eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rynek pracy: aż 600 tys. ofert dla specjalistów, kto potrzebny?

Rynek pracy: aż 600 tys. ofert dla specjalistów, kto potrzebny?

2022-07-15 10:18

Rynek pracy: aż 600 tys. ofert dla specjalistów, kto potrzebny?

Zespół pracowników © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Wojna w Ukrainie i coraz gorsze perspektywy gospodarcze nie popchnęły pracodawców do zmniejszenia aktywności rekrutacyjnej - wynika z najnowszej odsłony cyklicznego badania Pracuj.pl. Opracowanie rzuca światło na sytuację, która miała miejsce w I półroczu bieżącego roku, dowodząc m.in., że najwięcej ofert pracy skierowanych było do pracowników obszaru IT i sprzedaży. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi?

Przeczytaj także: Rynek pracy w pandemii. Gorzkie podsumowanie 2020 roku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile ofert pracy dla specjalistów w I połowie 2022 roku?
  • Jacy specjaliści byli poszukiwani w I połowie 2022 roku?
  • Jak dużo pracy oferowano pracownikom fizycznym?
  • W którym województwie było najwięcej ofert pracy dla specjalistów?
  • Jakich kompetencji poszukiwali pracodawcy?


Rekordowe półrocze w czasach wyzwań


I półrocze 2022 roku to fascynujący czas dla obserwatorów trendów HR i zmieniających się tendencji w obszarze życia zawodowego. Minione pół roku upłynęło pod znakiem rozpędzonego rynku rekrutacji, oferującego jeszcze większy wybór ofert, a także pod kątem szerszego otwierania się pracodawców na oczekiwania kandydatów. Z drugiej strony jednak tym zjawiskom towarzyszyły m.in. wybuch wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja, spirala płacowo-cenowa czy niełatwy powrót części firm do biur, czyli zjawiska wpływające tak na całą gospodarkę, jak i na poszczególne firmy i kandydatów.

W obliczu tak różnorodnych wyzwań, skala rekrutacji w I półroczu 2022 roku pozwala oceniać sytuację rynkową dość optymistycznie. Udowadnia ona siłę rynku pracy, a także apetyt pracodawców i kandydatów na pozytywną zawodową zmianę. Między styczniem, a czerwcem 2022 roku w Pracuj.pl ukazało się 597 000 ogłoszeń o pracę, czyli o 35% więcej, niż w analogicznym okresie w ub.r.

fot. mat. prasowe

Liczba ofert zamieszczonych na Pracuj.pl

Liczba ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl między styczniem i czerwcem 2022 wyniosła 597 000


Rekordowy okazał się okres między styczniem a marcem, gdy ukazało się 312 000 ofert. Wówczas również skala zachorowań na koronawirusa zaczęła szybko spadać po szczycie z przełomu stycznia i lutego bieżącego roku, znoszono kolejne obostrzenia, co mogło wpływać pozytywnie na aktywność rekrutacyjną. W stosunku do I kwartału 2022 aktywność pracodawców nieco spadła między kwietniem i czerwcem, gdy zamieszczono 285 000 ogłoszeń. Na spadek ten niewątpliwie mogły mieć wpływ zjawiska makrogospodarcze, takie jak m.in. negatywne odbijanie się inflacji i rosnących płac na możliwościach rekrutacyjnych części firm czy też wpływ wojny w Ukrainie na klimat inwestycyjny w Polsce. Należy jednak podkreślić, że mieliśmy wciąż do czynienia z czasem wyjątkowo intensywnej rekrutacji na tle minionych lat.

Specjalizacje poszukiwane w I półroczu 2022


Na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znaleźli się specjaliści ds. IT. Kierowano do nich blisko co czwartą ofertę w Pracuj.pl (24%) w badanym okresie. Na wynik ten złożyły się oferty dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16% wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (8%). Tak duże zainteresowanie ekspertami ds. technologii dowodzi rosnącej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy oraz jeszcze większego, niż dotychczas wyboru ofert dla osób rozwijających się w tym obszarze.

Na drugim miejscu zestawienia, z nieznacznie niższą liczbą ogłoszeń od IT, znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży – dotychczasowy lider zestawienia. Do nich również kierowanych było 24% ofert na portalu. Czynnikiem, który mógł wpływać pozytywnie na popularność tej grupy było uspokajanie się sytuacji pandemicznej, generujące większą aktywność centrów handlowych i działów sprzedaży. Negatywnym czynnikiem była natomiast inflacja, wpływająca na postawy zakupowe Polaków i firm, a także na koniunkturę w handlu.

Na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy obsługi klienta, do których kierowano 13% ogłoszeń w serwisie. Tuż za nimi uplasowali się pracownicy fizyczni, którzy również mogli wybierać spośród 13% ogłoszeń. To z kolei specjalizacja, w której w ostatnich półroczach zaobserwować można było wyraźny wzrost zainteresowania pracodawców – o czym więcej piszemy w dalszej części raportu. Na piątym miejscu wśród najpopularniejszych specjalizacji uplasowała się inżynieria (10%).

Najbardziej aktywne branże w I półroczu 2022


W I półroczu 2022 roku pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości, odpowiedzialne za 11% ofert pracy w Pracuj.pl. Na drugim miejscu niewiele za nimi znalazła się branża IT, z której pochodziło co dziesiąte ogłoszenie. Na trzecim miejscu podium uplasowali się pracodawcy z obszaru handlu detalicznego / B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, dyskontów, galerii handlowych (9% ogłoszeń).

Stosunkowo wysoką aktywnością wykazywały się ponadto firmy z branży produkcyjnej (7%), budowlanej (6%) oraz z obszaru handlu i sprzedaży B2B (5%). Szczególnie w przypadku obszaru produkcji i budownictwa na aktywność rekrutacyjną mógł mieć wpływ znaczący odpływ wielu pracowników z Ukrainy płci męskiej, którzy w obliczu agresji Rosji na swój kraj postanowili do niego wrócić.

fot. mat. prasowe

Najczęściej rekrutowane specjalizacje

24 % ofert było skierowanych do specjalistów ds. handlu i sprzedaży.


Województwa z największą liczbą ofert


Co piąte ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w I półroczu 2022 roku pochodziło od pracodawców z województwa mazowieckiego (20% wszystkich ofert na portalu), plasując go zdecydowanie przed innymi częściami Polski. Na czołowych miejscach obok niego znalazły się dolnośląskie (10%), a także śląskie, małopolskie i wielkopolskie (po 9%). Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa pomorskie (7%) oraz łódzkie (6%).

fot. mat. prasowe

Gdzie poszukiwano specjalistów w I półroczu 2022?

W I półroczu 2022 co piąte ogłoszenie na Pracuj.pl pochodziło od firm z województwa mazowieckiego (20% ofert na portalu).


Warto zauważyć, że udział województw w całej puli ofert pracy jest wyznaczany na podstawie deklarowanej lokalizacji firmy lub jej oddziału, który rekrutuje pracownika. W obliczu wzrostu popularności pracy zdalnej warto wziąć pod uwagę, że ostatecznie zrekrutowany pracownik niekoniecznie będzie faktycznie wykonywać obowiązki w tym województwie. Trend ten widoczny jest m.in. w branży IT, kreatywnej czy w usługach biznesowych, gdzie dostrzegalne są migracje części pracowników do mniejszych miast czy rodzinnych regionów.

Kompetencje cyfrowe w cenie


Aż 36% ofert zamieszczonych w serwisie w I półroczu 2022 roku dotyczyło specjalizacji, w których rola kompetencji cyfrowych jest już wysoka lub dynamicznie rośnie – w tym IT, marketingu, reklamy, grafiki, e-commerce czy badań i rozwoju. Te dane wskazują, że rola kompetencji cyfrowych wykracza znacznie ponad samą specjalizację IT, do której było kierowane 24% ofert.

Co więcej, warto zauważyć, że wyraźny wzrost znaczenia obszarów, w których kompetencje cyfrowe odgrywają szczególnie istotną rolę, widoczny jest na przestrzeni ostatnich miesięcy. O ile bowiem jeszcze w III kwartale 2021 roku do tego grona można było zaliczyć 25% ofert pracy zamieszczonych w Pracuj.pl, o tyle już w ostatnich trzech miesiącach ub.r. było to 32%, a w minionych dwóch kwartałach – 36% wszystkich ogłoszeń.

Mocna pozycja pracy fizycznej


W I półroczu 2022 roku dostrzegalny był nadal widoczny od dłuższego czasu wzrost zainteresowania pracodawców pracownikami fizycznymi. W minionych 6 miesiącach stanowili oni czwartą najbardziej popularną specjalizację w serwisie Pracuj.pl. Na zapotrzebowanie pracodawców na tę grupę kandydatów niewątpliwie wpływa zniknięcie z polskiego rynku pracy mężczyzn pochodzących z Ukrainy. Wiele firm stanęło niemal z dnia na dzień przed wyzwaniem pilnego zastąpienia części kadry nowymi pracownikami.

fot. mat. prasowe

Liczba ofert pracy fizycznej

W I półroczu 2022 roku dostrzegalny był nadal widoczny od dłuższego czasu wzrost zainteresowania pracodawców pracownikami fizycznymi


Wzrost liczby rekrutacji pracowników fizycznych widoczny jest w statystykach serwisu Pracuj.pl, któru w ostatnich latach stał się coraz bardziej dopasowany do potrzeb tej grupy specjalistów i rekrutujących ją pracodawców. Jeszcze w I półroczu 2021 roku do pracowników fizycznych kierowano 50 000 ogłoszeń. W II półroczu 2021 roku było ich już 70 000, a w ostatnich sześciu miesiącach liczba ta dodatkowo wzrosła do 77 000.

Praca zdalna i hybrydowa w ofertach pracy


Choć wielu pracodawców po uspokojeniu się sytuacji pandemicznej podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie zespołów do biur, ostatnie miesiące dowiodły, że praca zdalna i hybrydowa (wykonywana częściowo w siedzibie firmy, a częściowo poza nią) utrzymują swoją rolę jako ważne i często występujące modele wykonywania obowiązków. Stały się one ponadto istotnym elementem ofert zatrudnienia.

Łącznie aż 27% ogłoszeń widniejących na portalu Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zadań w pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16% ofert. W stosunku do sytuacji z końca 2021 roku widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w pełni zdalnych, ale najwyższy w historii udział ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę spoza biura.

Utrzymująca się wysoka popularność pracy zdalnej i hybrydowej jest odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Według badań Pracuj.pl większość osób, które w pandemii realizowały obowiązki w ten sposób, nie chce z niego rezygnować.

Widełki zarobków w ofertach pracy


W obliczu rywalizacji o kandydatów wyraźnie dostrzegalne są zmiany w podejściu do jawności widełek wynagrodzenia. Pod koniec I półrocza 2022 roku już 12% aktywnych ogłoszeń w Pracuj.pl zawierało informacje o możliwym przedziale zarobków na danym stanowisku. To liczba wyraźnie wyższa od tej sprzed wybuchu pandemii. Można przypuszczać, że rosnący popyt na pracowników i mocniejszy nacisk na negocjacje ze strony kandydatów powoli, ale systematycznie wpływają na gotowość do ujawniania zarobków. Wspierając ten pozytywny trend, Grupa Pracuj już od kilku lat prezentuje widełki zarobków we wszystkich swoich ofertach zatrudnienia i zachęca do tego pozostałych pracodawców.

fot. mat. prasowe

Specjalizacje z najwyższym odsetkiem widełek w wynagrodzeniach

Pod koniec I półrocza 2022 roku już 12% aktywnych ogłoszeń w Pracuj.pl zawierało informacje o możliwym przedziale zarobków na danym stanowisku


Wśród specjalizacji, w których dostrzegalny jest najwyższy odsetek ogłoszeń z widełkami zarobków, wyróżniają się te związane z kompetencjami cyfrowymi. Na informacje o kwocie wynagrodzenia już na poziomie oferty mogą często liczyć eksperci z obszaru e-commerce i usług internetowych (25%) oraz zajmujący się rozwojem oprogramowania (23%). Powyżej średniej plasują się także m.in. pracownicy z obszaru marketingu (18%), nieruchomości (16%) oraz transportu i logistyki (15%).

Coraz więcej pracy dla początkujących


Pandemia koronawirusa, wyznaczająca wiele reguł gry w świecie rekrutacji i pracy w ciągu ostatnich dwóch lat, miała także znaczne konsekwencje dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Szczególnie w pierwszym półroczu pandemii dostrzegalny był spadek liczby ofert stażów i praktyk, a pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z przynajmniej paroletnim doświadczeniem zawodowym. Jednak po tym etapie początkowego szoku sytuacja się poprawiła, czego dowodem była m.in. bardzo duża aktywność pracodawców podczas kolejnych edycji Festiwalu Pracy JOBICON online.

I półrocze 2022 roku dowiodło, że osoby będące na początku karier zawodowych mają obecnie spory wybór możliwości rozwoju. Między styczniem i czerwcem ukazało się łącznie ponad 88 tysięcy ogłoszeń kierowanych do stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów i asystentów. To 15% wszystkich ofert w serwisie.

Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny Pracuj.pl, komentuje trendy na rynku pracy w I półroczu 2022 roku oraz wyzwania, przed którymi stają pracodawcy i kandydaci.
Wieloletnie doświadczenie pracy w branży rekrutacyjnej podpowiada, że najlepsze efekty przynosi w niej połączenie optymizmu i innowacyjności ze zdolnością obiektywnej oceny sytuacji. To podejście szczególnie ważne w czasach, gdy liczba ofert pracy bije historyczne rekordy, ale jednocześnie otoczenie przynosi wyzwania gospodarcze i geopolityczne. Przyglądaniu się pozytywnym trendom powinien dziś towarzyszyć więc namysł nad tym, jak przedłużyć dobre efekty, nie zapominając o zarysowujących się wyzwaniach.

Na I półrocze 2022 roku złożyły się dwa kwartały rekordowe na tle minionych lat pod względem skali rekrutacji. Blisko 600 000 ofert w serwisie Pracuj.pl zamieszczonych w ciągu zaledwie sześciu miesięcy to wynik, którego jako kadra zarządzająca Grupy Pracuj jeszcze ledwie kilka lat temu nie bylibyśmy skłonni prognozować. Sposób, w jaki pracodawcy, pracownicy i kandydaci wyszli z wyzwań pandemii budzi ogromny szacunek i po raz kolejny podkreśla potencjał, jaki drzemie w polskiej gospodarce i pracujących na jej rzecz talentach.

Rozgrzany rynek rekrutacji nie istnieje jednak w próżni. Minione sześć miesięcy przyniosło zarówno rozwój dobrze znanych pozytywnych trendów, jak i wyzwania związane z wybuchem konfliktu w Ukrainie czy sytuacją gospodarczą. Optymizmowi wynikającemu z pojawiania się jeszcze bardziej atrakcyjnych, różnorodnych i bogatych w szczegóły ofert towarzyszyć musi więc refleksja nad tym, na co powinniśmy się uodpornić w najbliższej przyszłości. Na kilka kwestii warto zwrócić szczególną uwagę. Od tego, jak zaadresujemy wyzwania i powstające przed nami szanse zależy, jaki obraz rynku pracy wyłoni się w kolejnych miesiącach.


Niniejsze zestawienie oparte zostało na danych wewnętrznych Grupy Pracuj, przedstawiających statystyki ogłoszeń zamieszczonych przez pracodawców w serwisie Pracuj.pl w 2021 roku. Dane w niniejszym zestawieniu obejmują wszystkie oferty pracy opublikowane w serwisie Pracuj.pl w omawianym okresie, widoczne dla użytkowników serwisu jako pojedyncze ogłoszenie w danej lokalizacji serwisu. Prezentowanych danych nie należy utożsamiać z liczbą projektów rekrutacyjnych oferowanych przez Grupę Pracuj swoim klientom (pracodawcom), na które składają się: ogłoszenia o pracę (jedno lub więcej w ramach jednego projektu rekrutacyjnego) oraz dodatki budujące zasięg i zwiększające liczbę CV wysyłanych przez kandydatów (ang. add-ons).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: