eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › praca cudzoziemca
 • Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

  Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

  12:07 12.04.2023

  Cudzoziemcy mieszkający i pracujący w Polsce mają, podobnie jak ich polscy koledzy, prawo do 13 ustawowo wolnych od pracy dni. A co z obchodzonymi przez nich ich świętami religijnymi? Eksperci z Grupy Progres zwracają uwagę na fakt, że zgodnie z prawem mają oni prawo do wolnego w te dni, jednak często spędzają je w pracy. Zgodnie z obowiązującymi ... WIĘCEJ

  Tematy: dni wolne, dni wolne od pracy, dni świąteczne, święta
 • 5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  5 zmian w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

  00:44 29.01.2022

  ... , dla których możemy wyrabiać właśnie takie oświadczenia. 2. Pracodawcy będą mieli więcej czasu na zgłoszenie w Urzędzie Pracy zatrudnienia cudzoziemca. Dotychczas należało zgłosić podjęcie przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia w tym samym dniu, w którym rozpoczął prace. Przegapienie tego terminu groziło mandatem. Nowelizacja wydłuża ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca za niepełny wymiar pracy po zmianie przepisów?

  09:08 04.01.2022

  ... . Jedynie cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będą musieli wykazać dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Dochód cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie mógł być wyliczony z kilku stosunków pracy. Karol Wysocki, Kierownik Działu ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce
 • Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - jakie zmiany?

  12:16 29.11.2021

  ... do zasady, podstawą do odmowy wydania zezwolenia w tym specjalnym trybie będą podstawy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa lub zobowiązanie wpisu danych cudzoziemca do wykazów zakazu wjazdu. Zezwolenie będzie wydawane na okres 2 lat. Po otrzymaniu decyzji na cudzoziemcu będzie ciążył szereg obowiązków, których ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, cudzoziemcy w Polsce, zezwolenie na pobyt
 • Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: jak to zrobić dobrze?

  Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: jak to zrobić dobrze?

  11:37 13.05.2016

  ... , na wniosek pracodawcy, wydaje zezwolenia na pracę przez wojewodów. W zezwoleniu określony jest podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, poziom wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca w Polsce, zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  00:16 23.09.2014

  ... jest wydawane nominalnie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, a w praktyce przez umocowanych do tego urzędników wydziału ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego. Podczas składania wniosku konieczna jest osobista obecność cudzoziemca, gdyż pobierane są od niego odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, zasady zatrudniania cudzoziemców, praca cudzoziemca
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: obowiązki pracodawców

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: obowiązki pracodawców

  13:26 04.03.2014

  ... cudzoziemca. Zezwolenie wydawane jest na okres od 1 roku do 3 lat (choć okres może zostać wydłużony), i podlega opłacie od 50 do 100zł. Forma zatrudnienia i ubezpieczenie cudzoziemca Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca ... (art. 29 ust. 1 ustawy). Rozliczanie dochodów przez cudzoziemca W Polsce opodatkowaniu podlegają następujące dochody: z pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, cudzoziemcy, praca cudzoziemca, obowiązki pracodawcy
 • Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  09:35 11.02.2014

  ... cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnianie cudzoziemców, praca cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Zezwolenie na zamieszkanie dla cudzoziemca prowadzącego działalność

  Zezwolenie na zamieszkanie dla cudzoziemca prowadzącego działalność

  10:56 05.09.2013

  ... ze zm., dalej: „ustawa o cudzoziemcach”). Ustawa ta w rozdziale 4 reguluje również problematykę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na rzecz cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, działalność gospodarcza, ustawa o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie w Polsce
 • Pomoc w rozliczeniu cudzoziemca, który miał umowę zlecenie w Polsce

  Pomoc w rozliczeniu cudzoziemca, który miał umowę zlecenie w Polsce

  20:14 16.04.2013 PORADA

  Witam mam problem z rozliczeniem osoby, studiującej w Polsce, a jest innej narodowości i nie ma podanego PESEL-u. Ma dwie umowy zlecenie. Jak mam tą osobę rozliczyć? Dodam jeszcze, że osoba ta ma podane dwa adresy - jeden w którym mieszka, a drugi to jej chłopaka. W takim razie jaki mam ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, rozliczenie roczne, rozliczenie umowy zlecenia, cudzoziemcy
 • Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

  Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

  10:32 07.02.2013

  ... cudzoziemca załatwia sam pracodawca. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę jest jednakowa w każdym z województw, jednak ... rynku pracy. Aby zatem móc poczynić dalsze kroki w celu uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, opinia ta powinna zawierać informację, że na proponowane stanowisko nie ma kandydata posiadającego obywatelstwo polskie. ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnianie cudzoziemców, praca cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: