eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o podatku dochodowym
 • Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  13:15 24.09.2021

  Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych często dokonują wzajemnych transakcji i rozliczeń z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Co do zasady ceny i wynagrodzenie ustalane pomiędzy takimi podmiotami powinny być oparte o warunki rynkowe. Ustawodawca dopuścił kilka metod ustalania warunków rynkowych transakcji - metoda porównywalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  12:54 28.06.2021

  ... Polski, jeżeli nie korzystają one ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego, zwolnienia przedmiotowego w zakresie dochodów osiąganych ze specjalnych stref ... przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych w sposób szczegółowy reguluje wymagania dotyczące przetargów publicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  13:40 15.04.2021

  ... wykazaną przez spółkę w dokumentacji cen transferowych 1-procentową marżę za zaniżoną, stąd miał prawo do samodzielnego oszacowania jej dochodu i określenia zobowiązania w podatku dochodowym za 2014 r. w wyższej kwocie. W wyniku wniesionego przez spółkę odwołania organ podatkowy II instancji uchylił skarżoną decyzję. Stwierdził bowiem, że ustalenie ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  13:20 15.12.2020

  ... sobą krajowe podmioty powiązane są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wśród nich znalazło się niekorzystanie z wybranych zwolnień określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 11n pkt. 1 ustawy o PDOP (a także art. 23z pkt 1 ustawy o PDOF) obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

  Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

  13:37 11.12.2020

  ... porównywane z kosztami realnymi. W przypadku pojawienia się różnic konieczna jest korekta ceny transferowej, mająca na celu wyrównanie cen do poziomu rynkowego. Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje wyraźnie, czy korekta ceny transferowej dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi (lub inna korekta rentowności) powinny być ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: wywieranie znaczącego wpływu

  Podmioty powiązane: wywieranie znaczącego wpływu

  13:57 13.11.2020

  ... podmiotach powiązanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możemy mówić między innymi w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na inny podmiot lub gdy na ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

  Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

  13:51 06.08.2020

  Przepisy dotyczące wyznaczania cen transferowych oraz sposobu ich dokumentacji dotyczą krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych. W przeszłości o powiązaniach pomiędzy podmiotami decydowały głównie powiązania kapitałowe. Od 2018 r. znaczenia nabrały także inne kryteria, które mają różną postać. W związku z tym, rozpoczynając współpracę z ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  12:52 16.07.2020

  ... powiązanych” powszechnie kojarzy się z kalkulacją podatku dochodowego, należy je wziąć również pod uwagę w zakresie podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji, ... że jedną z przesłanek określenia podstawy obliczenia należnego podatku na opisanych zasadach jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy, fakt ten ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatkowe metody weryfikacji cen transferowych

  Podatkowe metody weryfikacji cen transferowych

  17:19 22.09.2019

  Polskie prawo podatkowe w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych formułuje pięć zasadniczych metod ustalania ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Progi dokumentacyjne: ceny transferowe 2019

  Progi dokumentacyjne: ceny transferowe 2019

  11:57 08.07.2019

  Polskie regulacje w zakresie cen transferowych przed 1 stycznia 2019 r. były bardziej rygorystyczne niż wytyczne OECD, przez co dokumentację musiało przygotowywać więcej podatników i w zakresie dużej liczby transakcji. W związku z powyższym ustawodawca zdecydował się dokonać gruntownych zmian w przepisach, mających na celu dostosowanie regulacji ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: