eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa z podwykonawcą
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  ... zarządzanie portfelem inwestycyjnym wyodrębnionego funduszu. Do jego utworzenia zobowiązała ją umowa o współpracy. Następnie przedsiębiorca, jako zarządzający, zająć się ... na oba podmioty, tj. skarżącą spółkę oraz podmiot zarządzający. (…) Natomiast umowa o zarządzanie regulowała inne stosunki prawne. Regulowała bowiem prawa i obowiązki pomiędzy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... wskazanego w umowie. Z kolei nienależyte wykonanie umowy pomiędzy generalnym wykonawcą i podwykonawcą oraz solidarna odpowiedzialność wynikająca z art. 647[1] KC, w świetle regulacji art. ... wykonanie prac budowlanych obciąża Generalnego Wykonawcę. Wnioskodawcy z Podwykonawcami nie wiązała umowa. Dodać należy, że w świetle art. 6471 § 1-5 KC w zw. z ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  18:22 24.07.2020 PORADA

  Prowadzę 1 os. działalność gospodarczą opodatkowaną na ryczałcie. Po wygranym przetargu realizuję zamówienie dla klienta przy pomocy podwykonawcy. Część pracy, którą wykonuję ja (realizacja nagrania dźwiękowego), to moja standardowa usługa, która może być opodatkowana ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, przetarg, udział w przetargu, podwykonawca
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  ... wykonywania. Zgodnie z nowelizacją tych przepisów z marca 2017 r., inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że kwota ta przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy – mówi Jacek Kosiński z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  11:22 25.03.2016

  ... musi poznać postanowienia umowy z podwykonawcą, aby można było mu przypisać solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy? Czy wystarczy, że wie tylko, że taka umowa istnieje i wyraża na nią dorozumianą zgodę? Zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, odpowiedzialność solidarna inwestora, umowa z podwykonawcą
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

  Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

  00:45 08.04.2015

  ... dowolnie formułować sprzeciwu od umowy z podwykonawcą. Ma to też znaczenie w przypadku dowodzenia dorozumianej zgody inwestora na umowę z podwykonawcą, gdyż wyraził już wstępną ... do wykonania przedmiotu umowy (I ACa 882/13) Wiedza o warunkach umowy z podwykonawcą jest pierwszą przesłanką stwierdzenia dorozumianej zgody inwestora na zawarcie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, umowa z inwestorem, wykonawca, inwestor
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych okiem BCC

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych okiem BCC

  10:34 11.03.2014

  7 marca bieżącego roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja pt. „Rynek zamówień publicznych branży budowlanej w związku z funduszami europejskimi 2014-2020”, podczas której przedstawiono rekomendacje dotyczące najważniejszych zmian w prawie i praktyce zamówień publicznych. Eksperci zaproponowali m.in. wprowadzenie ustawowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, udzielanie zamówień publicznych, nowelizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XII 2013 i I 2014

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XII 2013 i I 2014

  10:51 28.01.2014

  Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących zamówień publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym, które weszły w życie grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 24 grudnia 2013 r. weszła w życie ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa prawo zamówień publicznych, umowa z podwykonawcą, podatek od towarów i usług, VAT
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych chroni podwykonawców

  Nowelizacja prawa zamówień publicznych chroni podwykonawców

  10:39 14.01.2014

  ... a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi ... wyłączeniami, umów mających za przedmiot dostawy lub usługi. Jeśli przedłożona zamawiającemu umowa o podwykonawstwo mająca za przedmiot roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, udzielanie zamówień publicznych, nowelizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne: więcej praw dla podwykonawców

  Zamówienia publiczne: więcej praw dla podwykonawców

  10:41 14.11.2013

  ... wynagrodzenia za pracę, co doprowadziło w konsekwencji do upadku części firm budowlanych. Nowelizacja określa definicję umowy o podwykonawstwo. Umowa taka pomiędzy wykonawcą wybranym przez zamawiającego a podwykonawcą będzie musiała mieć formę pisemną. Wykonawca nie płaci podwykonawcom – nie otrzymuje pieniędzy za pracę W myśl zmienionych przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień publicznych, nowelizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

  Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

  08:10 04.08.2013

  ... sporów pomiędzy stronami, jest tzw. umowa o roboty budowlane uregulowana w art. 647-658 Kodeksu cywilnego. Spowodowane jest to z ... realizację takiej umowy z reguły włączeni zostają podwykonawcy. Zgodnie z art. 6471 § 5 k.c. „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, wynagrodzenie podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, umowa z podwykonawcą
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: