eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podwykonawca robót budowlanych
 • Ile Faktur w Niemczech, a ile w Polsce

  Ile Faktur w Niemczech, a ile w Polsce

  23:36 09.08.2021 PORADA

  Witam, Chcę założyć Polską firmę budowlaną na ryczałcie 5.5%. Będę pracowal jako podwykonawca w Niemczech. Słyszałem, że będę musiał wystawiać też jakiś procent faktur w Polsce, czy to prawda? Jeśli tak to ile? Co jeśli wystawiałbym faktury wyłącznie w Niemczech? WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, firma budowlana, podwykonawca robót budowlanych, ryczałt ewidencjonowany
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  ... cen materiałów budowlanych, urządzeń, surowców, a także kosztów pracy. - Jeżeli podwykonawca z różnych powodów nie otrzyma od wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, to inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za jego wypłacenie, mówi o tym art. 6471 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy przedmiot tych robót musiał być ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  11:22 25.03.2016

  ... tzw. zgody dorozumianej czynnej inwestora. W jednym z orzeczeń stwierdzono wręcz, że solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy wynika z samego faktu wykonania robót przez podwykonawcę na rzecz inwestora i nie jest ona zależna od zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. W innym z nich wskazano, że ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, odpowiedzialność solidarna inwestora, umowa z podwykonawcą
 • Polska firma budowlana i praca w Niemczech. Co z podatkiem?

  Polska firma budowlana i praca w Niemczech. Co z podatkiem?

  14:25 12.12.2013 PORADA

  Witam, mam firmę budowlaną jednoosobową w Polsce. Pracuję jako podwykonawca w Niemczech od kwietnia 2013 r. i płacę podatek w kraju. Chciałbym się dowiedzieć, jak długo mogę pracować w Niemczech? Czy mam prawo płacić podatek też w Niemczech? I czy będę płacił jakąś karę w ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, usługi budowlane, polskie firmy za granicą, podwykonawca robót budowlanych
 • Wynagrodzenia dla podwykonawców

  Wynagrodzenia dla podwykonawców

  17:31 10.12.2013 PORADA

  Na jakiej podstawie mamy pewność, że w branży budowlanej główny wykonawca wypłaci podwykonawcy należną wypłatę jeśli wcześniej nie była między nimi podpisana umowa? Jest jakiś sposób aby podwykonawca mógł się domagać wypłaty tego wynagrodzenia? WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika, podwykonawca, podwykonawca robót budowlanych
 • Faktura wystawiana przez podwykonawcę

  Faktura wystawiana przez podwykonawcę

  18:10 30.08.2013 PORADA

  Witam, Bardzo proszę o instrukcję, jak należy wystawić fakturę w przypadku, gdy firma polska jest podwykonawcą innej firmy polskiej i świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec na rzecz firmy niemieckiej? Przede wszystkim chodzi mi o to czy może zastosować stawkę NPO i czy podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, praca za granicą, podwykonawca robót budowlanych, usługi budowlane
 • Na jaką kwotę nievatowiec winien wystawić rachunek wg umowy zawierającej kwoty netto, VAT i brutto?

  Na jaką kwotę nievatowiec winien wystawić rachunek wg umowy zawierającej kwoty netto, VAT i brutto?

  08:33 10.05.2013 PORADA

  Witam, Jestem podwykonawcą budowlanym, nievatowcem. O tym fakcie nie poinformowałem kontrahenta, ale podpisałem z nim umowę, w której zawarte są kwoty netto, VAT i brutto. Na jaką kwotę ja powinienem wystawić rachunek - netto? WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie rachunku, kontrahent, wartość netto, wartość brutto
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca
 • Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

  Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

  00:10 13.04.2013

  ... reguluje kwestię odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych. Odpowiedzialność ta jest odstępstwem od podstawowej zasady, iż ... od zamawiającego zaliczka została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów. Nadto, podwykonawca taki, otrzymując należne wynagrodzenie poprawia swoją płynność finansową ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność inwestora, roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  13:52 08.04.2013

  ... Ochroną przewidzianą w powyższym przepisie objęci są zatem tylko podwykonawcy robót budowlanych. Redakcja powyższego art. 6471 § 5 KC od samego początku jej ... § 5 KC. Kluczowe znaczenie ma tu pojęcie „roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Podwykonawca może dochodzić roszczeń solidarnie od inwestora tylko w przypadku, gdy dochodzi zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Roboty budowlane: odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy

  Roboty budowlane: odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy

  00:10 21.12.2012

  ... umowę z kolejnym podwykonawcą za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych na rzecz inwestora, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą ... powodów nie zamierza dopuścić do tego, aby w procesie inwestycyjnym wziął udział podwykonawca, musi zgłosić sprzeciw w formie pisemnej. W przypadku bierności inwestora, która będzie trwała ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Zakres robót budowlanych w umowie

  Zakres robót budowlanych w umowie

  11:42 08.10.2012

  ... o roboty budowlane (zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą/generalnym wykonawcą) zakres robót budowlanych, wykonywanych przez wykonawcę osobiście lub za pomocą podwykonawców. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie: czy nieprawidłowe (np. zbyt ogólne) wskazanie zakresu robót wykonywanych osobiście przez wykonawcę wpływa na ważność umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, usługi budowlane, umowa o roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Umowa z podwykonawcą za zgodą inwestora

  Umowa z podwykonawcą za zgodą inwestora

  09:39 02.08.2012

  ... nie jest w stanie osobiście wykonać całości prac związanych z realizacją takiego kompleksowego obiektu. Dlatego też, Kodeks cywilny przewiduje możliwość realizacji części robót przez podwykonawców. W tym celu wykonawca zawiera umowę o roboty budowlane z podwykonawcą. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą

  Zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą

  12:52 26.04.2012

  ... robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, przy czym rodzaj umowy nie ma właściwie istotnego znaczenia (umowa o roboty budowlane lub umowa o dzieło). Jak bowiem zauważył Sąd Najwyższy, odniesienie do wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych ... W przypadku więc, gdy podwykonawca nie uzyska od generalnego ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, zamawiający i wykonawcy
 • Roboty budowlane: podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora

  Roboty budowlane: podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora

  12:39 26.05.2011

  ... budowlanych podwykonawca może żądać zapłaty nie tylko od wykonawcy, ale również od inwestora. ... 6471 kodeksu cywilnego w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Należy podkreślić, iż do zawarcia przez ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, roboty budowlane, usługi budowlane

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: