eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › staż pracowniczy
 • Staż, praktyka na urlopie wychowawczym

  Staż, praktyka na urlopie wychowawczym

  11:58 22.03.2022 PORADA

  Witam,  Czy na urlopie wychowawczym mogę odbyć bezpłatną praktykę/staż?  Czy taką sytuację trzeba zgłaszać pracodawcy, który go udzielił? Jak jest to rozliczane jeśli taki staż/praktyka jest płatna? WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, praca na urlopie wychowawczym, obowiązki pracownika, staż
 • Jaka wielkość odprawy

  Jaka wielkość odprawy

  07:48 15.07.2020 PORADA

  Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Pracowałam w firmie od 01.06.2018 do 31.05.2020 r. Księgowa powiedziała mi, że brakuje 1 dnia do otrzymania dwumiesięcznego wynagrodzenia w ramach odprawy, dlatego otrzymałam jednomiesięczną odprawę. Z moich wyliczeń wynika, że mam równe 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa dla pracownika, odprawa, wysokość odprawy, staż pracy
 • Pracowniczy staż pracy

  Pracowniczy staż pracy

  12:20 04.11.2016 PORADA

  Czy mogę doliczyć do pracowniczego stażu pracy w szkole pracę w gospodarstwie rolnym rodziców, jeśli do szkoły codziennie dojeżdżałam 15 km? WIĘCEJ

  Tematy: praca w gospodarstwie rolnym, staż pracy, lata pracy, staż pracowniczy
 • Programy stażowe szansą dla pracodawcy

  Programy stażowe szansą dla pracodawcy

  10:37 25.02.2015

  ... na wiele kwestii, również tych biznesowych. Aktualne pokolenie, które rozpoczyna u nas staż, to osoby bardzo ambitne i ciekawe świata, ale również znające doskonale swoją ... ambasadorem – mówi przedstawicielka Poczty Polskiej. Co po stażu? Nawet jeśli staż ostatecznie nie zakończy się zatrudnieniem kandydata, rekruterzy powinni pozostać z nim w stałym ... WIĘCEJ

  Tematy: staże, stażysta, staż pracowniczy, programy stażowe
 • Kurs zawodowy a ciąża

  Kurs zawodowy a ciąża

  19:59 18.08.2014 PORADA

  Witam. W czerwcu rozpoczęłam kurs w MOPS, który ma trwać do grudnia, a od stycznia do czerwca następnego roku mają odbywać się staże do tego kursu. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a termin porodu przypada na koniec marca.  Czy mogą odmówić mi tego stażu? WIĘCEJ

  Tematy: kurs zawodowy, MOPS, staż, ośrodek pomocy społecznej
 • Wypadek na stażu z PUP

  Wypadek na stażu z PUP

  19:37 13.06.2013 PORADA

  Witam, Mmam 32-lata pracy. Od 2 lat jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy. W dniu 1.10.2012 r do dnia 30.03.2013 r. zostałam skierowana przez PUP na staż unijny 50 jako pracownik gospodarczy (sprzątanie ulic). W dniu 19.03.2013 r. uległam wypadkowi po skończonej pracy wychodząc z szatni ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, lata pracy, staż z urzędu pracy, staż pracowniczy
 • Obliczanie stażu pracy

  Obliczanie stażu pracy

  00:10 10.09.2012

  ... staż pracowniczy jest tak ważnym wyznacznikiem poziomu uprawnień pracowniczych, w prawie pracy nie wykształciła się jednolita zasada jego ustalania. Na pytanie, jak ustalić staż ... dla potrzeb jakiego świadczenia bądź uprawnienia wymagany jest ten staż. Inaczej ustalany jest okres zatrudnienia dla celów przyznania "jubileuszówki", inaczej przy ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, okres zatrudnienia, czas pracy
 • Urlop szkoleniowy

  Urlop szkoleniowy

  12:25 22.08.2012 PORADA

  Czy urlop szkoleniowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia traktować jako czas faktycznie przepracowany? WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, szkolenia pracowników, płatny urlop szkoleniowy, czas faktycznie przepracowany
 • Praca w gospodarstwie rolnym - do stażu pracy

  Praca w gospodarstwie rolnym - do stażu pracy

  00:15 25.05.2012

  W przypadku, gdy pracownik spełnia przesłanki uznania go za domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. należy wliczyć do stażu pracy. Pytanie: Osoba będąca pracownikiem samorządowym wystąpiła o ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, gospodarstwo rolne, staż pracowniczy
 • Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  11:58 10.10.2011

  Zatrudnienie na zastępstwo uprawnia pracownika do dodatku za wieloletnią pracę, jeśli pracownik spełnia warunek odpowiedniego stażu pracy. Pytanie: Jesteśmy pracodawcą samorządowym. Od 1 września 2011 r. mamy zatrudnioną osobę na umowę na zastępstwo. Ma ona przepracowane co najmniej 5 lat. Czy w związku z tym przy takiej umowie należy się ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, dodatek stażowy, zatrudnienie na zastępstwo, dodatek za staż pracy
 • Udokumentowanie stażu pracy za granicą

  Udokumentowanie stażu pracy za granicą

  13:46 22.04.2011

  ... osoba pracowała, czy był to kraj należący do UE, czy nie. Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Nowo zatrudniony pracownik udokumentował swój staż pracy zaświadczeniem o zatrudnieniu w języku angielskim. Zaświadczenie zawiera dane: imię i nazwisko, okres zatrudnienia i rodzaj pracy, jaką ten pracownik wykonywał. Czy ten ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy za granicą, staż pracy, staż pracowniczy, obcojęzyczne świadectwo pracy
 • Zasady obliczania stażu pracy

  Zasady obliczania stażu pracy

  13:46 12.04.2011

  Na gruncie prawa pracy zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu, odbiegają od reguł prawa cywilnego. W uchwale z 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10) Sąd Najwyższy przyjął, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, obliczanie stażu pracy, staż pracowniczy, okres zatrudnienia
 • Zasady liczenia stażu pracy

  Zasady liczenia stażu pracy

  13:48 28.03.2011

  ... staż pracy. To od niego w wielu wypadkach zależy prawo do świadczeń pracowniczych i ich wysokość. Potoczny sposób obliczania stażu Wiele świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy zależy od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia. Ten tzw. staż pracowniczy ... " więc na 100% tego wynagrodzenia. Staż pracy wymagany do nabycia wspomnianych ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, obliczanie stażu pracy, okres zatrudnienia
 • Nauczanie religii a staż pracy księdza

  Nauczanie religii a staż pracy księdza

  11:32 06.12.2010

  Do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego pracownika - należy wliczyć okresy nauczania religii - ale tylko wówczas, gdy nauka ta była wykonywana w ramach stosunku pracy. Jeżeli nauczanie religii nie odbywało się w ramach tego rodzaju stosunku zobowiązaniowego, zatrudniająca księdza szkoła nie ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, świadectwo pracy, nauczanie religii
 • Renta inwalidzka a dodatek za wysługę lat

  Renta inwalidzka a dodatek za wysługę lat

  11:06 24.09.2010

  Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie podlega wliczeniu do stażu pracowniczego. Brak jest bowiem przepisów, które określałyby, że okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych. Jeżeli więc w okresie pobierania renty osoba nie pozostawała jednocześnie w zatrudnieniu, to ... WIĘCEJ

  Tematy: renta inwalidzka, okres pobierania renty, staż pracy, staż pracowniczy
 • Szkoła średnia a staż pracy

  Szkoła średnia a staż pracy

  00:24 23.05.2010

  ... wynosił 4 lata. A co w przypadku osób, które obecnie kończą licea ogólnokształcące o przewidzianym programem nauczania 3-letnim okresie trwania nauki? Jaki jest ich staż urlopowy i podstawa prawna tego stażu? Odpowiedź: Takim pracownikom do stażu urlopowego należy zaliczyć 4 lata. Zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż, staż pracowniczy, staż urlopowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: