eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnienie obcokrajowca
 • Zatrudnianie cudzoziemców: 5 typów zezwoleń

  Zatrudnianie cudzoziemców: 5 typów zezwoleń

  11:10 25.04.2009

  ... odeszła do lamusa. W myśl znowelizowanych przepisów pracodawca nie musi już uzyskiwać przyrzeczenia- wystarczy, że złoży wniosek o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, który ma zasilić szeregi jego firmy. Swoistym novum jest wprowadzenie pięciu różnych rodzajów zezwoleń na pracę w zależności od charakteru wykonywanej ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca, pozwolenie na pracę w Polsce, praca cudzoziemca
 • Kontrola legalności pracy cudzoziemca przez straż graniczną

  Kontrola legalności pracy cudzoziemca przez straż graniczną

  14:07 17.03.2009

  W dniu 6 marca 2009 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: praca cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca
 • Polska polityka migracyjna wg Lewiatana

  Polska polityka migracyjna wg Lewiatana

  00:10 11.10.2008

  ... , wymagających weryfikacji. Opóźnienia mają fatalne skutki np. w zatrudnieniu sezonowym. W związku z tym eksperci proponują wprowadzić warunkowe pozwolenie na wykonywanie pracy przez obcokrajowca do dnia wydania decyzji. Dopuścić do polskiego rynku firm podwykonawców z państw trzecich. Jak zauważa PKPP Lewiatan w takim przypadku to zagraniczny ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, rynek pracy, zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca
 • Praca bez zezwolenia: będą ułatwienia?

  Praca bez zezwolenia: będą ułatwienia?

  00:15 24.08.2008

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa umożliwienie od połowy 2009 roku Gruzinom i Mołdawianom pracę w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia takie rozwiązanie, choć nie jest to remedium na brak pracowników. Zdaniem KPP na naszym rynku pracy wciąż brakuje siły roboczej. W samym ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • KPP: należy usprawnić procedury wizowe

  KPP: należy usprawnić procedury wizowe

  00:14 08.08.2008

  ... okresu – do roku i wskazywała, że kwartał to mało, aby opłaciło się zatrudnienie pracownika z zagranicy. To właśnie był powód niewielkiego zainteresowania pracodawców ... 3 miesięcy. Dlatego – popierając propozycję wydłużenia okresu, na jaki można zatrudnić obcokrajowca bez zezwolenia – KPP wskazuje, że pilnych zmian i usprawnień wymaga procedura ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie obcokrajowca, wizy, pozwolenie na pracę w Polsce, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
 • Karta Polaka a zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

  Karta Polaka a zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

  12:41 02.05.2008

  Od 29 marca 2008 r. weszły w życie kolejne ułatwienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców z dawnych republik radzieckich. Obejmują one osoby deklarujące przynależność do Narodu Polskiego, które legitymują się dokumentem zwanym Kartą Polaka. 1. Z Kartą Polaka cudzoziemiec pracuje bez zezwolenia Posiadacza ważnej Karty Polaka pracodawca może ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zatrudnienie cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca, pozwolenie na pracę w Polsce
 • Ustawa o cudzoziemcach: obawy KPP

  Ustawa o cudzoziemcach: obawy KPP

  12:31 22.04.2008

  Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach i niektórych innych ustawach ma na celu, przede wszystkim, dostosowanie krajowego porządku prawnego do przepisów prawa wspólnotowego w zakresie dotyczącym cudzoziemców. Reguluje też problemy w małym ruchu granicznym m.in. z Ukrainą. KPP negatywnie ocenia propozycję upoważnienia Straży Granicznej do ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca, pozwolenie na pracę w Polsce
 • Łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia

  Łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia

  14:03 31.01.2008

  Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie umożliwiające cudzoziemcom wykonywanie w okresie do sześciu miesięcy pracy krótkoterminowej bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Ułatwienia dotyczą osób pochodzących z państw graniczących z Polską - Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Rozporządzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

  Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

  12:12 18.12.2007

  Najłatwiej zatrudnić cudzoziemca, który jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W znaczny sposób ułatwia i przyspiesza to procedurę zatrudnienia, co nie jest bez znaczenia dla pracodawcy. Bez zezwolenia można bowiem zatrudnić, m.in. cudzoziemców: posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • Jak zgodnie z prawem zatrudnić obcokrajowca?

  Jak zgodnie z prawem zatrudnić obcokrajowca?

  13:12 20.11.2007

  ... potwierdzone kserokopie NIP, REGON, tłumaczenia przysięgłe dokumentów o kwalifikacji kandydata, ksero zapisanych stron paszportu. Wojewoda wydaje wówczas przyrzeczenie zgody na zatrudnienie. Takie przyrzeczenie pracodawca musi również dostarczyć do konsulatu RP, w którym cudzoziemiec otrzymuje wizę do pracy na maksymalnie 12 miesięcy. Przyrzeczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, pozwolenie na pracę, zezwolenie na pracę, cudzoziemcy

poprzednia  

1 ... 3 4Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: