eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo
 • Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

  Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

  13:28 16.01.2023

  ... , nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo że nie zostanie jej zagwarantowane prawo do obrony w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu (art. 28 lit. g, art. 30 lit ... na terytorium tej strony, przestępstwo zostało popełnione poza terytorium jakiejkolwiek ze stron i prawo strony wezwanej nie przewiduje możliwości ścigania za takie przestępstwo ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo karne, postępowanie karne, prawo, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Umowa IT. Jakie prawo i sąd właściwy w sporach sądowych?

  Umowa IT. Jakie prawo i sąd właściwy w sporach sądowych?

  11:35 02.11.2021

  ... kilka porządków prawnych, np. „W zakresie odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania właściwym będzie prawo francuskie. W pozostałym zakresie właściwe będzie prawo hiszpańskie”. Należy pamiętać o zachowaniu rozwagi i dokładności przy wskazywaniu, która część umowy będzie podlegać konkretnemu porządkowi ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa IT, umowa, umowa wdrożeniowa, umowa SLA
 • 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

  7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

  11:52 30.09.2019

  Redukcja ilości zmian w prawie, praca nad powiększeniem efektywności nowej legislacji, regularne przeglądy obowiązujących przepisów, zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (OSR). To niektóre z zaprezentowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) rekomendacji na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawodawstwo, zmiany w prawie, prawo, legislacja
 • Od przyszłego roku bezpłatna pomoc prawna

  Od przyszłego roku bezpłatna pomoc prawna

  20:45 28.06.2015

  Powstanie sieć ponad 1.500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich, młodzieży, seniorów, kombatantów i rodzin wielodzietnych. Sejm przyjął ustawę zakładającą stworzenie od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa przewiduje utworzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo, pomoc prawna, bezpłatna pomoc prawna, bezpłatna pomoc
 • Gorączka legislacyjna. Tysiące stron nowych aktów prawnych w kwartał

  Gorączka legislacyjna. Tysiące stron nowych aktów prawnych w kwartał

  15:55 18.05.2015

  ... raport otwierający nasze badanie, pokazujący jak chwiejne jest polskie prawo, wydawało się nam, że przekazujemy bardzo smutne wieści. Z naszych badań wynikało wtedy ... państwa. Mieliśmy cichą nadzieję, że chwiejność prawodawstwa osiągnęła już swoje maksimum i prawo będzie się stabilizować. Niestety, myliliśmy się. Obecnie sytuacja jest jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo, ustawy, dziennik ustaw, regulacje
 • Bezpłatna pomoc prawna dla azylantów. Rząd przyjął projekt ustawy

  Bezpłatna pomoc prawna dla azylantów. Rząd przyjął projekt ustawy

  14:10 14.05.2015

  Cudzoziemcy przebywający w Polsce i starający się o ochronę międzynarodową będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, a także z bezpłatnego tłumacza - przewiduje projekt ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty przez rząd. Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, prawo, pomoc prawna, adwokat
 • "Konstytucja" dla przedsiębiorców: rząd przyjął założenia Prawa działalności gospodarczej

  "Konstytucja" dla przedsiębiorców: rząd przyjął założenia Prawa działalności gospodarczej

  18:54 12.05.2015

  ... , wprowadzenie mechanizmów dialogu przedsiębiorców z organami administracji - to niektóre z założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, przyjętych dziś przez rząd. Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Powrót do "ustawy Wilczka"? W założeniach zawarte są fundamentalne zasady nowo ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, prawo działalności gospodarczej, ustawa Wilczka, interpretacja
 • Bezpłatna pomoc prawna: rząd przyjął projekt ustawy

  Bezpłatna pomoc prawna: rząd przyjął projekt ustawy

  21:54 15.04.2015

  ... udzielania bezpłatnej informacji prawnej, polegającej na informowaniu o obowiązującym prawie dotyczącym danego zagadnienia lub sposobach uzyskania pomocy w danej sprawie. Prawo do takiej informacji będzie niezależne od sytuacji materialnej. Nieodpłatna informacja prawna będzie udzielana w wojewódzkim centrum informacji prawnej za pośrednictwem ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo, pomoc prawna, bezpłatna pomoc prawna, bezpłatna pomoc
 • Gorączka prawna: tysiące stron aktów prawa rocznie

  Gorączka prawna: tysiące stron aktów prawa rocznie

  17:38 06.03.2015

  ... do regulowania obszarów, które tego nie wymagają), członkostwo w Unii Europejskiej, pośpiech procesu legislacyjnego, słabą współpracę między organami stanowiącymi prawo, nadmierne modyfikowanie projektów w trakcie procesu legislacyjnego, brak należytej staranności prowadzenia konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz brak należytej staranności ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo, ustawy, dziennik ustaw, regulacje
 • Zmiany w Prawie własności przemysłowej

  Zmiany w Prawie własności przemysłowej

  22:17 25.02.2015

  ... na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje prawo polskie do wiążących umów międzynarodowych. Wprowadzane przez nowelizację rozwiązania uwzględniają konieczność stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia ... WIĘCEJ

  Tematy: przemysł, własność przemysłowa, prawo, patent

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: