w świadectwie pracy. Co dalej?

  Komornik w świadectwie pracy. Co dalej? PORADA

  Witam, pracownik dostarczył świadectwo pracy, w którym jest wzmianka o zajęciu wynagrodzenia przez Komornika i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Napisałam pismo z informacją o zatrudnieniu pracownika do byłego pracodawcy, komornika oraz do Urzędu Skarbowgo. Dostałam odpowiedź tylko od ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, świadectwo pracy, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, zbieg egzekucji sądowej
 • Urlop wychowawczy i druga ciąża

  Urlop wychowawczy i druga ciąża PORADA

  Witam, obecna firma w której jestem pracownikiem przenosi się poza granicę Polski. Pracodawca chce przenieść mnie do innej firmy i dać świadectwo pracy z końcem grudnia tego roku. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym do 08.2018. Jestem w drugiej ciąży. Moje pytanie brzmi: Co mam ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, ciąża, ciąża na urlopie wychowawczym, zmiana pracy
 • Kiedy dostane moje dokumenty?

  Kiedy dostane moje dokumenty? PORADA

  Witam, obecnie przebyłam na zwolnieniu lekarskim umowę mam do końca roku 2016. Proszę mi powiedzieć, kiedy dostanę wypowiedzenie, które powinnam dostać z 1-miesiączem wypowiedzenia tak jak świadectwo pracy, bo firmy już nie wrócę będę kontynuować leczenie, a jeszcze mam urlop ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, świadectwo pracy, okres wypowiedzenia
 • Czy 12 lat pracy w warunkach szkodliwych, zwiększy emeryturę?

  Czy 12 lat pracy w warunkach szkodliwych, zwiększy emeryturę? PORADA

  Witam, pracowałem przez 12 lat w warunkach szkodliwych. Mam na to świadectwa. Mam pytanie. Do emerytury mam jeszcze kilka lat. Czy za te 12 lat dostanę jakiś dodatek po przejściu na emeryturę? Pozdrawiam, Mirek WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, wysokość emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Macierzyński, koniec umowy. Czy będę mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

  Macierzyński, koniec umowy. Czy będę mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych? PORADA

  Witam, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, który będzie trwał do 7 sierpnia 2017. Umowa o pracę kończy się 31 maja 2017. Moje pytanie brzmi: czy świadectwo pracy powinnam dostać w czerwcu czy w sierpniu i czy zarejestrować się w urzędzie pracy może już w czerwcu, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, wygaśnięcie umowy o pracę, świadectwo pracy, rejestracja w urzędzie pracy
 • Wypowiedzenie a upadłość firmy

  Wypowiedzenie a upadłość firmy PORADA

  Witam, mój mąż dostał 3-miesięczne wypowiedzenie umowy, którą miał na czas nieokreślony z powodu upadłości firmy. Jednak w sądzie (sprawdzaliśmy) oficjalnie szef nie ogłosił upadłości, ponieważ nie złożył kompletu dokumentówi. Teraz nie wiemy co jest grane, bo ani wypłaty, ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, umowa na czas nieokreślony, upadłość firmy, wynagrodzenie dla pracownika
 • Kapitał początkowy. Jak obliczyć?

  Kapitał początkowy. Jak obliczyć? PORADA

  Temat: Naliczenie kapitału początkowego 1. Rozpoczęłam pracę 1.09.1979. 2. Do 31.12.1998 roku miałam przepracowane 20 lat. 3. Czy do naliczenia kapitału początkowego wystarczą świadectwa pracy, gdzie są udokumentowane okresy składkowe i nieskładowe oraz podana jest kwota zarobku? ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie kapitału początkowego, kapitał początkowy, świadectwo pracy, okresy składkowe
 • Wystawienie świadectwa pracy

  Wystawienie świadectwa pracy PORADA

  Witam, pracownik był przejęty art. 23(1) przez nowego pracodawcę. U poprzedniego posiadał zatrudnienie na okres próbny od 08.01.2001 do 31.03.2001, czas określony od 01.04.2001 do 30.06.2001 i czas nieokreślony od 01.07.2001 do 30.10.2016. Za dwa pierwsze okresy terminowe pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, okresy zatrudnienia
 • Kończący się urlop macierzyński i zamknięcie zakładu pracy

