eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pisma sądowe
 • Doręczanie pism - czy dłużnikowi opłaca się nie odbierać awiza?

  Doręczanie pism - czy dłużnikowi opłaca się nie odbierać awiza?

  00:44 14.05.2020

  ... który dotyczy doręczania pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw. Odbiorca pisma Zmiany dotknęły także art. 133 kpc, który dotyczy kwestii odbiorców ... , przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego oraz zobowiązując go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Zobowiązanie ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczanie pism sądowych, doręczenie pisma, pisma sądowe, skuteczne doręczenie pisma
 • Postępowanie cywilne: zmiany w procedurze z podpisem Prezydenta

  Postępowanie cywilne: zmiany w procedurze z podpisem Prezydenta

  13:34 25.07.2019

  ... powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Wówczas powód w terminie dwóch ... dnia doręczenia mu zobowiązania sądu musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie cywilne, procedura cywilna, pozew, pozew sądowy
 • NSA o pismach procesowych z podpisem elektronicznym

  NSA o pismach procesowych z podpisem elektronicznym

  12:55 25.06.2014

  ... pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Chodzi tu o podpis własnoręczny, z wyjątkiem przypadków niemożności podpisania pisma przez stronę – uznał NSA. W konsekwencji NSA stwierdził, że w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że pismo procesowe sporządzone w formie elektronicznej ... WIĘCEJ

  Tematy: pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem, informatyzacja administracji publicznej, pisma sądowe
 • Korespondencja sądowa: szybciej dzięki EPO?

  Korespondencja sądowa: szybciej dzięki EPO?

  10:23 18.04.2014

  Doręczanie przesyłek sądowych w naszym kraju ciągle opiera się o technologie rodem z XIX wieku - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i postuluje wdrożenie w polskich sądach systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek. Jak podnosi ZPP, doręczanie pism w sprawach sądowych w Polsce jest niepotrzebnie sformalizowane i oparte o ... WIĘCEJ

  Tematy: Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, pismo z sądu, korespondencja sądowa, doręczanie pism sądowych
 • Pisma sądowe: czy zmiana operatora pocztowego ma znaczenie?

  Pisma sądowe: czy zmiana operatora pocztowego ma znaczenie?

  00:10 07.03.2014

  ... osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma, a w miejscu pracy osobie upoważnionej do odbioru pism) - pismo przesłane za pośrednictwem operatora ... doręczenie zwykłe. Datą doręczenia pisma sądowego w takim przypadku jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w placówce operatora pocztowego, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi pocztowe, poczta, operator pocztowy, rynek usług pocztowych
 • Przesyłka z sądu czy prokuratury w kiosku Ruchu

  Przesyłka z sądu czy prokuratury w kiosku Ruchu

  20:03 04.01.2014

  Polska Grupa Pocztowa a nie Poczta Polska obsługuje od początku roku korespondencję sądów i prokuratur. Obsługa sądowej korespondencji przez prywatnego operatora jest realizowana m.in. za pomocą sieci kiosków "Ruch". Dwuletni kontrakt, który wszedł w życie od stycznia 2014 roku jest warty ok. 500 mln złotych. Prywatny operator pocztowy złożył ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd, prokuratura, pismo sądowe, pisma sądowe
 • Elektroniczna skrzynka podawcza w urzędach i sądach administracyjnych

  Elektroniczna skrzynka podawcza w urzędach i sądach administracyjnych

  09:43 06.11.2013

  W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku utworzenia przez urzędy i sądy administracyjne elektronicznej skrzynki podawczej. Wprowadzona ma być także między innymi możliwość składania zeznań i wyjaśnień w urzędach w formie elektronicznej. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczna skrzynka podawcza, informatyzacja administracji publicznej, pisma sądowe, e-deklaracje
 • Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  10:52 25.10.2013

  ... , wniosków) za pośrednictwem systemu informatycznego, to jeśli uiszczona od nich opłata nie będzie odpowiadała sumie należnych opłat, wówczas wszystkie te pisma nie wywołają skutków prawnych. Przydatne linki: - Kodeks cywilny Projekt umożliwia także sporządzanie elektronicznego uzasadnienia. Stronie, która zażąda doręczenia uzasadnienia, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: informatyzacja administracji publicznej, oświadczenie woli, pisma procesowe, pisma sądowe
 • Pismo z sądu i co dalej?

  Pismo z sądu i co dalej?

  13:21 03.06.2011

  ... wyrok sądu. W takiej przesyłce mogą zatem znaleźć się bardzo różne pisma, wobec których w zależności od tego, co otrzymamy, należy niezwłocznie ... wówczas będzie możliwe podjęcie skutecznych czynności celem obrony naszych praw. Odebranie pisma z sądu i odpowiednio wcześniejsze (w tym również w konsultacji z prawnikiem) zapoznanie się z istotą sprawy, ... WIĘCEJ

  Tematy: pismo sądowe, pisma sądowe, doręczanie pism sądowych, postępowanie cywilne
 • Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  13:05 25.10.2010

  ... w rozumieniu Prawa pocztowego jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej. Tak więc, obecnie pisma sądowe mogą być doręczane nie tylko za pośrednictwem operatora publicznego. Zgodnie z rozporządzeniem, pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona, do której dołącza się formularz potwierdzenia odbioru, którego wzór ... WIĘCEJ

  Tematy: pisma sądowe, pismo sądowe, postępowanie cywilne, doręczanie pism sądowych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: