eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zatrudnianie cudzoziemców coraz częstsze

Zatrudnianie cudzoziemców coraz częstsze

2010-03-09 12:09

Zatrudnianie cudzoziemców coraz częstsze

© fot. mat. prasowe

Mimo gospodarczych perturbacji w 2009 roku, których skutkiem było rosnące bezrobocie w (z 10,5% w styczniu do 11,9% w grudniu 2009), zatrudnienie cudzoziemców w Polsce cieszy się coraz większą popularnością.

Przeczytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców: jest zgoda, nie ma pracownika

Już od kilku lat sukcesywnie rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę. W 2009 roku nastąpił duży ponad 60% wzrost; liczba wydanych zezwoleń wyniosła 29.340.

Liczba wydawanych zezwoleń na pracę w kolejnych latach:

fot. mat. prasowe

Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców, niemal połowę wszystkich, wydano tradycyjnie w województwie mazowieckim (13.979 zezwoleń). Kolejne, pod względem ilości zatrudnionych cudzoziemców, ze zdecydowanie niższymi liczbami wydanych zezwoleń, to województwa: pomorskie (2.326 zezwoleń), małopolskie (2.000), dolnośląskie (1.674), lubuskie (1.528), wielkopolskie (1.387), śląskie (1.345). Najmniej zezwoleń wydano w województwach: świętokrzyskim (386) i warmińsko-mazurskim (267).

Skąd tak duży wzrost?

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia: „W lutym 2009 weszły w życie przepisy uproszczające i usprawniające procedury związane z podejmowaniem pracy w Polsce przez cudzoziemców. Mimo, że zasadą nadrzędną pozostaje zachowanie reglamentacji, tak aby praca cudzoziemców była komplementarna w stosunku do potrzeb lokalnego rynku pracy, nowe przepisy wprowadziły ułatwienia takie jak wyeliminowanie instytucji przyrzeczenia zezwolenia na pracę, przyśpieszenie procedury tzw. ”testu rynku pracy” lub możliwość rezygnacji z niego w konkretnych okolicznościach, wydłużenie okresu, na który wydawane jest zezwolenie na pracę do lat 3.”

Najwięcej cudzoziemców, prawie ¼, pracowało w handlu hurtowym i detalicznym (6.921 zezwoleń), przetwórstwie przemysłowym (5.088), pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości (4.131), w budownictwie (3.065), hotelarstwie i gastronomii (2.803). Natomiast na wykonywanie pracy w edukacji wydano 351 zezwoleń, a w ochronie zdrowia i opiece społecznej 440 zezwoleń.

Największą grupę zawodową, bo aż 31%, stanowili robotnicy wykwalifikowani (9.143 zezwoleń), wyższa kadra kierownicza, doradcy i eksperci to niemal 20% (5.700 zezwoleń), a pracownicy przy pracach prostych to ponad 16% (4.829 zezwoleń).

Najczęściej w Polsce pracę podejmują obywatele krajów:
  • Ukraina 9.504 zezwoleń,
  • Chiny 4.536 zezwoleń,
  • Wietnam 2.577 zezwoleń.
Razem stanowią ponad połowę cudzoziemców, którym wydano zezwolenia na pracę w Polsce. Na dalszy pozycjach plasowali się pracownicy z: Białorusi (1.669 zezwoleń), Turcji (1.422), Indii (1.164), Nepalu (838), Republiki Korei (624), Armenii (619), Mołdowy (601), Japonii (551), Rosji (540).

Ponad 57% korzystających ze wsparcia pracy cudzoziemców to przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 pracowników (16.873 zezwolenia).

W przypadku większych przedsiębiorstw zatrudniających:
  • 10-49 pracowników wydano 5.740 zezwoleń (19,56%),
  • 50-250 pracowników wydano 3.812 zezwoleń (13%),
  • powyżej 250 pracowników wydano 2.915 zezwoleń (9,93%).
W ubiegłym roku wydano również 3.070 zezwoleń na pracę cudzoziemców oddelegowanych do Polski w celu realizacji usług eksportowych. W tej grupie dominowali cudzoziemcy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (2.680 zezwoleń) oraz zatrudnieni w budownictwie (1.686 zezwoleń).

Z roku na rok rośnie również liczba zarejestrowanych w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - obywatelom państw objętych tzw. „procedurą uproszczoną”.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: