eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › doręczanie pism sądowych
 • Kodeks postępowania cywilnego i karnego. Odbiór i doręczanie przesyłek sądowych po zmianach

  Kodeks postępowania cywilnego i karnego. Odbiór i doręczanie przesyłek sądowych po zmianach

  11:17 02.09.2022

  ... z art. 65 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Jeżeli projekt przejdzie ścieżkę legislacyjną to w świetle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, przesyłki sądowe, pisma sądowe
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Doręczanie pism - czy dłużnikowi opłaca się nie odbierać awiza?

  Doręczanie pism - czy dłużnikowi opłaca się nie odbierać awiza?

  00:44 14.05.2020

  ... lipca 2019 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r. Zmiany w przepisach dotknęły w szczególności kwestię doręczeń pism, istotnie modyfikując tzw. zasadę fikcji doręczenia. Zmiany rodzą pytanie, czy w obecnym stanie prawnym dłużnikowi opłaca się nie odbierać awiza. Nowelizacją ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczanie pism sądowych, doręczenie pisma, pisma sądowe, skuteczne doręczenie pisma
 • Nakaz zapłaty wydany przez pocztę po terminie: jakie skutki?

  Nakaz zapłaty wydany przez pocztę po terminie: jakie skutki?

  00:20 18.11.2019

  Powołując się na zagubienie korespondencji sądowej przez operatora pocztowego, strona postępowania, która nie odebrała jej w terminie, musi udowodnić, że w terminie tym czyniła starania o jej odebranie – tak wynika z postanowienia sądu gospodarczego w Toruniu, który oddalił zażalenie pozwanego na odrzucenie przez sąd pierwszej instancji jego ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych
 • Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  09:11 22.05.2015

  Z nielicznymi wyjątkami, każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się, że kontrahent, a zwłaszcza dłużnik, nie odbierał korespondencji. W ten sposób skutecznie utrudniał czy wręcz uniemożliwiał dokonanie pewnych czynności, jak na przykład wezwanie do zapłaty długu lub potrącenie wzajemnych wierzytelności. Czy jednak nieodbieranie przesyłek przez ich ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, korespondencja sądowa
 • (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  10:20 28.04.2015

  ... o świadczenie usług pocztowych. Co ciekawe omawiane regulacje nie dotyczą samych sądów. Uwagę zwraca bowiem brak równowagi w przepisach odnośnie doręczeń pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zgodnie bowiem z art. 65. § 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, skuteczne doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, postępowanie administracyjne
 • Korespondencja sądowa: szybciej dzięki EPO?

  Korespondencja sądowa: szybciej dzięki EPO?

  10:23 18.04.2014

  Doręczanie przesyłek sądowych w naszym kraju ciągle opiera się o technologie rodem z XIX wieku - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i postuluje wdrożenie w polskich sądach systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek. Jak podnosi ZPP, doręczanie pism w sprawach sądowych w Polsce jest niepotrzebnie sformalizowane i oparte o ... WIĘCEJ

  Tematy: Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, pismo z sądu, korespondencja sądowa, doręczanie pism sądowych
 • Pisma sądowe: czy zmiana operatora pocztowego ma znaczenie?

  Pisma sądowe: czy zmiana operatora pocztowego ma znaczenie?

  00:10 07.03.2014

  ... sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma, a w miejscu pracy osobie upoważnionej do odbioru pism) - pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe - należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi pocztowe, poczta, operator pocztowy, rynek usług pocztowych
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2013

  13:21 02.07.2013

  ... ostatnio publikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego. DORĘCZENIA PISM SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM 7 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 600 ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczanie pism sądowych, Krajowy Rejestr Karny, SKOK, KRS
 • Pismo z sądu i co dalej?

  Pismo z sądu i co dalej?

  13:21 03.06.2011

  ... może zawierać przesyłka z sądu i co powinniśmy zrobić w razie otrzymania takiej przesyłki. Należy przy tym zaznaczyć, że niniejsza publikacja będzie dotyczyła pism w postępowaniu cywilnym (np. sprawy: o zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku, o rozwód). Na początku, przede wszystkim warto podkreślić, że przesyłka z sądu adresowana do ... WIĘCEJ

  Tematy: pismo sądowe, pisma sądowe, doręczanie pism sądowych, postępowanie cywilne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: