eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › systemy i rozkłady czasu pracy
 • System czasu pracy zależny od pogody

  System czasu pracy zależny od pogody

  11:24 22.02.2012

  ... przydatne w takich przypadkach są systemy pozwalające na dłuższy okres rozliczeniowy oraz dniówkę roboczą powyżej 8 godzin. Czasami pracodawca działający w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia i ochronie osób nie zamierza wydłużać dobowego wymiaru czasu pracy, a jedynie rozliczać czas pracy pracowników w większym przedziale czasowym ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, wymiar czasu pracy, system czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

  Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

  00:21 26.12.2011

  ... z przyjętym rozkładem czasu pracy. Wskazana metodyka obliczania wymiaru czasu pracy znajduje zastosowanie do wszystkich systemów czasu pracy, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Dla takiej organizacji czasu pracy obowiązują oddzielne zasady ustalania wymiaru czasu pracy, określone w art. 138 § 3 i 4 K.p. Wymiar czasu pracy, gdy dniami wolnymi ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, czas pracy, czas pracy pracownika, rozkład czasu pracy
 • Praca zmianowa a system czasu pracy

  Praca zmianowa a system czasu pracy

  11:58 16.12.2010

  ... wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (szósty dzień pracy w tygodniu), w zamian przysługuje mu inny dzień wolny od pracy. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniony. Dnia wolnego od pracy powinieneś udzielić w terminie uzgodnionym z pracownikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zmianowa, czas pracy, godziny pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • Równoważny czas pracy a prywatne wyjście

  Równoważny czas pracy a prywatne wyjście

  09:44 01.12.2009

  ... systemie czasu pracy będzie mógł odpracować prywatne wyjście z pracy w dniu wolnym od pracy. 1. Można przyjść do pracy w dniu wolnym… Odpracowanie przez pracownika zwolnienia z części dnia pracy jest możliwe tylko pod warunkiem, iż nie narusza dobowej oraz średniotygodniowej normy czasu pracy oraz zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, równoważny system czasu pracy
 • Zadaniowy czas pracy także bez porozumienia?

  Zadaniowy czas pracy także bez porozumienia?

  13:29 25.06.2009

  ... takiego porozumienia? Przypomnijmy, uzasadnieniem dla zastosowania zadaniowego czasu pracy (art. 140 K.p.) jest rodzaj wykonywanej przez zatrudnionego pracy, organizacja pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków zawodowych. Trzeba przy tym podkreślić, że ustanowienie omawianej tu organizacji pracy jest możliwe nawet w przypadku, gdy wystąpiła tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: zadaniowy czas pracy, czas pracy, system czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • Praca zmianowa w każdym systemie czasu pracy

  Praca zmianowa w każdym systemie czasu pracy

  13:52 22.06.2009

  ... indywidualnych harmonogramów czasu pracy. W przypadku pracowników zmianowych w rozkładzie powinny zostać określone godziny pracy poszczególnych zmian pracowniczych. Harmonogram czasu pracy jest potocznie nazywany grafikiem czasu pracy. Stanowi on przeniesienie ogólnych zasad wynikających z rozkładu czasu pracy na konkretny okres czasu i dla ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zmianowa, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • Różne systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy

  Różne systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy

  13:45 22.10.2008

  ... okres rozliczeniowy od stycznia do kwietnia)? Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe mogą być różne – np. w różnych okresach lub dla różnych grup pracowników. Możesz mieć różne systemy czasu pracy Nic nie stoi na przeszkodzie aby u danego pracodawcy mogły być stosowane różne systemy czasu pracy o ile ich zakres stosowania (np. co ... WIĘCEJ

  Tematy: system czasu pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, rozliczanie czasu pracy
 • Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

  Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

  12:09 03.10.2008

  ... powinno się tam znaleźć. Sprawdź więc jakie niezbędne minimum powinien zawierać regulamin pracy w odniesieniu do czasu pracy w Twojej firmie. W regulaminie pracy powinieneś określić systemy i rozkłady czasu pracy stosowane w Twoim zakładzie pracy. Ustal okres rozliczeniowy Podstawowy okres rozliczeniowy nie może obecnie przekraczać 4 miesięcy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Praca w dzień wolny a 5-dniowy tydzień pracy

  Praca w dzień wolny a 5-dniowy tydzień pracy

  14:02 29.08.2008

  ... zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy - przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, a więc pracownik powinien otrzymać za każdą godzinę swojej pracy w tym dniu normalne wynagrodzenie powiększone o dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Jednak ostatnie 2 godziny pracy w tym dniu przekraczają 8-godzinną dobową normę czasu pracy, a więc za ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, dni wolne od pracy, dni wolne, harmonogram czasu pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy

  Indywidualny rozkład czasu pracy

  00:39 21.06.2008

  ... prawnych dotyczących czasu pracy, występuje również taki, który może być zaproponowany przez pracownika i dostosowany odpowiednio do jego potrzeb. Jest to indywidualny rozkład czasu pracy. Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym ... WIĘCEJ

  Tematy: systemy i rozkłady czasu pracy, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: