eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stawka podatkowa
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  13:47 07.03.2018

  Przedsiębiorca, który zatrudnia na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy, w przypadku gdy ten przedłożył mu oświadczenie, że jego centrum interesów życiowych jak i miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, od wypłacanego wynagrodzenia powinien liczyć zaliczkę na podatek z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  08:46 14.08.2017

  Gdy obywatel Ukrainy przedstawi w zakładzie pracy certyfikat rezydencji podatkowej, to uzyskane tutaj przez niego dochody z tytułu umowy zlecenie dochody nie będą podlegać opodatkowaniu. Nie zmieni tego nawet fakt przebywania w Polsce powyżej 183 dni - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20.05.2016 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  13:08 11.08.2017

  ... pracownik. Poniżej przedstawimy zachowanie pracodawcy zatrudniającego na umowę zlecenie obcokrajowca będącego obywatelem UE, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji podatkowej. Rezydencja podatkowa To, w jaki sposób są opodatkowane uzyskiwane przez daną osobę przychody, jak też jak powinien zachować się płatnik (pracodawca), uzależnione jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  12:21 09.05.2017

  Do momentu, gdy pobyt podatnika (obcokrajowca) nie przekroczył w Polsce 183 dni w roku podatkowym, płatnik obowiązany jest do pobrania od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek i sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R oraz deklaracji PIT-8AR zaś po przekroczeniu 183 dni płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  13:35 30.01.2017

  ... w dalszych przepisach art. 15, a także w następnych artykułach), jednakże żaden z nich nie ma zastosowania w naszym przypadku. Jak wyliczyć podatek? Polska ustawa podatkowa do obcokrajowców nie zawiera odrębnych unormowań odnoszących się do obowiązków płatnika w zakresie obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto fiskusa zaliczki ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  17:56 18.10.2015

  Członkowie zarządu spółek kapitałowych często wynagradzani są w formie bonusów. Wynagrodzenie takie otrzymują także osoby pełniące funkcje na podstawie aktu powołania, które nie zawarły ze spółką umów o pracę ani umów cywilnoprawnych. Taki sposób wynagradzania członka zarządu wiąże się z następującymi zagadnieniami prawno-podatkowymi: 1. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  11:46 22.09.2015

  Członkowie zarządu spółek kapitałowych często wynagradzani są w formie bonusów. Wynagrodzenie takie otrzymują także osoby pełniące funkcje na podstawie aktu powołania, które nie zawarły ze spółką umów o pracę ani umów cywilnoprawnych. Taki sposób wynagradzania członka zarządu wiąże się z następującymi zagadnieniami prawno-podatkowymi: 1. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  13:57 06.06.2012

  W spółkach kapitałowych członkowie zarządu co do zasady są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie czy też na podstawie powołania w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez zawierania dodatkowej odrębnej umowy. W zależności od tego, które rozwiązanie wybrano, różny będzie sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  12:59 29.02.2012

  Polscy rezydenci podatkowi są co do zasady zobowiązani płacić w Polsce podatek dochodowy od całości uzyskanych dochodów. Nierezydenci z kolei płacą w RP podatek jedynie od tego, co tutaj zarobili. Co jednak w sytuacji, gdy osoba mająca w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy została zatrudniona przez polską firmę, lecz pracę świadczy w swoim ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  12:29 13.10.2010

  Ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych (głównie wynagrodzenie za pracę) przez pracowników. Gdy dochody te przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zaliczka ta jest liczona wg stawki podatku 32%. Niekiedy jednak możliwe jest jej liczenie wg niższej stawki. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: