eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Ekwiwalent za urlop, którego pracodawca nie chce wypłacić. Co robić?

  Ekwiwalent za urlop, którego pracodawca nie chce wypłacić. Co robić? PORADA

  Witam serdecznie, z dniem 14.03.2016 r. wygasła mi umowa i nie została przedłużona. 23.03.2016 dostałam świadectwo pracy, na którym napisano, że wypłacono mi ekwiwalent za urlop, ja podpisałam że otrzymałam świadectwo pracy, ale pieniędzy nie otrzymałam. Nie wiem czy dobrze ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, świadectwo pracy, zaległe wynagrodzenie, brak wypłaty w terminie
 • Ekwiwalent za urlop. Jak go wyegzekwować od pracodawcy?

  Ekwiwalent za urlop. Jak go wyegzekwować od pracodawcy? PORADA

  Witam, mam problem z wyegzekwowaniem od byłego pracodawcy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z 3 lat. Dostałam świadectwo pracy na początku stycznia lecz bez ekwiwalentu. Na moje pytana, kiedy dostanę pieniądze odpowiada, że on nie ma pieniedzy i nie wie. Czekam już ponad 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, świadectwo pracy
 • Obliczenie kapitału początkowego - problem z udokumentowaniem okresów składkowych

  Obliczenie kapitału początkowego - problem z udokumentowaniem okresów składkowych PORADA

  Dzień dobry! Byłem uczniem w przyzakładowej szkole zawodowej przy raciborskim przedsiębiorstwie budowlanym w latach 1977-1979. Na świadectwie pracy mam zapis, że szkoła zakończyła się 27.061979 a na RP-7, że 30.06.1979 poza tym na RP-7 nie są wykazane składki odprowadzane do ZUS, ani ... WIĘCEJ

  Tematy: okresy składkowe, kapitał początkowy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Świadczenie przedemerytalne i sprawa w sądzie pracy

  Świadczenie przedemerytalne i sprawa w sądzie pracy PORADA

  8 lipca 2015 złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytalne. Spełniałam wszystkie warunki poza prawidłowym świadectwem pracy. 4 sierpnia 2015 ZUS odmówił mi jego przyznania, gdyż świadectwo pracy nie zawierało odpowiedniej podstawy prawnej. Pracodawca na moje prośby i pisma nie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie przedemerytalne, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, odmowa przyznania świadczenia
 • Przejęcie z art. 23 prim KP a treść świadectwa pracy

  Przejęcie z art. 23 prim KP a treść świadectwa pracy PORADA

  Czy pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację o przejęciu zakładu pracy przez firmę X, na podstawie art. 23 prim KP? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, art. 23 kodeksu pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Podstawa prawna w świadectwie pracy przy likwidacji pracodawcy

  Podstawa prawna w świadectwie pracy przy likwidacji pracodawcy PORADA

  Likwidujemy małą firmę i daliśmy wypowiedzenia pracownikom z uzasadnieniem zwolnienia: likwidacja pracodawcy art. 41' kp. Mam prośbę o podpowiedź: czy w świadectwie pracy możemy wpisać: "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia  art ... WIĘCEJ

  Tematy: mała firma, likwidacja firmy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, świadectwo pracy
 • Ciąża podczas urlopu wychowawczego – skomplikowany przypadek

  Ciąża podczas urlopu wychowawczego – skomplikowany przypadek PORADA

  Jestem na urlopie wychowawczym do 4 marca 2016 r. Posiadam umowę na czas nieokreślony w spółce. Na chwilę obecną jestem też w 18. tygodniu ciąży. Problem tkwi w tym, że mój pracodawca twierdzi, że firma nie istnieje od czerwca 2015 a później, że została sprzedana. W KRS firma ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, spółka, urlop wychowawczy, ciąża na urlopie wychowawczym
 • Kiedy powinnam dostać świadectwo pracy?

  Kiedy powinnam dostać świadectwo pracy? PORADA

  Witam, kiedy powinnam dostać świadectwo pracy: po ukończeniu pracy czy po ukończeniu macierzyńskiego? Szefowa mówiła, że przedłuża mi umowę do dnia porodu, czyli 2.02.2015. Ale ani świadectwa, ani umowy z przedłużeniem nie dostałam. Czy to jakoś szkodzi zasiłkom z pomocy ... WIĘCEJ

  Tematy: przedłużenie umowy do dnia porodu, świadectwo pracy, kto wypłaci L4, pomoc społeczna
 • Świadectwo pracy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

  Świadectwo pracy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop PORADA

  Witam, otrzymałam świadectwo pracy 31.12.2015, pracowałam na pełny etat ponad 7 lat, przysługiwło mi 26 dni urlopu. Na otrzymanym świadectwie mam napisane tylko, ile urlopu wykorzystałam w tym roku 2015. Moje pytanie - co z moim niewykorzystanym urlopem z 2 lat, łącznie 42 dni? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, praca na pełny etat, ilość dni urlopu, ekwiwalent pieniężny
 • Staż pracy a urlop bezpłatny

  Staż pracy a urlop bezpłatny PORADA

  Pracowałam w firmie od 1.10.1998 do 30.09.2003. Na świadectwie pracy mam wpisane urlopy bezpłatne, było ich kilka - łacznie ich wymiar wynosi pół roku. Ostani był udzielony w terminie 11.07.2003 do 14.09.2003. W sumie staż w tej firmie wynosi 5 lat. Czy też 4 lata i 6 miesięcy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, urlop bezpłatny, staż pracy, lata pracy
 • Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  Wniosek o emeryturę a brak szczegółowego świadectwa pracy

  ... , jakie uzyskałem od zakładu w chwili przejęcia jest wpis w poz. 5 „stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem zakładów pracy”, bez żadnej szczegółowej informacji. Obecnie poszukuję szczegółowego świadectwa pracy za tamten okres pracy. Zwróciłem się do następcy o wystawienie takiego dokumentu i uzyskałem odpowiedź negatywną. Stwierdzono, że ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... pracy: za okres próbny i później - za czas nieokreślony. Nie ma natomiast wyraźnie wskazanego kiedy wydaje się świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

  ... takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, świadectwo pracy, wniosek o rentę, obowiązki pracodawcy
 • Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  ... uzupełnienia świadectwa pracy nie został ustanowiony w sytuacji, gdy strony przed sądem zawrą ugodę sądową. Pracodawca nie ma więc prawnego obowiązku uzupełniania świadectwa pracy o informację o zawarciu ugody i jej treści. Niemniej jednak nie ma przeszkód prawnych, aby na wniosek pracownika pracodawca uzupełnił świadectwo pracy o informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Obcojęzyczne świadectwo pracy

  Obcojęzyczne świadectwo pracy

  ... język polski zanim trafią do teczki? Czy świadectwo pracy z USA powinno być wzięte pod uwagę do uprawnień pracowniczych, czy jedynie świadectwa pracy z krajów europejskich? Odpowiedź: Może żądać od pracownika dostarczenia tłumaczenia świadectwa pracy. Wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą powinny być uwzględnione przy ustalaniu uprawnień ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, obcojęzyczne świadectwo pracy, tłumaczenie świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza
 • Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  Zbiorcze świadectwo pracy i mniej badań wstępnych

  ... na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania jednego świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Dodatkowo, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy na żądanie pracownika po ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania lekarskie, badania pracowników
 • Kto może zmienić świadectwo pracy?

  Kto może zmienić świadectwo pracy?

  ... pracy, bo nie będzie to dla niego zmiana korzystna. Być może świadectwo pracy pracownik dostarczył również innym organom, jak np. do ZUS-u, czy zarejestrował się jako osoba bezrobotna i przedłożył je w Urzędzie Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  Świadectwa pracy i badania pracowników - zmiany

  ... wystawić świadectwa pracy, pomimo że następna umowa o pracę zostanie zawarta w następnym sezonie, czyli za mniej więcej 10 miesięcy. Dopiero po drugiej umowie pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, ponieważ przed 3. sezonem upłynie okres 24 miesięcy, po którym pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy, nawet bez ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, badania wstępne, obowiązki pracodawcy
 • Nauczanie religii a staż pracy księdza

  Nauczanie religii a staż pracy księdza

  ... nauczania religii wykonywanej bez zawarcia stosunku pracy (oczywistym jest, że okres takiej pracy w ramach stosunku pracy należy wliczyć do stażu pracy pracownika). 2. Świadectwa pracy nie można wydać, gdy nie było stosunku pracy Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że księdzu wystawiono świadectwo pracy za okres nauczania religii w szkole ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, świadectwo pracy, nauczanie religii
 • Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

  ... prawnej, tj. odpowiedniego artykułu Kodeksu pracy. Pytanie: Czy błędem jest wpisanie w świadectwie pracy w punkcie 3 (stosunek pracy ustał w wyniku) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika art.30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? Odpowiedź: Pracodawca nie powinien wskazywać w treści świadectwa pracy informacji o stronie, z inicjatywy której doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, dokumentacja pracownicza

poprzednia  

1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.