  Kończący się urlop macierzyński i zamknięcie zakładu pracy PORADA

  Witam, 20 października kończy mi się urlop macierzyński i chciałam przejść na urlop wychowawczy jednak zostałam poinformowana o zamknięciu zakładu pracy. Jakie mam możliwości? Co mi przysługuje? Jak to się ma z ochroną po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, urlop wychowawczy, wykorzystanie urlopu, zamknięcie firmy
 • Błędne świadectwo pracy wymaga korekty

  Błędne świadectwo pracy wymaga korekty

  ... świadectwa. Jeżeli były pracownik wyrazi wolę współpracy z zakładem pracy w kwestii sprostowania świadectwa, wówczas należy mu wydać nowe świadectwo, jego kopię zachować w aktach osobowych, a stare, błędne świadectwo usunąć. Trzeba podkreślić, że sprostowane świadectwo pracy powinno być wystawione z bieżącą datą oraz opatrzone pieczątką pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, korekta świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy
 • Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  ... , jakie uzyskałem od zakładu w chwili przejęcia jest wpis w poz. 5 „stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem zakładów pracy”, bez żadnej szczegółowej informacji. Obecnie poszukuję szczegółowego świadectwa pracy za tamten okres pracy. Zwróciłem się do następcy o wystawienie takiego dokumentu i uzyskałem odpowiedź negatywną. Stwierdzono, że ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... pracy: za okres próbny i później - za czas nieokreślony. Nie ma natomiast wyraźnie wskazanego kiedy wydaje się świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  ... takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, świadectwo pracy, wniosek o rentę, obowiązki pracodawcy
 • Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  ... uzupełnienia świadectwa pracy nie został ustanowiony w sytuacji, gdy strony przed sądem zawrą ugodę sądową. Pracodawca nie ma więc prawnego obowiązku uzupełniania świadectwa pracy o informację o zawarciu ugody i jej treści. Niemniej jednak nie ma przeszkód prawnych, aby na wniosek pracownika pracodawca uzupełnił świadectwo pracy o informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Obcojęzyczne świadectwo pracy

  Obcojęzyczne świadectwo pracy

  ... język polski zanim trafią do teczki? Czy świadectwo pracy z USA powinno być wzięte pod uwagę do uprawnień pracowniczych, czy jedynie świadectwa pracy z krajów europejskich? Odpowiedź: Może żądać od pracownika dostarczenia tłumaczenia świadectwa pracy. Wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą powinny być uwzględnione przy ustalaniu uprawnień ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, obcojęzyczne świadectwo pracy, tłumaczenie świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza
 • Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  ... na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania jednego świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Dodatkowo, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy na żądanie pracownika po ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania lekarskie, badania pracowników
 • Kto może zmienić świadectwo pracy?

  Kto może zmienić świadectwo pracy?

  ... pracy, bo nie będzie to dla niego zmiana korzystna. Być może świadectwo pracy pracownik dostarczył również innym organom, jak np. do ZUS-u, czy zarejestrował się jako osoba bezrobotna i przedłożył je w Urzędzie Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  ... wystawić świadectwa pracy, pomimo że następna umowa o pracę zostanie zawarta w następnym sezonie, czyli za mniej więcej 10 miesięcy. Dopiero po drugiej umowie pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, ponieważ przed 3. sezonem upłynie okres 24 miesięcy, po którym pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, nawet bez ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania wstępne, obowiązki pracodawcy
 • Nauczanie religii a staż pracy księdza

  Nauczanie religii a staż pracy księdza

  ... nauczania religii wykonywanej bez zawarcia stosunku pracy (oczywistym jest, że okres takiej pracy w ramach stosunku pracy należy wliczyć do stażu pracy pracownika). 2. Świadectwa pracy nie można wydać, gdy nie było stosunku pracy Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że księdzu wystawiono świadectwo pracy za okres nauczania religii w szkole ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, świadectwo pracy, nauczanie religii

poprzednia  

1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 27

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.