eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › orzeczenia sądowe
 • Orzeczenia sądowe z UE teraz wykonalne w Polsce

  Orzeczenia sądowe z UE teraz wykonalne w Polsce

  10:38 17.04.2015

  ... ma także potrzeby nadawania klauzuli wykonalności na wskazane dokumenty, tj. prowadzenia tzw. postępowania klauzulowego. Przepis wskazuje bowiem, że wymienione w nim orzeczenia, ugody i dokumenty stanowią tytuły wykonawcze, a nie jedynie tytuły egzekucyjne (które wymagają zaopatrzenia w klauzulę wykonalności, aby stały się tytułami wykonawczymi ... WIĘCEJ

  Tematy: orzeczenia sądowe, sąd, polski sąd, postępowanie sądowe
 • Odszkodowanie od Skarbu Państwa – poradnik

  Odszkodowanie od Skarbu Państwa – poradnik

  10:25 14.02.2014

  ... Do niedawna, bo do 25 września 2010 roku, zanim wszczęto właściwe postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie od Skarbu Państwa, powód był zobowiązany do uzyskania prejudykatu, czyli stwierdzenia w odrębnym postępowaniu niezgodności danego orzeczenia z obowiązującym prawem. Jednak adwokat z kancelarii CWW uspokaja, że obecnie – zgodnie z art ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie od Skarbu Państwa, Skarb Państwa, porady prawne, kodeks postępowania cywilnego
 • Nowelizacja kodeksu cywilnego: odszkodowanie od państwa

  Nowelizacja kodeksu cywilnego: odszkodowanie od państwa

  13:38 27.09.2010

  ... prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych. W wyjątkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, kodeks cywilny, orzeczenia sądowe, wyrok sądowy
 • Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  10:12 27.04.2010

  ... przejścia części zakładu pracy nie jest konieczne dokonanie jednorazowej czynności prawnej- wskazywał na to SN w uzasadnieniu do wspomnianego już powyżej orzeczenia z 15 września 2006 r. (I PK 75/06). Obowiązek poinformowania personelu Przejście zakładu pracy w inne ręce wiąże się m.in. z określonymi obowiązkami informacyjnymi wobec ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy, Sąd Najwyższy
 • Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

  Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

  11:36 22.03.2010

  Wyrok zaoczny stanowi formę orzeczenia sądowego, które może być wydane przez sąd zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może odwołać ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok zaoczny, postępowanie sądowe, pisma procesowe, orzeczenia sądowe
 • Wyrok ETS: uznanie orzeczenia o upadłości

  Wyrok ETS: uznanie orzeczenia o upadłości

  13:46 12.02.2010

  Dnia 21 stycznia 2010 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") po raz kolejny zajął się sprawą mającą bezpośredni związek z Polską i wydał wyrok w sprawie dotyczącej polskiej spółki i zajęcia jej środków finansowych przez niemiecki sąd, po orzeczeniu przez sąd polski jej upadłości (sygn. sprawy: C-444/07). Wyrok dotyczył dokładnie MG ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe, orzeczenia sądowe, wyrok ETS
 • KPP: orzeczenia sądowe niezgodne z prawem a odszkodowanie

  KPP: orzeczenia sądowe niezgodne z prawem a odszkodowanie

  12:30 14.12.2009

  ... stwierdzenia (np. w zakresie utraconych korzyści). W praktyce więc tryb dochodzenia odszkodowania byłby następujący: zainteresowany podmiot po uzyskaniu orzeczenia sądu stwierdzającego nieważność prawomocnego orzeczenia występuje do sądu cywilnego o ustalenie, że szkoda powstała, ewentualnie ustala jej rozmiar i zasądza odpowiednie odszkodowanie. WIĘCEJ

  Tematy: orzeczenia sądowe, odszkodowanie, sądy, postępowanie sądowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: