eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie umowy o pracę
 • Jakie rozwiązanie pracy po długim zwolnieniu lekarskim?

  Jakie rozwiązanie pracy po długim zwolnieniu lekarskim?

  14:17 20.07.2017 PORADA

  Pracuję w firmie jako magazynier (fizycznie), na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jestem na zwolnieniu lekarskim prawie pół roku (można być 182 dni). Ze względu na przewlekłą chorobę, nie mogę wrócić do tej pracy. Jakie dla mnie najkorzystniejsze byłoby rozwiązanie umowy o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, umowa na czas nieokreślony, choroba pracownika
 • Zmiana umowy o pracę w ciąży

  Zmiana umowy o pracę w ciąży

  12:14 19.07.2017 PORADA

  Witam, jestem na wypowiedzeniu umowy o pracę. W tym czasie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Moja umowa przed wypowiedzeniem była na 1/4 etatu. Mam zamiar poinformować mojego pracodawcę o tym, że w okresie wypowiedzenia zaszłam w ciążę. Jeżeli przywróci mnie do pracy, to czy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, ciąża na wypowiedzeniu, 1/4 etatu, ciąża
 • Wypowiedzenie o pracę na czas określony a ciąża

  Wypowiedzenie o pracę na czas określony a ciąża

  11:56 07.06.2017 PORADA

  Dostałam wypowiedzenie, które podpisałam z zachowaniem miesiąca okresu wypowiedzenia. W dniu otrzymania wypowiedzenia tj. 25 maja dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Umowę miałam do 30.06.2018. Czy po dostarczeniu zaświadczenia o ciąży pracodawca musi unieważnić dane ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, umowa na czas określony, okres wypowiedzenia, ciąża
 • Ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy

  Ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy

  09:11 10.05.2017 PORADA

  Pracownik zatrudniony był przez rok na umowę na czas określony 2010-2011, następnie 2012-2014 na czas nieokreślony. Rozwiązano umowę. Czy teraz od czerwca 2017 należy dać mu znowu umowę na czas nieokreślony, czy można zatrudnić go na podstawie umowy terminowej? Jeśli tak, to na jak ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Niestaranne wykonywanie umowy zlecenia. Jakie konsekwencje mogę wyciągnąć?

  Niestaranne wykonywanie umowy zlecenia. Jakie konsekwencje mogę wyciągnąć?

  14:38 15.03.2017 PORADA

  Witam! Mam zatrudnioną Panią na umowę zlecenie, stawka godzinowa. Od tygodnia przychodzi, ale nie wypełnia obowiązków, wielokrotnie zwracałam jej na to uwagę, ale niestety nie zadziałało. Dziś powiedziła, "że jej się nie chce". Czy w świetle przepisów mam obowiązek płacić jej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, niewykonanie zadań, zakres obowiązków pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • Czy degradacja przez likwidację stanowiska pracy z tymi samymi obowiązkami jest zgodna z prawem?

  Czy degradacja przez likwidację stanowiska pracy z tymi samymi obowiązkami jest zgodna z prawem?

  11:30 10.03.2017 PORADA

  Do marca 2016 zajmowałam stanowisko: kierownik działu kas. Od marca otrzymałam porozumienie zmieniające warunki umowy, w którym zmieniono nazwę stanowiska na menedżer zespołu w dziale kas. Zmianę w wynagrodzeniu - podwyżkę i nowy, rozszerzony opis stanowiska pracy. Kilka dni po ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, zmiana warunków pracy, warunki umowy, warunki pracy
 • Zakaz prowadzenia działalności. Jak pracodawca powinien rozwiązać ze mną umowę?

  Zakaz prowadzenia działalności. Jak pracodawca powinien rozwiązać ze mną umowę?

  13:38 06.03.2017 PORADA

  Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę o pracę, przebywam obecnie na zasiłku rodzicielskim do 13.03. Dowiedziałam się tydzień temu, że mój pracodawca dostał sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w listopadzie 2016 r. Nie otrzymałam żadnej informacji o tym fakcie ani ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zamknięcie działalności gospodarczej, likwidacja firmy, obowiązki pracodawcy
 • Macierzyński na wypowiedzeniu

  Macierzyński na wypowiedzeniu

  17:25 03.03.2017 PORADA

  Witam, jestem obecnie w ciąży na L4, termin porodu mam pod koniec lipca. Pracodawca rozpoczął proces restrukturyzacji i zaproponowano mi odejście za porozumieniem (wraz z odszkodowaniem). Miałabym podpisać porozumienie w kwietniu więc pracownikiem byłabym do końca lipca (umowa na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, termin porodu, L4, L4 w ciąży
 • Zwolnienie lekarskie po okresie wypowiedzenia, a prawo do zasiłku z urzędu pracy

  Zwolnienie lekarskie po okresie wypowiedzenia, a prawo do zasiłku z urzędu pracy

  14:20 16.02.2017 PORADA

  Ostatniego lutego kończy mi się okres wypowiedzenia. Niestety wynikła choroba i jestem na zwolnieniu lekarskim, które będzie dłuższe. Obecny druk L4 wysłałam jeszcze do pracodawcy, a kolejne po ustaniu umowy, gdzie wysyłać? Pracodawca czy już ZUS? Czy po zakończeniu choroby i po ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, zwolnienie chorobowe, L4, L4 na wypowiedzeniu
 • Oskarżenie o kradzież 50 zł przez współpracowniczkę. Co mogę zrobić?

  Oskarżenie o kradzież 50 zł przez współpracowniczkę. Co mogę zrobić?

  16:05 01.02.2017 PORADA

  Witam wszystkich czytelników i proszę o taką poradę i pomoc co powinnam zrobić. Dziś jedna ze współpracowniczek oskarżyła mnie, że ukradłam jej z szafki z portfela 50 zł. Zgłosiła to szefowi, a szef mało się zastanawiając powiedział, że czeka mnie wypowiedzenie. Ta dziewczyna ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież, oskarżenie o kradzież, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Przerwa między L-4 a wypowiedzenie umowy

  Przerwa między L-4 a wypowiedzenie umowy

  13:06 14.07.2010

  ... Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę staje się skuteczne w momencie dojścia takiego oświadczenia do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Trzeba zatem pamiętać, że niezgodne z przepisami prawa będzie rozwiązanie umowy o pracę w przypadku, gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie (zapozna się z jego treścią ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie

  Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie

  13:48 29.06.2010

  ... mu wypowiedzenie. Czy w związku z przepisem zakazującym wypowiadania umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego wypowiedzenie doręczone pracownikowi jest nieskuteczne? W sytuacji opisanej w liście wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne i wywołuje zamierzone skutki prawne. Art. 41 kp stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, niezdolność do pracy, nieprawne wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia: kiedy możliwe?

  Skrócenie okresu wypowiedzenia: kiedy możliwe?

  00:55 05.06.2010

  ... wypowiedzenia nie dotyczy pracownika Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Ochrona związkowa: obietnica to za mało

  Ochrona związkowa: obietnica to za mało

  12:56 01.06.2010

  Rozważmy następującą sytuację: niezrzeszony w związkach pracownik podejrzewał, że szef zamierza wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę. W obawie przed utratą posady zwrócił się do przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej, a ten w rozmowie telefonicznej obiecał mu poparcie. Czy tego rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, prawa związków zawodowych
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  Wypowiedzenie umowy o pracę a nosicielstwo HIV

  10:00 31.05.2010

  ... (por. np. uzasadnienie wyroku z 7 lutego 2007 r., I PK 221/06, ), że wypowiedzenie umowy o pracę jest normalnym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Mimo że ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania konkretnych i rzeczywistych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, to jednak przyczyny te nie muszą charakteryzować się ani szczególną wagą ... WIĘCEJ

  Tematy: HIV, aids, wypowiedzenie umowy, uzasadnienie wypowiedzenia
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy a wypowiedzenie

  Umowa na czas wykonania określonej pracy a wypowiedzenie

  13:21 24.05.2010

  ... wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy- w jej treści nie ma zatem miejsca dla klauzuli dopuszczającej jej przedterminowe rozwiązanie za wypowiedzeniem. W piśmiennictwie wskazuje się, że taka możliwość stałaby w sprzeczności z celem, dla którego zawiera się tego rodzaju umowę. Niekiedy jednak wypowiedzenie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o wykonanie określonej pracy, umowa o pracę, umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy
 • Powrót z urlopu wychowawczego po wypowiedzenie?

  Powrót z urlopu wychowawczego po wypowiedzenie?

  11:11 18.05.2010

  ... powód rozstania z pracownikiem jest nieprawdziwy, to dokonane wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Zgodnie natomiast z art. 45 § 1 K.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka – stosownie do żądania ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, urlop wychowawczy, prawa pracownika, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Skrócenie półrocznego okresu wypowiedzenia

  Skrócenie półrocznego okresu wypowiedzenia

  10:57 12.05.2010

  Ustawodawca dopuszcza, aby w wyjątkowych okolicznościach trzymiesięczne wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę zostało na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy skrócone do jednego bądź dwóch miesięcy. Co jednak w sytuacji, gdy z umowy o pracę wynika, że pracownikowi przysługuje dłuższy, np. sześciomiesięczny okres wypowiedzenia? Czy pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, umowa na czas nieokreślony
 • Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

  Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

  13:55 06.05.2010

  ... o możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia warunków umowy). Czy mogliśmy jej wręczyć wypowiedzenie bez wcześniejszego skierowania jej na badanie kontrolne? Od następnego dnia została wysłana na urlop wypoczynkowy. Odpowiedź: Pracodawca może wręczyć pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę już w pierwszym dniu powrotu pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy, zwolnienie lekarskie, ochrona zatrudnionych
 • Nieporadność a wypowiedzenie umowy o pracę

  Nieporadność a wypowiedzenie umowy o pracę

  13:13 06.05.2010

  ... rezultatów. Czy taka sytuacja może zostać uznana za uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony? Przede wszystkim należy podkreślić, co zresztą już wielokrotnie potwierdzone zostało w orzecznictwie, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi normalny sposób rozstania z pracownikiem. Nie jest wymagane, aby decyzja pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: uzasadnienie wypowiedzenia, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 58

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: