eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia na rzecz pracowników
 • Czy przysługują mi zaległe "wakacje pod gruszą", jeśli przebywałam wówczas na zwolnieniu lekarskim?

  Czy przysługują mi zaległe "wakacje pod gruszą", jeśli przebywałam wówczas na zwolnieniu lekarskim? PORADA

  W 2016 roku dowiedziałam, się że jestem w ciąży, o czym poinformowałam kierownictwo mojego zakładu pracy, jednak z uwagi na substancje niebezpieczne wykorzystywane na jego terenie, zmuszona byłam pójść na zwolnienie lekarskie (wykorzystałam wówczas urlop - 14 dni pod rząd - i ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, świadczenia na rzecz pracowników, zwolnienie lekarskie, ciąża
 • Impreza integracyjna: umowa zlecenie i o dzieło na cenzurowanym

  Impreza integracyjna: umowa zlecenie i o dzieło na cenzurowanym

  ... na organizację imprezy integracyjnej w firmie w stosunku do tych osób. Można „Kosztami podatkowymi są, co do zasady, tzw. «koszty pracownicze». (…) Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. (…) także (…) dla członków rodzin pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

  Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

  ... pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpływa na ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne
 • Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

  Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

  ... i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Wobec przywołanej definicji należy zatem uznać, że do przychodu pracownika powinna zostać wliczona wartość brutto nabytego świadczenia. Konkluzja taka wynika także ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PORADA

  Witam, od kwietnia zaczęłam nową pracę, jest to moja pierwsza praca na umowę o pracę. Nie mam rodziny i stąd moje pytanie: co w takim razie mogę wpisać w uzasadnieniu w takim wniosku o wczasy pod gruszą? Z góry dziękuję za pomoc. :)  WIĘCEJ

  Tematy: pierwsza praca, wczasy pod gruszą, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z ZFŚS
 • Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  ... Poprzez pracę pracownik generuje dla pracodawcy przychody. Kosztem pracodawcy są tutaj świadczenia ponoszone na rzecz pracowników. Tym jest przede wszystkim wynagrodzenie za pracę ale nie tylko ono. Coraz częściej są to bowiem także świadczenia pozapłacowe. Zapewnienie pracownikowi noclegu zdaje się spełniać definicję podatkowego kosztu uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Fiskus: ryczałt za samochód służbowy bez paliwa

  Fiskus: ryczałt za samochód służbowy bez paliwa

  ... zobowiązana prawidłowo ustalić wartość świadczenia uzyskanego przez pracowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych tych osób, a następnie obliczyć i pobrać we właściwej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy od tych osób.(...)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  ... , bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

  Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

  ... koszty pracownicze (wynagrodzenia, ich pochodne oraz różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracowników) uznawane są za koszty podatkowe. Wydatek poniesiony na rzecz pracownika musi jednak spełniać przesłanki wymienione w art. 15 ustawy o PDOP. W świetle powyższego nie każde świadczenie na rzecz pracownika, które stanowi dla niego przychód, może być ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, świadczenia na rzecz pracowników, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Wczasy pod gruszą. Dla kogo?

  Wczasy pod gruszą. Dla kogo? PORADA

  Pracuję w swojej firmie od stycznia. Najpierw umowa zlecenie, teraz od 4 mać umowa o pracę. Czy należy mi się świadczenie socjalne zwane wczasami pod gruszą? Dodam, że już mam wypracowane urlop 10-dniowy. U mnie w zakładzie twierdzą, że dopiero po roku można się ubiegać, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, umowa zlecenia, umowa zlecenia, świadczenia z ZFŚS
 • Koszty studiów pracownika zmniejszą podatek dochodowy

  Koszty studiów pracownika zmniejszą podatek dochodowy

  ... organów podatkowych wynika, że do stwierdzenia czy poniesione wydatki na kształcenie pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, istotne jest ustalenie, czy wydatki te związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika, czy też służą ... WIĘCEJ

  Tematy: czesne za studia, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Koszty paliwa w ryczałcie za używanie służbowego samochodu?

  Koszty paliwa w ryczałcie za używanie służbowego samochodu?

  ... zgody na prywatne używanie (po pracy) przez pracowników firmowych aut ... w zasadzie każde świadczenie, które spełnia pracodawca na rzecz swojego pracownika, w tym ... na paliwo, uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się chociażby WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15, na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Kilometrówka (ryczałt) za jazdy lokalne dla pracownika z podatkiem

  Kilometrówka (ryczałt) za jazdy lokalne dla pracownika z podatkiem

  ... opisaliśmy tutaj: Oddelegowanie pracownika: świadczenia z czy bez podatku?), w którym to sąd uznał, że wydatki ponoszone w interesie pracodawcy nie mogą być zaliczane do przychodu pracownika. Wyrok ten wprawdzie dotyczył wyłączenia z przychodów podatkowych wydatków na przejazdy i noclegi oraz wyżywienie pracowników w ramach obowiązków służbowych ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Wczasy pod gruszą dla zatrudnionych w trakcie roku

  Wczasy pod gruszą dla zatrudnionych w trakcie roku PORADA

  Witam, mam wątpliwość dotyczącą świadczeń dla pracowników: Jak powszechnie wiadomo w sytuacji, w której nie tworzy się ZFŚS po spełnieniu założenia ustawowego tj. wykorzystaniu 14-dniowego urlopu każdy pracownik winien mieć wypłacone świadczenie urlopowe, wyjątkiem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, świadczenia z ZFŚS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników
 • Czy należy mi się pracowniczy bon świąteczny?

  Czy należy mi się pracowniczy bon świąteczny? PORADA

  Witam, proszę mi podać informację na temat bonu pracowniczego. Jeżeli jestem na zasiłku chorobowym, a będąc jeszcze pracownikiem do końca tego roku a przepracowałam cały rok w firmie, to czy należy mi się bon pracowniczy? Wszyscy pracownicy już takie bony dostali w firmie, a do ... WIĘCEJ

  Tematy: bony świąteczne, bony, świadczenia z ZFŚS, ZFŚS
 • L4 a "wczasy pod gruszą ". Czy słusznie przepadają?

  L4 a "wczasy pod gruszą ". Czy słusznie przepadają? PORADA

  Witam, zacznę od tego, że na na początku roku wypisałem sobie urlop "wczasy pod gruszą" na grudzień w święta od 21 grudnia (w mojej prywatnej firmie, aby otrzymać takie świadczenie trzeba mieć ciągłość urlopu 7 dni roboczych), lecz niespodziewanie doznałem urazu, który wysłał ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, przedłużenie L4, wczasy pod gruszą, świadczenia z ZFŚS
 • Dofinansowanie do wczasów

  Dofinansowanie do wczasów PORADA

  Czy dofinansowanie do urlopu tzw. "wczasy pod gruszą" mogą być wypłacone pracownikowi, który weźmie urlop 14 dni kalendarzowych na przełomie roku, jeśli takie zapisy nie są zawarte w regulaminie ZFŚS? Czy urlop musi być w całości wykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie wczasów pracowniczych, świadczenia na rzecz pracowników, wczasy pod gruszą, ZFŚS
 • Dlaczego w mojej pracy nie mogę skorzystać z dopłat do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie?

  Dlaczego w mojej pracy nie mogę skorzystać z dopłat do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie? PORADA

  Witam, chciałam się dowiedzieć, czy każdy ma prawo do dopłat do "wczasów pod gruszą"? Jakie są przepisy, o co w tym chodzi, dlaczego jedni mają a drudzy nie? Pracuję w dużej firmie zatrudniającej około 800 osób (dokładnie nie wiem, ale coś koło tego). Firma ma założony ZFŚS ... WIĘCEJ

  Tematy: wczasy pod gruszą, ZFŚS, wynagrodzenie brutto, dodatki do wynagrodzeń
 • Pracuję w szkole. Czy należą mi się bony świąteczne?

  Pracuję w szkole. Czy należą mi się bony świąteczne? PORADA

  Pracuję w szkole podstawowej (budżetówka) cztery miesiące. Czy przysługuje mi tak zwane karpiowe z ZFŚS? WIĘCEJ

  Tematy: praca w szkole, dodatki do wynagrodzeń, bony świąteczne, prawa pracownika
 • Czy mogę iść na L4, kiedy pracuję od kilku dni na pół etatu - umowa na okres próbny?

  Czy mogę iść na L4, kiedy pracuję od kilku dni na pół etatu - umowa na okres próbny? PORADA

  Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź. Po krótce - od kilku dni - podejmuję pracę na pół etatu. Jest to umowa na okres próbny (3 miesiące). Jednak od dziś rana strasznie źle się czuję - prawdopodobnie mnie rozkłada... Chciałam zapytać, czy mogę teraz iść na L4 w podanej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, praca na pół etatu, choroba pracownika, zwolnienie chorobowe

 

1 2 ... 10 ... 19

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.