eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sąd powszechny
 • Stosowanie przez sądy polskie prawa obcego

  Stosowanie przez sądy polskie prawa obcego

  00:21 14.05.2014

  ... prawa obcego sprawia pewne trudności. Przepisy polskiego postępowania cywilnego wyraźnie nakładają na sąd powszechny taki obowiązek. Jak bowiem przewiduje art. 1143 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.: „Sąd z urzędu ustala i stosuje właściwe prawo obce”. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lipca 2010 roku (V CSK 7/10), stwierdzając „Obowiązkiem sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd, polski sąd, sąd powszechny, działalność sądów
 • Działanie sądów powszechnych: nowe przepisy

  Działanie sądów powszechnych: nowe przepisy

  13:22 27.03.2012

  W dniu 28 marca 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1192; dalej "nowelizacja"), która wprowadzi wiele zmian w zakresie organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z punktu widzenia każdego z nas ważną zmianą, która zostanie wprowadzona przez ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność sądów, sąd powszechny, sądy, spory sądowe
 • Zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych

  Zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych

  11:32 19.09.2011

  W pierwszej połowie września prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, która pod wieloma względami zmieni funkcjonowanie polskiego sądownictwa czeka teraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. struktury sądów. Ustawa zakłada ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność sądów, sędzia, sądy, prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  00:37 19.07.2004

  ... wykonalności. Sąd powszechny skazany jest na procedurę, którą niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują dla przeciągania postępowań, arbitrzy mają w tym zakresie pewną swobodę. Postępowanie przed sądem polubownym normuje regulamin. Dzięki temu sąd polubowny może uwzględniać w swoich orzeczeniach takie elementy, których sąd powszechny czasami ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd arbitrażowy, sądy arbitrażowe, sąd powszechny, sąd polubowny


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: