eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pisma procesowe
 • NSA o pismach procesowych z podpisem elektronicznym

  NSA o pismach procesowych z podpisem elektronicznym

  12:55 25.06.2014

  ... własnoręczny, z wyjątkiem przypadków niemożności podpisania pisma przez stronę – uznał NSA. W konsekwencji NSA stwierdził, że w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że pismo procesowe sporządzone w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym spełnia warunek formalny pisma procesowego, o którym mowa w ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem, informatyzacja administracji publicznej, pisma sądowe
 • Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  10:52 25.10.2013

  ... , wniosków) za pośrednictwem systemu informatycznego, to jeśli uiszczona od nich opłata nie będzie odpowiadała sumie należnych opłat, wówczas wszystkie te pisma nie wywołają skutków prawnych. Przydatne linki: - Kodeks cywilny Projekt umożliwia także sporządzanie elektronicznego uzasadnienia. Stronie, która zażąda doręczenia uzasadnienia, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: informatyzacja administracji publicznej, oświadczenie woli, pisma procesowe, pisma sądowe
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2013

  11:22 03.09.2013

  ... 880), na podstawie której: przyjęto zasadę, że skutki równoznaczne ze złożeniem pisma procesowego bezpośrednio do sądu w Polsce, będzie wywoływało nie tylko oddanie tego pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, ale także nadanie takiego pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o księgach wieczystych i hipotece, prawo pracy, deregulacja zawodów, pisma procesowe
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  10:38 20.08.2013

  ... ). Przykładowo, strona która zamieszkiwała z dala od sądu, nie musiała składać pisma bezpośrednio w sądzie, lecz wystarczyło, że złożyła je w polskiej placówce pocztowej ... w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w powyższej sytuacji, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym stronę ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, doręczenie pisma, pisma procesowe, składanie pism w postępowaniu sądowym
 • Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną

  Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną

  13:06 11.04.2013

  ... złożyć pismo w formie elektronicznej, złożenie pisma w takiej postaci (tzn. w postaci informatycznego zapisu danych) nie stanowi skutecznego wniesienia pisma do sądu. Jednocześnie jednak, Sąd Najwyższy zauważył, że niedopuszczalne pismo wysłane drogą elektroniczną może być uznane za pismo procesowe w rozumieniu tradycyjnym, jeśli zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie środka odwoławczego, środek odwoławczy, pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem
 • Ustalenie ilości pracowników w firmie

  Ustalenie ilości pracowników w firmie

  11:39 22.11.2012 PORADA

  Witam! Złożyłam pozew przeciwko mojemu byłemu pracodawcy który rozwiązał ze mną umowę - ze względu na likwidację stanowiska pracy. Pozew dotyczy wynagrodzeń za nadgodziny i odprawę. W jaki sposób mogę ustalić, ilu pracowników pracowało w firmie w momencie zwolnienia mnie z pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew do sądu, odprawa dla pracownika, wynagrodzenie za nadgodziny, pozew do sądu pracy
 • Kodeks postępowania cywilnego po zmianach: pisma procesowe

  Kodeks postępowania cywilnego po zmianach: pisma procesowe

  10:55 08.05.2012

  ... ). Dotychczas dla lepszego przygotowania postępowania i koncentracji materiału dowodowego, strony mogły składać przed pierwszą rozprawą pisma procesowe mające na celu przygotowanie rozprawy (tzw. pisma przygotowawcze). Dodatkowo, we wszystkich postępowaniach poza postępowaniem gospodarczym, pozwany mógł przed pierwszą rozprawą fakultatywnie wnieść ... WIĘCEJ

  Tematy: gromadzenie materiału procesowego, materiał procesowy, materiał dowodowy, postępowanie cywilne
 • Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej

  Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej

  10:31 22.06.2011

  ... bez swojej winy, uchybienie terminu pociągnęło dla strony ujemne skutki procesowe, strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu w Sądzie, w którym czynność miała być dokonana ... dotyczy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) i zawierać wymogi pisma procesowego z art. 126 k.p.c. Składając wniosek o przywrócenie terminu należy przede ... WIĘCEJ

  Tematy: czynność procesowa, przywrócenie terminu czynności procesowej, pisma procesowe, wniosek o przywrócenie terminu
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  13:41 28.04.2010

  ... dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, nowelizacja zakłada, że czynność zawiadomienia musi zostać powtórzona. Zgodnie z nowelizacją, odmowa przyjęcia pisma przez adresata jest równoznaczna z dokonaniem doręczenia, a doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Sam fakt odmowy zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, postępowanie cywilne, pisma procesowe, doręczenie pisma
 • Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

  Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

  11:36 22.03.2010

  Wyrok zaoczny stanowi formę orzeczenia sądowego, które może być wydane przez sąd zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może odwołać się składając tzw. sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku (art. 344 § 1 k.p.c.). W procesie cywilnym sąd (art. 339 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok zaoczny, postępowanie sądowe, pisma procesowe, orzeczenia sądowe
 • Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  13:55 20.11.2009

  ... doręczenia i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. Dodatkowo, z chwilą zamieszczenia ww. pisma w aktach, użytkownikom uprawnionym do odbioru pisma może być wysyłane powiadomienie o zamieszczeniu pisma w sposób ustalony z użytkownikami. Według projektu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarówno strona jak ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, system teleinformatyczy, pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: