eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › jak zatrudnić cudzoziemca
 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  09:39 13.10.2020

  ... Jak ... zatrudnić cudzoziemca, albo – jeżeli jest jeszcze poza Polską – przekazać oryginał dokumentu cudzoziemcowi, żeby mógł wnioskować o wizę. I tu znowu należy podkreślić i przypomnieć, że warunkiem koniecznym przy zatrudnieniu cudzoziemca jest zawarcie umowy w formie pisemnej w języku dla niego zrozumiałym. Przy czym warunki zatrudnienia cudzoziemca ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  10:31 07.02.2019

  ... zatrudnić wyłącznie obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Najwyraźniej jednak polscy pracodawcy wymogów biurokratycznych się nie obawiają - w Polsce pracuje dziś rekordowa wręcz liczba cudzoziemców spoza UE. I wprawdzie zatrudnianie ich „na czarno” należy raczej do rzadkości, to i tak się zdarza. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  10:59 30.10.2018

  ... - jak dowodzi „Barometr imigracji zarobkowej – ... zatrudnić wyłącznie obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku wszystkich pozostałych obcokrajowców wymagane są stosowne zezwolenia. Ponadto muszą oni przebywać legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. – O zezwolenie na pracę cudzoziemca ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  13:15 13.08.2018

  ... zatrudnić. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien zostać złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca ... , jak i na dłuższy okres), musi przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  00:15 20.05.2018

  ... cudzoziemca, a także braki zawodowych kierowców na rynku stanowią czynniki decydujące o tym, iż pracodawcy gotowi są zatrudniać obywateli innych krajów na dłuższy okres. Jak to zrobić sprawnie, szybko i najniższym kosztem? Sposób 1: „Stare” i „nowe” oświadczenie o pracę W związku ze zmianą przepisów, w 2018 r. można zatrudnić obcokrajowca ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców potrzebne jak nigdy?

  Zatrudnianie cudzoziemców potrzebne jak nigdy?

  11:00 15.02.2017

  ... 783 tys., co oznacza, że wzrost rdr sięgnął aż 68 procent. Podobnie jak rok wcześniej znakomita większość z nich dotyczyła obywateli Ukrainy (1 262 845, 96 procent ogółu ... dzięki którym mieszkańcy Ukrainy mieliby łatwiejszy dostęp zarówno do rynku pracy, jak również usług publicznych. Aby usprawnić zatrudnianie cudzoziemców resort już teraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce powiększą szarą strefę

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce powiększą szarą strefę

  11:25 21.12.2016

  ... Przepisy dyrektywy wymagają szczegółowego sprawdzenia warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, posiadania przez niego zakwaterowania oraz uprzedniej niekaralności i wiarygodności ... rejestrowanych oświadczeń. Polska w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, jak wskazuje Mikołaj Olszewski, w opracowaniu pt.”Rynek pracy w Polsce po 2004 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców. Nie taki diabeł straszny, a pomocny

  Zatrudnianie cudzoziemców. Nie taki diabeł straszny, a pomocny

  10:13 21.10.2016

  ... , które wiedzą jak krok po kroku, zgodnie z obowiązującym prawem, zatrudnić pracownika ze ... jak i samych cudzoziemców. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca
 • Jak zatrudnić cudzoziemca?

  Jak zatrudnić cudzoziemca?

  00:44 30.12.2015

  ... do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody i innych organów, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym. Na jak długo? Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres nieprzekraczający 3 lat i może być przedłużane. W przypadku cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, która zatrudnia powyżej 25 ... WIĘCEJ

  Tematy: jak zatrudnić cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca, zatrudnianie cudzoziemców


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: