eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › sąd administracyjny
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  00:22 10.05.2021

  Informatyzacja szeroko rozumianej administracji publicznej uległa w ostatnim czasie znacznemu przyspieszeniu. Praktycznie we wszystkich sprawach urzędowych, w tym w sprawach podatkowych, wymiana korespondencji może obecnie następować drogą elektroniczną. Co więcej, postępowanie przed sądami administracyjnymi również może toczyć się w całości ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie elektroniczne, doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, sąd administracyjny
 • Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  00:15 13.11.2019

  ... Ponaglenie to nie zażalenie Postanowieniem z 6 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na bezczynność organu administracyjnego z uwagi na fakt, że przed jej wniesieniem skarżący nie złożył zażalenia do organu wyższej instancji. Sąd nie uznał argumentacji skarżącego, że drogę postępowania administracyjnego przed ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, sąd administracyjny
 • Sąd administracyjny: dla kogo prawo pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych?

  Sąd administracyjny: dla kogo prawo pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych?

  00:50 24.07.2019

  ... prawa pomocy, a przede wszystkim rozważenie zakresu udzielonej pomocy, mając na względzie, iż powinna ona dotyczyć przypadków szczególnie tego wymagających. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FZ 1218/13) wypowiedział się w przedmiocie analizowanej instytucji, podkreślając, że: „Celem instytucji ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd administracyjny, prawo pomocy, zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • E-skarga - nowość w prawie administracyjnym

  E-skarga - nowość w prawie administracyjnym

  10:12 26.06.2019

  ... odwołania od decyzji starosty). Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Organem właściwym jest dany sąd administracyjny, ale środek zaskarżenia należy wnieść za pośrednictwem podmiotu, który wydał skarżone rozstrzygnięcie. W oparciu zatem o przywołany przykład, skargę na decyzję wojewody ... WIĘCEJ

  Tematy: e-skarga, prawo administracyjne, sąd administracyjny, postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna: narzędzia prawne do kontroli urzędników

  Administracja publiczna: narzędzia prawne do kontroli urzędników

  00:41 15.02.2016

  ... stosowne kroki, by sprawę zakończyć. W efekcie możemy oczekiwać kolejnych opóźnień. Co więcej organ administracyjny ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny orzeczenia, co także zazwyczaj prowadzi do opóźnienia sprawy. Czytaj także: Administracja publiczna: czy warto ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, urzędnik, odpowiedzialność urzędnika, opieszałość urzędnika
 • Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  11:11 11.01.2016

  ... , że interes prawny naruszony został poprzez uchybienia jakich dopuściła się gmina jeszcze na etapie trwającej procedury planistycznej, nie będą przez sąd uznawane za podstawne dla zaskarżenia samej uchwały przyjmującej treść studium – co potwierdza wiele orzecznictw sądowych, dla przykładu wyrok Poznańskiego WSA ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, gmina, rada gminy, uchwała rady gminy
 • Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  00:20 08.01.2016

  Gmina podjęła kontrowersyjną lub niekorzystną dla mieszkańców uchwałę? Warto wiedzieć kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę na uchwałę rady gminy. Podstawy prawne Według art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, każdy, którego z jakichkolwiek względów interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone poprzez podjęcie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, rada gminy, uchwała rady gminy, sąd administracyjny
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2015 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2015 r.

  00:50 29.09.2015

  ... przez wojewódzki sąd administracyjny zaskarżonego wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy, jeśli sąd przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu stwierdzi, iż w sprawie zachodzi nieważność postępowania lub podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione; wówczas wojewódzki sąd administracyjny powinien ponownie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo spadkowe, prawo o notariacie, postępowanie administracyjne, sąd administracyjny
 • NIK: fiskus coraz częściej popełnia błędy i przegrywa w sądach

  NIK: fiskus coraz częściej popełnia błędy i przegrywa w sądach

  15:57 22.05.2015

  Od 2013 r. gwałtownie rośnie liczba decyzji podatkowych uchylanych przez sądy administracyjne - alarmuje Najwyższa izba Kontroli. Zdaniem NIK wynika to przede wszystkim z błędów po stronie organów podatkowych oraz niskiej jakości prawa. Izby celne i urzędy skarbowe na ogół prawidłowo wykonują wyroki sądów administracyjnych. NIK jednak zauważa, że ... WIĘCEJ

  Tematy: NIK, fiskus, Urząd Skarbowy, izba Celna

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: