eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stawki podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  13:47 07.03.2018

  ... dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o ... Prawidłowym sposobem naliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest zastosowanie stawki 18% oraz kosztów uzyskania przychodów na poziomie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  08:46 14.08.2017

  ... uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  13:08 11.08.2017

  ... właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, niemniej zastosowanie stawki podatku z takiej umowy bądź jego niepobranie uzależnione jest od ... z tym płatnik: pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  12:21 09.05.2017

  ... uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  13:35 30.01.2017

  ... Po tym okresie zatrudnienia pracownik wrócił do swojego kraju. Jak przedsiębiorca, jako płatnik, winien rozliczyć w podatku dochodowym wypłacone takiemu pracownikowi wynagrodzenie? Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli od całości osiąganych dochodów bez względu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  17:56 18.10.2015

  ... zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych jako „pośrednie” koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” (interpretacja dotyczyła premii związanej z udziałem członka zarządu w programie motywacyjnym). 2. Wynagrodzenie (bonus) a moment zaliczenia do KUP Przyjąć ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  11:46 22.09.2015

  ... zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych jako „pośrednie” koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” (interpretacja dotyczyła premii związanej z udziałem członka zarządu w programie motywacyjnym). 2. Wynagrodzenie (bonus) a moment zaliczenia do KUP Przyjąć ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  13:57 06.06.2012

  ... ogólnych określonych w art. 41 updof, tzn. będzie ją ustalała od podstawy opodatkowania wg stawki podatku 18%. Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania będzie tutaj uzyskany przychód (po wyłączeniu ewentualnych świadczeń zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 updof) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% tego przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  12:59 29.02.2012

  ... wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z Niemiec? Aby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, konieczne jest odniesienie się do dwóch aktów prawnych: polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Niemcami. I tak art. 3 ust. 2a updof ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  12:29 13.10.2010

  ... skali podatkowej, zaliczka ta jest liczona wg stawki podatku 32%. Niekiedy jednak możliwe jest jej liczenie wg niższej stawki. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz ... którym płatnik pobiera już zaliczkę na podatek liczoną według stawki 32%, jest on obowiązany wrócić do jej ustalania wg niższej stawki podatku. Należy pamiętać, że oświadczenie to jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: