eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › decyzja administracyjna
 • Za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego grozi kara

  Za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego grozi kara

  10:44 23.02.2022

  ... budowy. Zanim zaczniemy urządzać nasz wymarzony, nowy dom, należy więc zwrócić się do właściwego urzędu i otrzymać na to stosowne pozwolenie. Decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana wtedy, gdy oddany do użytkowania obiekt lub jego część może samodzielnie funkcjonować zgodnie ze ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, obiekt budowlany, prawo budowlane
 • Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  10:04 21.06.2021

  ... organy administracji miały nie stwierdzać nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 30 lat, a decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa, co zasadniczo odpowiadało kierunkowi wytyczonemu przez Trybunał Konstytucyjny w powyższym ... WIĘCEJ

  Tematy: reprywatyzacja, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, postępowanie reprywatyzacyjne
 • Czy zalecenia konserwatora chronią interesy właściciela nieruchomości zabytkowych?

  Czy zalecenia konserwatora chronią interesy właściciela nieruchomości zabytkowych?

  00:50 04.04.2021

  Czy zalecenia wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków uzyskane w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę wystarczająco chronią interesy właściciela nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków? Niekoniecznie. Podpowiadamy, jak radzić sobie z trudnościami w procesie inwestycyjnym dotyczącym zabytkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr zabytków, ewidencja zabytków, zabytki, ustawa o ochronie zabytków
 • Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

  Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

  10:10 08.01.2021

  ... na wniosek strony. Nie może o tym postanowić sam z siebie, czyli z urzędu. Strony nie muszą zatem martwić się o to, że wydana decyzja lub postanowienie wywoła jakieś, negatywne dla nich konsekwencje. Na pewno nie zapłacą kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania oraz nie zostaną zmuszeni ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji administracyjnej, przywrócenie terminu do wniesienia odwołań, administracja publiczna
 • Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  00:44 22.10.2020

  Organ podatkowy doręczył podatnikowi decyzję wymiarową 6 marca 2020 r. Podatnik odwołał się od niej e-mailem 17 marca 2020 r. Organ stwierdził jednak, że nie zostało ono skutecznie wniesione, bo nie zawiera wiążącego podpisu elektronicznego. Podatnik przesłał więc swoje odwołanie klasycznym pismem w formie papierowej. Jednak organ znów uznał je za ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, termin przedawnienia
 • Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  08:45 29.09.2020

  ... wprowadzono w odniesieniu do użytkowania obiektu. Nie można więc stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. Jak liczyć pięcioletni termin? A jak właściwie liczyć ten pięcioletni termin? W ustawie wskazano, że w odniesieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, decyzja administracyjna
 • Ponaglenie, czyli jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

  Ponaglenie, czyli jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

  10:14 07.05.2020

  Wielu osobom wydaje się, że postępowanie administracyjne trwa i musi trwać bardzo długo. To mit. Stronom postępowania przysługują bowiem narzędzia, które mogą usprawnić cały proces. Jak skutecznie przyspieszyć wydanie decyzji administracyjnej? Długie i żmudne postępowania administracyjne Wszyscy wiemy jak długo potrafią toczyć się sprawy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, administracja publiczna, ponaglenie
 • Postępowanie administracyjne: kto może być stroną?

  Postępowanie administracyjne: kto może być stroną?

  00:20 10.12.2019

  ... postępowaniach dotyczących wydania decyzji administracyjnych organy administracji przyznają prawo do bycia ich stroną (poza podmiotami, których decyzja dotyczy) jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony. W wyroku z 6 listopada 2019 r. WSA w Poznaniu uznał to stanowisko organów za błędne. ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  00:15 13.11.2019

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzależnia możliwość wniesienia skargi na akt lub czynność organu od uprzedniego wyczerpania przez skarżącego środków zaskarżenia na drodze administracyjnej. W czerwcu 2019 r. WSA w Warszawie odrzucił wniesioną skargę właśnie z uwagi na brak realizacji tego wymogu poprzez niezłożenie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, sąd administracyjny
 • Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  10:06 25.04.2019

  ... , wysokość zwrotu podatku lub wysokość odsetek za zwłokę albo orzekającą o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy. Decyzja ostateczna Z kolei decyzja ostateczna, w oparciu o przepis art. 239e Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Do takiego wstrzymania wykonalności ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzje administracyjne, decyzja administracyjna
 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od decyzji ZUS

  09:05 22.03.2013 PORADA

  W jakich okolicznościach mogę odwołać się od decyzji ZUS po upływie administracyjnego terminu odwołania (1 miesiąc)? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Do którego oddziału ZUS

  Do którego oddziału ZUS

  13:13 29.01.2013 PORADA

  Witam, Treść decyzji ZUS jest dla mnie niejasna. Gdzie powinnam pójść/złożyć odwołanie, jeśli chcę coś wyjaśnić? Ile ZUS ma czasu na odpowiedź? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: