eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › inwestor
 • Czy wykonawca może odliczyć VAT

  Czy wykonawca może odliczyć VAT

  12:38 22.10.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy Wykonawca na budowie może odliczyć VAT od faktur na zakup materiałów budowlanych, które wystawione są na niego, ale przelewy były wykonywane bezpośrednio z konta Inwestora? Miało to umożliwić Inwestorowi skorzystanie z posiadanych przez Wykonawcę rabatów w ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, inwestor, podatek VAT, odliczenie VAT
 • 7 cech skutecznego inwestora

  7 cech skutecznego inwestora

  00:20 06.12.2018

  ... 20 proc. od jego wiedzy i umiejętności. – pisze w książce „Zarabiajmy na nieruchomościach” Kuba Karliński. Inwestor i założyciel firmy Magmillon wskazuje kilka cech, które predysponują do ... Takie podejście wymaga bardzo dużej wiary w siebie, swoje wyczucie i wiedzę. Dobry inwestor musi się wyróżniać, wyprzedzać rynek i nie wątpić w to, że obiera ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, poradnik inwestora, cechy inwestora, jak inwestować
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  ... zapłacić podwójnie – wykonawcy i podwykonawcy. Przydatne linki: - Kodeks cywilny - Kodeks postępowania cywilnego Wyjściem z tej sytuacji jest wystąpienie z roszczeniem regresowym, dzięki czemu inwestor będzie mógł żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy od wykonawcy lub jeśli nie wypłacił mu jeszcze wynagrodzenia, potrącić z niego należną sumę. Problem ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  13:54 11.12.2017 PORADA

  Szanowni Państwo, mam pytanie czy solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych (art. 6471  § 1. KC), dotyczy również okresu po wykonaniu robót i wydaniu bezusterkowego protokołu ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, podwykonawcy, inwestor, odpowiedzialność inwestora
 • 8 kroków do rozpoczęcia inwestowania

  8 kroków do rozpoczęcia inwestowania

  11:17 07.09.2017

  ... Z polecanej literatury w tematyce analizy technicznej polecam „Droga Żółwia”, „Analiza techniczna rynków finansowych” oraz „Zawód inwestor giełdowy”. Natomiast jeżeli chodzi o analizę fundamentalną to oczywiście „Inteligentny inwestor”, a oprócz tego „Analiza fundamentalna” John C. Ritchie i „Jak to robi Warren Buffett?”. Krok 2 – Zacznij trenować ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestowanie, jak inwestować, strategia inwestycyjna, inwestor
 • Zerwanie umowy z inwestorem

  Zerwanie umowy z inwestorem

  15:55 30.10.2016 PORADA

  Podpisałem niekorzystną finansowo umowę na wykonanie budynku dla prywatnego inwestora. Po wykonaniu fundamentów i rozliczeniu się, zacząłem kolejny etap budowy i okazuje się, że kosztorys jest zbyt niski. W umowie nie ma wzmianki warunkach zerwania umowy. Czy mogę dokończyć etap z ... WIĘCEJ

  Tematy: zerwanie umowy, inwestor, firma budowlana, usługi budowlane
 • 5 cech inwestora, który osiągnął sukces

  5 cech inwestora, który osiągnął sukces

  00:11 15.10.2016

  W zdecydowanej większości przypadków sukcesy inwestycyjne wynikają z lat doświadczeń, mnóstwa czasu spędzonego przed ekranem komputera, a także pewnego zestawu niezbędnych cech. Całe szczęście cechy te są osiągalne, jeśli jest się poukładanym i wie, czego chce. Niniejszy artykuł powinien pomóc ci spojrzeć krytycznie na swoje nawyki inwestycyjne i ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, poradnik inwestora, cechy inwestora, jak inwestować
 • Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  11:11 11.01.2016

  ... wewnętrznego – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Czytaj także: Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę? ... WSA z 6 sierpnia 2014 r. (sygnatura akt: IV SA/Po 495/14). Jak wynika z powyższego inwestor najpierw winien udowodnić, analogicznie jak w przypadku miejscowego planu, że ustalenia tego dokumentu ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, gmina, rada gminy, uchwała rady gminy
 • Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  00:20 08.01.2016

  ... wynikały bezpośrednio z regulacji ustawowych, zakłada się, że decyzja gminy naruszyła interes prawny właściciela nieruchomości. Przy składaniu skargi do sądu administracyjnego inwestor musi wykazać, że jego interes prawny naruszony został w sposób bezpośredni i realny. Chodzi o to, by rzeczowo uargumentować stopnień ingerencji decyzji w sytuację ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, rada gminy, uchwała rady gminy, sąd administracyjny
 • Czy inwestor ma prawo zmieniać nakłady w kosztorysach powykonawczych?

  Czy inwestor ma prawo zmieniać nakłady w kosztorysach powykonawczych?

  16:09 26.10.2015 PORADA

  Czy w przypadku zapisu w umowie o wykonanie prac remontowych, że kosztorysy powykonawcze mają być sporządzone na podstawie katalogów KNR, ispektor (inwestor) może wykreślać lub zmieniać nakłady w normach w zależności od jego widzimisię? WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, treść umowy, usługi remontowe, prawo zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

  Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

  00:45 08.04.2015

  ... tym, iż inwestor posiadał wiedzę o umowie podwykonawczej i wyrażał na nią zgodę. Kontrowersje wzbudza zakres wiedzy, jaką inwestor ma posiadać. Zdaje się, że jeżeli inwestor ma ... na placu budowy nie jest dorozumianą akceptacją. W innym przypadku inwestor byłby zmuszony wstrzymać budowę, by wyrazić swój sprzeciw. Nadzorowanie procesu budowy, ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, umowa z inwestorem, wykonawca, inwestor
 • Zmiana gwarantowana i odpowiedzialność solidarna

  Zmiana gwarantowana i odpowiedzialność solidarna

  22:00 23.01.2014 PORADA

  Witam, chciałbym zadać państwu pytanie dotyczące dwóch kwestii. Wykonywałem dla dużej firmy budowlanej a mianowicie Wrobisu roboty ziemne i drogowe na nowo realizowanej inwestycji budowa hali. Podczas realizacji firma Wrobis złożyła wniosek o upadłość. Byłem zgłoszony oficjalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja, firma budowlana, usługi budowlane, upadłość firmy
 • Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne

  Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne

  10:10 23.08.2013

  Nie tylko katastrofy naturalne, kryzysy finansowe, bankructwa dużych firm czy złe dane makroekonomiczne mogą w kilka dni drastycznie obniżyć wartość naszego portfela. Inwestorzy zazwyczaj skupiają się na przeglądaniu danych makroekonomicznych i badaniu wyników finansowych spółek, których akcje chcą nabyć. Słuchają również wnikliwie ekonomistów ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestorzy, ryzyko polityczne, inwestor, nadzór inwestorski
 • Niewypłacone wynagrodzenia a spółka cywilna

  Niewypłacone wynagrodzenia a spółka cywilna

  12:33 10.07.2013 PORADA

  Witam, Właściciele spółki cywilnej (firma budowlana) zalegają z wypłatą dwóch zaległych wynagrodzeń oraz innych świadczeń powstałych w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę w trybie skróconego okresu wypowiedzenia (odszkodowanie, ekwiwalent, odprawa). Niestety właściciele są ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, zobowiązania spółki, postępowanie sądowe, egzekucja komornicza
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca
 • Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  13:52 08.04.2013

  ... 2003 roku. Zgodnie z art. 6471 § 5 KC "zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty ... „do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Strategia inwestycyjna: co determinuje jej wybór?

  Strategia inwestycyjna: co determinuje jej wybór?

  13:22 23.06.2010

  ... o charakterze psychologicznym, w mniejszym lub większym stopniu oddziaływujące na każdego inwestora. Czynniki te w dużym stopniu wpływają na zasób dostępnych alternatyw, które inwestor efektywnie może zrealizować. Ważną kwestią są również różnorakie zobowiązania inwestora zarówno o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym, które musi on brać pod ... WIĘCEJ

  Tematy: strategie inwestycyjne, proces inwestycyjny, cel inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: