eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  09:39 13.10.2020

  ... zezwolenia pozwalają zatrudnić zarówno osobę, która już jest w Polsce, jak i tą, która znajduje się poza Polską i dopiero będzie ubiegać się o uzyskanie wizy. Jakie są ograniczenia w zatrudnieniu cudzoziemca, o czym warto pamiętać? Legalizacja pracy cudzoziemca należy do skomplikowanych procesów. Po pierwsze, zatrudnienie cudzoziemca ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Nielegalny pobyt w Polsce: praca a koszty firmy

  Nielegalny pobyt w Polsce: praca a koszty firmy

  09:58 07.12.2012

  ... z nim świadczeń. Powierzenie pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest jednak przede wszystkim narażone na sankcje karne (w tym nawet pozbawienia wolności do lat 3). Zatrudnienie takiego cudzoziemca jest przy tym bardzo niekorzystne podatkowo. Wskazana ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, koszty uzyskania przychodu
 • Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

  Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

  00:10 18.10.2012

  ... lub który wykonuje pracę bez zezwolenia, gdy jest ono wymagane, lub na innych warunkach bądź na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę bądź bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych. Jakie są kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca? Za wykroczenia: kara grzywny ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • Zatrudnianie cudzoziemców: szara strefa ograniczona?

  Zatrudnianie cudzoziemców: szara strefa ograniczona?

  00:11 08.12.2011

  ... i instytucjach rynku pracy w chwili obecnej przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę może co najwyżej liczyć się z niewielkimi grzywnami od 3. ... wąskich grup narodowościowych. Przeniesienie ciężaru kar za nielegalne zatrudnienie z pracownika na pracodawcę i większa troska o walkę z wyzyskiem pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemców, nielegalne zatrudnienie, pozwolenie na pracę w Polsce, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
 • Praca bez zezwolenia: będą ułatwienia?

  Praca bez zezwolenia: będą ułatwienia?

  00:15 24.08.2008

  ... szacunków, potrzeba nawet ok. 200 tys. osób. Dopuszczenie do pracy bez zezwolenia obywateli wspomnianych republik może w pewnym stopniu złagodzić ten problem. Eksperci przypominają, że obecnie obcokrajowcy zza wschodniej granicy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia jedynie przez pół roku. KPP ma zatem nadzieję, że wprowadzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • KPP: należy usprawnić procedury wizowe

  KPP: należy usprawnić procedury wizowe

  00:14 08.08.2008

  ... bez zezwolenia, jaką przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konfederacja Pracodawców Polskich postuluje o jeszcze dalszą liberalizacje przepisów w tym zakresie. Już w sierpniu 2007 roku apelowała o wydłużenie ówczesnego – 3 miesięcznego okresu – do roku i wskazywała, że kwartał to mało, aby opłaciło się zatrudnienie pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie obcokrajowca, wizy, pozwolenie na pracę w Polsce, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
 • Karta Polaka a zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

  Karta Polaka a zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

  12:41 02.05.2008

  ... zwanym Kartą Polaka. 1. Z Kartą Polaka cudzoziemiec pracuje bez zezwolenia Posiadacza ważnej Karty Polaka pracodawca może zatrudnić w ramach stosunku pracy bądź powierzyć mu pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - bez zezwolenia wojewody. Cudzoziemiec, który otrzymał taką kartę, ma ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zatrudnienie cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca, pozwolenie na pracę w Polsce
 • Łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia

  Łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia

  14:03 31.01.2008

  ... z początkiem lutego 2008. Dotychczasowy przepis umożliwiał podejmowanie pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu ... dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę
 • Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

  Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

  12:12 18.12.2007

  Najłatwiej zatrudnić cudzoziemca, który jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W znaczny sposób ułatwia i przyspiesza to procedurę zatrudnienia, co nie jest bez znaczenia dla pracodawcy. Bez zezwolenia można bowiem zatrudnić, m.in. cudzoziemców: posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: