eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › polski sąd
 • Orzeczenia sądowe z UE teraz wykonalne w Polsce

  Orzeczenia sądowe z UE teraz wykonalne w Polsce

  10:38 17.04.2015

  ... członkowskich, objęte zakresem rozporządzenia nr 1215/2012, podlegają wykonaniu w Polsce. Nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych postępowań, w szczególności uznawania ich przez sąd polski. Nie ma także potrzeby nadawania klauzuli wykonalności na wskazane dokumenty, tj. prowadzenia tzw. postępowania klauzulowego. Przepis wskazuje bowiem, że ... WIĘCEJ

  Tematy: orzeczenia sądowe, sąd, polski sąd, postępowanie sądowe
 • Stosowanie przez sądy polskie prawa obcego

  Stosowanie przez sądy polskie prawa obcego

  00:21 14.05.2014

  ... ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją kontraktu, to właściwy jest sąd wedle miejsca zamieszkania albo siedziby strony pozwanej. Polski sąd ma obowiązek z własnej inicjatywy ustalić, jakie prawo materialne jest właściwe dla danego kontraktu. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2007 r. (II CSK 60/07). Jeżeli strony ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd, polski sąd, sąd powszechny, działalność sądów


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: