eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rynek pracy specjalistów 2018

Rynek pracy specjalistów 2018

2019-01-17 13:34

Rynek pracy specjalistów 2018

Kogo szukali pracodawcy? © Jérôme Rommé - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Jak wynika z danych portalu Pracuj.pl, w minionym roku opublikował on 571 804 ofert pracy, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej. Pracodawcy nie gardzili handlowcami, specjalistami w zakresie obsługi klienta oraz specami od IT. Widać było również spory wzrost popytu na specjalistów technicznych i pracowników fizycznych. Najwięcej ofert pracy tradycyjnie już pochodziło z Mazowsza i Dolnego Śląska.

2018 rok – wybrane liczby i fakty


  • W minionym roku publikacji na łamach Pracuj.pl doczekało się 571 804 oferty, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost rzędu 7,1%.
  • Najbardziej intensywne rekrutacje prowadzono w styczniu i we wrześniu.
  • Najbardziej poszukiwani byli handlowcy (31%), chociaż zainteresowanie nimi nieco spadło.
  • Najaktywniej pracowników poszukiwała branża finansowa, handel B2C i produkcja FMCG.
  • Co czwarte z ogłoszeń o pracę (24%) pochodziło z województwa mazowieckiego, co dziesiąte wygenerowały Dolny Śląsk i Małopolska.

Dane gromadzone przez serwis Pracuj.pl dowodzą, że na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba ogłoszeń zamieszczanych na łamach tego portalu podskoczyła o niebagatelne 73%. Tylko w ciągu ostatniego roku zwiększyła się o 7%, a już od dwóch lat roczna liczba ofert utrzymuje się na poziomie przekraczającym 0,5 mln.

fot. mat. prasowe

Wzrost liczby ofert

W energetyce ilość ofert pracy wzrosła o 23%.


W 2018 roku pracodawcy byli szczególnie aktywni we wrześniu (53 396 ofert), styczniu (52 581) oraz październiku (52 134). Ogółem największa liczba ofert została zamieszczona w trzecim kwartale 2018 (148 454 oferty) oraz w pierwszych trzech miesiącach roku (146 960). Oba okresy to czas wzmożonej aktywności rekrutacyjnej w firmach.

Kogo szukali pracodawcy?


Najpopularniejszą grupą pracowników kolejny rok z rzędu byli eksperci od handlu i sprzedaży – dotyczyło ich 31% ofert pracy. Co jednak ciekawe, to jedyna grupa specjalistów, w której odnotowano w minionych 12 miesiącach niewielki spadek liczby zamieszczonych ofert. Przy jednoczesnych wzrostach zapotrzebowania na kadry w innych branżach, tendencja ta w konsekwencji przełożyła się na zmniejszenie udziału handlowców oraz sprzedawców w ogólnej puli rekrutacji na Pracuj.pl. Dla porównania, rok wcześniej do tej grupy kierowano 35% ogłoszeń na portalu, a w 2016 roku – 37%.

fot. mat. prasowe

Województwa z największą liczbą ofert pracy

Tradycyjnie już liderem było Mazowsze.


Drugą najbardziej popularną specjalizacją była obsługa klienta (22%), a trzecią – specjaliści ds. IT (15%). Niewiele mniejszym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się finansiści (14%) oraz inżynierowie (12%).

O ile w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalizacji znalazły się grupy popularne wśród pracodawców od co najmniej kilku lat, o tyle w 2018 roku charakterystyczny był duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszarów technicznych, m.in. budownictwa (23%), produkcji i inżynierii (po 21%) oraz logistyki 20% i nieruchomości – 18%.

Przydatne linki:
Oferty pracy


Warto zwrócić uwagę na pracowników fizycznych (ujętych ogólnie, w ramach różnych specjalizacji). Łącznie kierowane było do nich 12% ogłoszeń na Pracuj.pl. Jeszcze w 2017 roku było to znacznie mniej, bo 8% wszystkich ofert. Według ekspertów Pracuj.pl te liczby wskazują zarówno na rosnącą rolę tej grupy pracowników na rynku pracy, jak i coraz szersze wykorzystanie rekrutacji online przez pracodawców poszukujących pracowników fizycznych, zwłaszcza kandydatów posiadających specjalistyczne kwalifikacje i certyfikaty.

fot. mat. prasowe

Zapotrzebowanie na specjalistów

Największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłaszał handel.


Które branże rekrutowały najczęściej?


W 2018 roku najwięcej ofert na Pracuj.pl zamieścili pracodawcy z branży bankowo-finansowej (11%). Drugie miejsce zajął handel detaliczny B2C (10%). Trzecia pod względem udziału we wszystkich ofertach pracy była produkcja FMCG (9%). Co ciekawe, w minionych 12 miesiącach 7% ogłoszeń pochodziło z branży handlu B2B. W 2017 roku ta kategoria była liderem zestawienia.

fot. mat. prasowe

Specjalizacje 2018

W budownictwie zapotrzebowanie na pracowników wzrosło o 23%.


W których branżach zaobserwowano wysokie wzrosty? O 23% zwiększyła się liczba ofert zamieszczanych przez firmy z branży energetycznej, o 18% - w budownictwie i inżynierii. Dane te pokazują wzmożoną aktywność na rynku firm zatrudniających przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz pracowników fizycznych.

Gdzie rekrutowano najwięcej?


Województwo mazowieckie – to z niego pochodziła blisko co czwarta oferta na Pracuj.pl (24%). Było ono liderem ofert w minionych sześciu latach. Za stołecznym województwem plasują się regiony południowej Polski – województwo dolnośląskie, małopolskie (po 10%) i śląskie (9%). Podobny wynik osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (9%).

Najwyższy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano także w czołowych województwach pod względem liczby ofert: śląskim (12%) oraz mazowieckim, pomorskim i małopolskim (9%). Jedynym regionem poza czołówką który zanotował znaczne zwiększenie liczby ogłoszeń, było województwo zachodniopomorskie (9%).

fot. mat. prasowe

Liczba ofert pracy publikowanych na Pracuj.pl

Liczba ofert pracy rośnie nieustająco już od 2012 roku.


Rekrutacja 2018 w świetle trendów rynkowych


Działania rekrutacyjne pracodawców obserwowane w 2018 roku na Pracuj.pl wiążą się z wieloma istotnymi rynkowymi trendami, na które w minionych 12 miesiącach zwracali uwagę eksperci portalu.

HANDEL. Nowe trendy w rekrutacji


Na nieco słabnącą rolę rekrutacji handlowców i sprzedawców analitycy Pracuj.pl zwracali uwagę już w III kwartale ubiegłego roku. W specjalnej sekcji kwartalnego raportu Rynek Pracy Specjalistów zwracaliśmy jednocześnie uwagę na rywalizację firm o najlepszych specjalistów z tego obszaru. Z kolei w raporcie poświęconym handlowcom wykazaliśmy, które specjalizacje handlowców aktywnych mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia – wiodą w tym zakresie branże o dużym poziomie specjalizacji. Pisaliśmy także o poprawiających się warunkach zatrudnienia i pensjach kasjerów, pytając o opinie ekspertów rynkowych.

REGIONY. Miejsce wpływa na wynagrodzenia i oferty


Wszystkie z sześciu województw, w których opublikowano najwięcej ogłoszeń w 2018 roku, są dużymi ośrodkami akademickimi oraz zagłębiami inwestycji biznesowych z rozwiniętym przemysłem. Jak pokazuje raport Pracuj.pl dotyczący zarobków w regionach – to także w tych województwach pracownicy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia od pracodawców, osiągając znaczące różnice na analogicznych stanowiskach.

NOWE TECHNOLOGIE. Nowe dziedziny i walka o talenty


Do specjalistów IT skierowano aż 15% ogłoszeń na Pracuj.pl w 2018 roku – choć według danych Komisji Europejskiej stanowią oni zaledwie 2,8% całej siły roboczej w Polsce. Zapotrzebowanie na kadry w branży IT napędzają nowe, dynamicznie rozwijające się dziedziny - jedną z nich jest automatyzacja pracy. Ze wsparcia botów i algorytmów korzystają także specjaliści Grupy Pracuj – m.in. w celu usprawniania procesów rekrutacyjnych i skuteczności ogłoszeń.

fot. mat. prasowe

Wzrost liczby ofert pracy rok do roku

Wzrost liczby ofert pracy na Śląsku sięgnął 12%.


PRACA FIZYCZNA. Ewolucja oczekiwań pracowników


Rosnąca liczba ofert dla pracowników fizycznych wykazana w 2018 roku ma także wpływ na zmieniające się postawy i oczekiwania tej grupy. Jak pokazał raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy” , połowa z nich czuje się specjalistami w swojej dziedzinie i wierzy, że szybko znaleźliby nową pracę. Aż 77% byłoby skłonnych zmienić pracodawcę za wyższe zarobki. Pracodawcy wysokie pensje oferują już m.in. kierowcom z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych materiałów.

fot. mat. prasowe

Liczba ofert pracy wg kwartałów

W minionym roku najbardziej w oferty pracy obrodził III kwartał.

fot. mat. prasowe

Branże 2018

W 2018 roku najwięcej ofert na Pracuj.pl zamieścili pracodawcy z branży bankowo-finansowej (11%).


Komentarz Rafała Nachyny, Dyrektora Zarządzającego Pracuj.pl


73-procentowy wzrost liczby ofert od 2012 roku, a w samym 2018 - aż 571 tysięcy ogłoszeń i tyle samo szans na nowy krok w karierze dla Polaków. To dane liczbowe dotyczące Pracuj.pl, które dobrze podsumowują 2018 rok oraz drogę, jaką przeszedł rynek pracy w Polsce. Według Ministerstwa Pracy minione 12 miesięcy zamknęło się niskim bezrobociem - na poziomie 5,9%.

Wysoka liczba rekrutacji jest jednak także jednym z symptomów wyzwań, przed jakimi staną pracodawcy w 2019 roku. Wzrostowe tendencje na rynku pracy są silnie związane z deklaracjami przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają bieżącą sytuację biznesową i zamierzają zwiększać liczbę miejsc pracy. Chcieć, a móc to jednak dwie różne rzeczy – głównym ryzykiem jest oczywiście niedobór rąk do pracy. Sposób, w jaki firmy odpowiedzą na to wyzwanie, będzie wpływał także istotnie na sytuację na rynku w 2019 roku.

Oprócz niedoboru kandydatów w części branż zwiększa się także rotacja pracowników i ich otwartość na zmiany. Jesienią 2018 już 63% specjalistów badanych przez Pracuj.pl deklarowało, że planują zmienić pracę. Dlatego w kontekście rynku pracownika dla firm coraz ważniejsze będzie, by wyróżnić się na tle innych pracodawców – nie tylko pensją. Rosnąć musi także jakość współpracy HR z innymi działami organizacji w budowaniu spójnych polityk rekrutacji i rozwoju pracowników. Sprawniejsze musi być także wykorzystanie cyfrowych narzędzi technologicznych do zarządzania kadrami i rekrutacją. Wszystkie te czynniki zwiększają bowiem skuteczność działań HR w obliczu dużej rywalizacji o kadry.

U progu 2019 roku widzimy jeszcze wyraźniej, że polski rynek rekrutacji od kilku lat napędzają przede wszystkim zarówno zapotrzebowanie firm na kadry, jak i rosnąca pozycja kandydatów w relacji z pracodawcami – przynajmniej w części branż. Rynek pracy stale się zmienia, ale nadrzędne wyzwania pozostają wciąż te same – to utrzymanie talentów i przyciąganie kolejnych dobrych pracowników.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: