eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › nadzór inwestorski
 • Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  Odpowiedzialność solidarna dłużnika: kara umowna w kosztach podatkowych

  12:43 28.04.2021

  Dwie firmy nawiązały umowę współpracy z trzecim przedsiębiorcą pełniącym funkcję menagera projektu. Zobowiązały się w niej do solidarnej wobec niego odpowiedzialności za ewentualne naruszenie kontraktu. Gdy jedna z firm nie dopełniła ciążących na niej obowiązków, menager wystąpił do niej o zapłatę kary umownej, a w obliczu bezskuteczności swego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z podwykonawcą, nadzór inwestorski, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy ma charakter gwarancyjny. W związku z tym, gdy główny wykonawca nie wypłaci podwykonawcom należnych im wynagrodzeń i ogłosi upadłość, zaś ci upomną się o swoje pieniądze od inwestora, ten wypłaconych środków nie zaliczy do kosztów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Koszty pracy własnej w obcym środku trwałym

  Koszty pracy własnej w obcym środku trwałym

  15:36 27.09.2016 PORADA

  Prowadzimy księgowość na kontach zespołu 4 wykonując wariant porównawczy rzis. Wynajmujemy budynek, w którym w najbliższym czasie zostanie założona instalacja gazowa z kotłem gazowym. Podpisaliśmy niedawno umowę z wynajmującym na następujących warunkach: 1. My jako firma ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem nieruchomości, umowa najmu, instalacja gazowa, nadzór inwestorski
 • Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne

  Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne

  10:10 23.08.2013

  Nie tylko katastrofy naturalne, kryzysy finansowe, bankructwa dużych firm czy złe dane makroekonomiczne mogą w kilka dni drastycznie obniżyć wartość naszego portfela. Inwestorzy zazwyczaj skupiają się na przeglądaniu danych makroekonomicznych i badaniu wyników finansowych spółek, których akcje chcą nabyć. Słuchają również wnikliwie ekonomistów ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestorzy, ryzyko polityczne, inwestor, nadzór inwestorski
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca
 • Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

  13:52 08.04.2013

  Proces budowlany, w wyniku którego powstaje określony w umowie o roboty budowlane obiekt jest zazwyczaj skomplikowanym procesem, w którym bierze udział wiele podmiotów - nie tylko inwestor i generalny wykonawca. Niestety często zdarzają się sytuacje, w których podmioty będące podwykonawcami generalnego wykonawcy mają problemy z dochodzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Roboty budowlane: odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy

  Roboty budowlane: odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy

  00:10 21.12.2012

  Regulacja umowy o roboty budowlane zawarta obecnie w art. 647 – 658 Kodeksu cywilnego nie miała swojego odpowiednika na gruncie Kodeksu zobowiązań. Wcześniej, na gruncie kodeksu zobowiązań umowy tego rodzaju były kwalifikowane jako umowy o dzieło. Obecnie jest to jedna z najbardziej stypizowanych, najbardziej kazuistycznych umów w Kodeksie ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Koniec umowy nadzoru inwestorskiego

  Koniec umowy nadzoru inwestorskiego

  20:24 28.09.2012 PORADA

  Witam, Mam pewien problem, firma podpisała umowę o nadzór inwestorski, w umowie  Inwestor zaznaczył, że może przedłużyć tą umowę jeżeli wykonawca nie zakończył prac. Jest to  umowa czasowa na rok i zakończyła się z końcem sierpnia. Inwestor w połowie września przesyła ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestorski, aneks do umowy, wygaśnięcie umowy o pracę
 • Umowa o nadzór inwestorski

  Umowa o nadzór inwestorski

  10:29 23.12.2011

  ... określone przez prawo budowlane minimalne obowiązki inspektora pozostają bezwzględnie obowiązujące, nawet jeżeli umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego ich nie zawiera. Umowa o nadzór inwestorski jest typową umową o świadczenie usług, do której zastosowanie będą miały przepisy dotyczące zlecenia, zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jej przedmiotem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestorski, umowa o nadzór inwestorski, prawo budowlane


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: