eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stawka podatku
 • Usługi gastronomiczne w podatku VAT: fiskus przeczy sam sobie

  Usługi gastronomiczne w podatku VAT: fiskus przeczy sam sobie

  13:53 15.10.2021

  ... dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Dla organu ... mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 56.10.1., dla której, jako działalności usługowej, przewidziana jest 8% stawka VAT. Organ II instancji obalił też argument firmy, że jej działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka podatku, działalność gospodarcza, sprzedaż, gastronomia
 • TSUE: stawka VAT na usługę gastronomiczną a sprzedaż żywności

  TSUE: stawka VAT na usługę gastronomiczną a sprzedaż żywności

  13:11 10.08.2021

  ... niekorzystania z usług wspomagających należy uznać zakup dania na wynos jako odpłatną dostawę towarów, co zasadniczo daje możliwość skorzystania z 5% stawki podatku VAT. Ponadto TSUE pozostawił krajowemu sądowi administracyjnemu ustalenie katalogu okoliczności wpływających na określenie, że usługa obejmuje podawanie posiłków w sposób zorganizowany ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka podatku, działalność gospodarcza, sprzedaż, gastronomia
 • Podatek VAT: usługa restauracyjna czy dostawa towarów spożywczych?

  Podatek VAT: usługa restauracyjna czy dostawa towarów spożywczych?

  13:45 08.03.2021

  ... 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z jej załącznikiem nr 10, dla gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% stawka podatku VAT wynosi 5%. Natomiast grupowanie statystyczne 56.1 PKWiU zatytułowane „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych” obejmuje w szczególności kategorie 56.10.11 („Usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: food truck, stawka podatku, działalność gospodarcza, sprzedaż
 • Sprzedaż gotowych dań i posiłków czyli dopłata podatku VAT

  Sprzedaż gotowych dań i posiłków czyli dopłata podatku VAT

  12:04 25.06.2019

  ... stawka jest błędna. Zgodnie z art. 41 ust. 2a oraz z poz. 28 Załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług gotowe posiłki i dania, którym nadano symbol PKWiU ex 10.85.1, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, objęte są preferencyjną 5% stawką podatku ... stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka podatku, działalność gospodarcza, sprzedaż, gastronomia
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  13:47 07.03.2018

  ... , jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać ... których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  08:46 14.08.2017

  ... powinien wywiązywać się z obowiązków płatnika? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  13:08 11.08.2017

  ... składki przekazywane do ZUS - zarówno społeczne jak i zdrowotne), przekazywać kwotę pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego (właściwego dla płatnika) do 20 dnia ... tym płatnik: pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Stawka VAT na dania i posiłki w placówkach gastronomicznych

  Stawka VAT na dania i posiłki w placówkach gastronomicznych

  13:54 06.07.2017

  ... .85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.(...)” WIĘCEJ

  Tematy: przyczepa gastronomiczna, food truck, stawka podatku, działalność gospodarcza
 • Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  12:21 09.05.2017

  ... od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście ... ustawy, płatnik stosuje stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobiera podatku zgodnie z taką umową ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  13:35 30.01.2017

  ... Po tym okresie zatrudnienia pracownik wrócił do swojego kraju. Jak przedsiębiorca, jako płatnik, winien rozliczyć w podatku dochodowym wypłacone takiemu pracownikowi wynagrodzenie? Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli od całości osiąganych dochodów bez względu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: