eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od towarów i usług
 • Błędnie wystawiona faktura VAT nie upoważnia skarbówki do karania podatnika

  Błędnie wystawiona faktura VAT nie upoważnia skarbówki do karania podatnika

  00:03 23.06.2023

  ... od kwoty podatku należnego. Nie zawsze jednak przedsiębiorca jest świadomym uczestnikiem oszustwa podatkowego, albo do uszczuplenia należności Skarbu Państwa nie dochodzi. Puste faktury W marcu 2022 r. naczelnik urzędu celno-skarbowego zakwestionował dokonane przez przedsiębiorcę rozliczenia w podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, błąd w fakturze, sankcje VAT, faktura
 • Organ nie może objąć decyzją o zabezpieczeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego sankcji w VAT

  Organ nie może objąć decyzją o zabezpieczeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego sankcji w VAT

  13:48 31.05.2023

  ... przedmiotowego wyroku w sposób wyraźny wskazał, że w istocie chodzi tu nie o podatek, lecz o sankcję administracyjną nakładaną w przypadku stwierdzenia, że podatnik zadeklarował kwotę zwrotu różnicy podatku od wartości dodanej lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej. Rozumienie dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT jako sankcji ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, sankcje podatkowe, zobowiązanie podatkowe, podatek od towarów i usług
 • Kara podatkowa dla przedsiębiorcy musi być proporcjonalna do jego winy i wagi uchybienia

  Kara podatkowa dla przedsiębiorcy musi być proporcjonalna do jego winy i wagi uchybienia

  13:26 18.10.2022

  Stosując wobec podatnika dodatkową sankcję finansową przewidzianą w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, organ nie może tego robić z automatu, a na podstawie stwierdzenia wystąpienia wskazanych w tym przepisie nieprawidłowości. Musi uwzględnić charakter i wagę uchybień oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Wydawanie bonów różnego przeznaczenia w świetle CIT i VAT

  Wydawanie bonów różnego przeznaczenia w świetle CIT i VAT

  00:03 14.07.2022

  ... że przekazanie jednego z tych instrumentów w indywidualnych przypadkach może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi, które należy przeanalizować. Do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług regulacje dotyczące bonów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Początek obowiązywania nowych regulacji był bardzo napięty i wśród podatników pojawiało ... WIĘCEJ

  Tematy: bony towarowe, voucher, karty podarunkowe, kupony podarunkowe
 • Sankcje VAT: dodatkowe zobowiązanie podatkowe

  Sankcje VAT: dodatkowe zobowiązanie podatkowe

  10:52 08.04.2022

  ... dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zasada proporcjonalności stoją na przeszkodzie ... poinformowała fiskusa o nieprawidłowościach i chciała dokonać korekt oraz uiścić zaległy podatek wraz z odsetkami. W konsekwencji podatnik uniknął płacenia dodatkowej sankcji w VAT, niemniej ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  13:23 20.09.2021

  ... stwierdził bowiem, że spółka złożyła korektę deklaracji VAT i wpłaciła podatek w prawidłowej wysokości dopiero po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, stąd nie zostały spełnione ... art. 273) z regulacją art. 112b ust. 1-3 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, orzekł, że wyraźnie celem przepisu unijnego jest zapobieganie oszustwom podatkowym, ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  09:58 17.08.2021

  ... od towarów i usług. Organ powołał się na przepis art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w przypadku, gdy podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Sankcje VAT niezgodne z prawem unijnym?

  Sankcje VAT niezgodne z prawem unijnym?

  05:57 03.06.2021

  ... nabył nieruchomość na fakturę i zapłacił VAT Grupa Warzywna sp. z o.o. nabyła nieruchomość za cenę ustaloną w akcie notarialnym w kwocie brutto, zawierającą podatek od towarów i usług. Zbywca wystawił spółce fakturę VAT sprzedaży. Przedsiębiorca po uregulowaniu faktury uznał, że kwota naliczonego na niej VAT podlega odliczeniu. W złożonej ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Sankcje VAT czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe

  Sankcje VAT czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe

  13:28 27.08.2020

  ... od towarów i usług ma w polskim prawodawstwie podatkowym długą historię. Po przerwie zostało ponownie wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług od 2017 r. Sankcja ta uwzględnia zasadę proporcjonalności, ponieważ ogranicza nadużycia podatkowe, różnicuje wysokość nałożonej sankcji w zależności od ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Fiskus nakłada sankcje podatkowe chociaż nie powinien

  Fiskus nakłada sankcje podatkowe chociaż nie powinien

  11:22 20.04.2019

  ... popełnienia przestępstwa. Kolejnym argumentem sądu podważającym celowość orzeczenia wobec spółki dodatkowego zobowiązania podatkowego był fakt, że rozliczyła ona sporny podatek od towarów i usług, a następnie dokonała korekty deklaracji. Zapłaciła bankowi wskazaną na fakturze cenę wraz z tym podatkiem, który został wpłacony Skarbowi Państwa przez ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Działalność nierejestrowana, faktura i kurier

  Działalność nierejestrowana, faktura i kurier

  16:20 15.04.2019 PORADA

  Mam działalność nierejestrowaną, wystawiam fakturę dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług. Czy mogę w jednej pozycji wpisać oddzielnie kuriera? WIĘCEJ

  Tematy: niezarejestrowana działalność gospodarcza, wystawienie faktury, ewidencja księgowa, zwolnienie podmiotowe VAT
 • Plantacja borówki amerykańskiej. Jaki rodzaj działalności?

  Plantacja borówki amerykańskiej. Jaki rodzaj działalności?

  10:36 21.09.2018 PORADA

  Posiadam u moich rodziców plantację borówki amerykańskiej. Chciałbym tę działalność zgłosić, tak abym mógł brać na nią faktury i odliczać sobie VAT od towarów. Moje pytanie brzmi: jaki rodzaj działalności powinienem wybrać? Czy powinno to być jako gospodarstwo rolne, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, forma opodatkowania, podatek od towarów i usług, ewidencja księgowa
 • Zarządzanie nieruchomościami w spółce cywilnej i VAT

  Zarządzanie nieruchomościami w spółce cywilnej i VAT

  11:16 25.09.2015 PORADA

  Razem z żoną zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Z mocy ustawy nie jesteśmy płatnikami podatku od towarów i usług. Czy zakładając spółkę cywilną w zakresie zarządzania nieruchomościami możemy zostać VAT-owcami? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, podatek VAT, podatek od towarów i usług
 • Krótkoterminowe prace budowlane w Luksemburgu

  Krótkoterminowe prace budowlane w Luksemburgu

  10:38 19.08.2015 PORADA

  1). Czy wykonywanie krótkotrwałych prac budowlanych w Luksemburgu wymaga zezwolenia lub rejestracji w urzędzie (20-30 dni)? 2). Czy trzeba się rejestrować jako podatnik podatku od towarów i usług w Luksemburgu? Czy rozliczenie podatku następuje ze strony nabywcy usługi (firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, Luksemburg, usługi budowlane, podatek od towarów i usług
 • Zwolnienie z VAT i podatek od usług

  Zwolnienie z VAT i podatek od usług

  12:36 03.03.2015 PORADA

  Dzień dobry, za kilka miesięcy otwieram małą działalność gastronomiczną. W związku z tym,  ze będzie to mała firma, póki co nie chcę być VAT-owcem. Wiem jednak, że do sprzedaży przygotowywanych na miejscu potraw, czy sprzedawanej kawy i herbaty muszę doliczyć VAT. W jakiej ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, gastronomia, usługi gastronomiczne, zwolnienie z VAT
 • Czy rolnik VAT-owiec może wystawić fakturę VAT za odśnieżanie?

  Czy rolnik VAT-owiec może wystawić fakturę VAT za odśnieżanie?

  19:29 18.12.2014 PORADA

  Witam, jestem rolnikiem VAT-owcem i rozliczam sie na zasadach ogólnych. Czy mogę wystawić fakturę VAT Urzędowi Gminy za usługe odśnieżania dróg gminnych? Jesli tak, to na jakiej stawce VAT-u? Jeśli nie, to czy mogę podpisać umowę zlecenie z Urzędem Gminy na odśnieżanie? WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, podatnik VAT, VAT w rolnictwie, odśnieżanie
 • Jaka będzie stawka podatkowa dla świadczonych przeze mnie usług?

  Jaka będzie stawka podatkowa dla świadczonych przeze mnie usług?

  13:18 21.11.2014 PORADA

  W związku z planowanym założeniem działalności gospodarczej bardzo proszę o poradę, jaka stawka podatkowa będzie dotyczyć świadczonych przeze mnie usług? Chodzi o zawód - przedstawiciel handlowy z własną działalnością, świadczący usługę sprzedaży materiałów budowlanych ... WIĘCEJ

  Tematy: przedstawiciel handlowy, wysokość podatku, podatek od towarów i usług, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Jak mam rozliczyć fakturę za blachę?

  Jak mam rozliczyć fakturę za blachę?

  13:15 19.09.2014 PORADA

  Jestem rolnikiem (sprzedaję towar opodatkowany na 5%). Otrzymałem fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie" za blachę wykorzystaną na remont przyczepy, na kwotę 200 zł. Czy w deklaracji VAT-7 wypełniam odpowiednio poz.: 31 200 zł, 32 46 zł oraz 41 200 zł i 42 46 zł? Jak odnotować ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, odwrotne obciążenie, VAT-7, deklaracja VAT
 • Umowa o dzieło z zagraniczną firmą i samodzielne rozliczanie podatków

  Umowa o dzieło z zagraniczną firmą i samodzielne rozliczanie podatków

  21:54 20.01.2014 PORADA

  Witam, pracuję dla zagranicznej firmy, dla której wykonuję oprogramowanie. Z ową firmą mam podpisaną umowę o dzieło. Co miesiąc na podstawie tej umowy wystawiam im rachunek na z góry określoną kwotę. Każdy rachunek zawiera taką klauzulę: 1. Za względu na to, że zlecającym ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrahent zagraniczny, wystawienie rachunku, umowa o dzieło, zaliczka na podatek dochodowy
 • Możliwość zakup samochodu na potrzeby gospodarstwa a odliczenie podatku VAT

  Możliwość zakup samochodu na potrzeby gospodarstwa a odliczenie podatku VAT

  20:44 14.01.2014 PORADA

  Jestem rolnikiem rozliczającym się z podatku VAT (deklaracja VAT-7, podatku od towarów i usług). Obecnie zamierzam zakupić samochód osobowy marki Fiat Panda. Samochód jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa, służy między innymi do załatwiania spraw urzędowych itp. Czy mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, kupno samochodu, samochód osobowy, odliczenie VAT

 

1 2 ... 10

następna



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: