eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › decyzja administracyjna
 • Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

  Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

  11:42 14.07.2023

  ... zł. Zdaniem dyrektora, organ I instancji dopuścił się tym naruszenia przepisów ustawy o PIT, a zatem wystąpiły przesłanki wyłączające zakaz reforamtionis in peius (decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny). Co oznacza „na niekorzyść strony”? Rozpoznający skargę podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, decyzja skarbowa
 • Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  14:49 16.05.2023

  ... znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków Zasadniczo wydana przez organ administracji decyzja staje się wykonalna z chwilą, gdy stanie się ostateczna. A stanie się taką, gdy strona, której decyzja dotyczy, wyczerpie drogę odwoławczą. Przed tym jednak, decyzji, od której służy odwołanie, może ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, wstrzymanie wykonania decyzji, postępowanie podatkowe
 • Łódź, Gorzów Wielkopolski i Lublin najsprawniej wydają decyzje administracyjne

  Łódź, Gorzów Wielkopolski i Lublin najsprawniej wydają decyzje administracyjne

  11:05 19.10.2022

  Łódź, Gorzów Wielkopolski i Lublin znalazły się na podium Rankingu Miast Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Miasta te najsprawniej wydawały w roku 2021 decyzje administracyjne niezbędne do realizacji wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych oraz biurowych i hotelowych. Ranking Miast to prowadzona od ponad 10 lat inicjatywa Polskiego Związku ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzje administracyjne, decyzja administracyjna, miasta, decyzja o warunkach zabudowy
 • Nabycie nieruchomości rolnej nie jest takie trudne?

  Nabycie nieruchomości rolnej nie jest takie trudne?

  10:30 01.08.2022

  ... – umorzył postępowanie administracyjne. Osobie niezadowolonej z rozstrzygnięć KOWR odwoławczego w powyższym zakresie przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Żadna decyzja administracyjna wydana w 2021 r. dotycząca zgody na nabycie nieruchomości rolnych nie została zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego w 2021 r. WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości rolne, obrót ziemią obrót ziemią rolną, działki rolne, nabycie nieruchomości
 • Warunki zabudowy. Urzędnicy nie mogą kierować się przesadnym formalizmem

  Warunki zabudowy. Urzędnicy nie mogą kierować się przesadnym formalizmem

  10:20 29.07.2022

  ... przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc; Decyzja musi być nadto zgodna z przepisami odrębnymi. Warunki zabudowy a zasada dobrego sąsiedztwa W ocenie Sądu organy błędnie uznały, że nie została spełniona ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja administracyjna, administracja publiczna
 • Za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego grozi kara

  Za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego grozi kara

  10:44 23.02.2022

  ... budowy. Zanim zaczniemy urządzać nasz wymarzony, nowy dom, należy więc zwrócić się do właściwego urzędu i otrzymać na to stosowne pozwolenie. Decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana wtedy, gdy oddany do użytkowania obiekt lub jego część może samodzielnie funkcjonować zgodnie ze ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, obiekt budowlany, prawo budowlane
 • Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  10:04 21.06.2021

  ... organy administracji miały nie stwierdzać nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 30 lat, a decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa, co zasadniczo odpowiadało kierunkowi wytyczonemu przez Trybunał Konstytucyjny w powyższym ... WIĘCEJ

  Tematy: reprywatyzacja, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, postępowanie reprywatyzacyjne
 • Czy zalecenia konserwatora chronią interesy właściciela nieruchomości zabytkowych?

  Czy zalecenia konserwatora chronią interesy właściciela nieruchomości zabytkowych?

  00:50 04.04.2021

  Czy zalecenia wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków uzyskane w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę wystarczająco chronią interesy właściciela nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków? Niekoniecznie. Podpowiadamy, jak radzić sobie z trudnościami w procesie inwestycyjnym dotyczącym zabytkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr zabytków, ewidencja zabytków, zabytki, ustawa o ochronie zabytków
 • Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

  Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

  10:10 08.01.2021

  ... na wniosek strony. Nie może o tym postanowić sam z siebie, czyli z urzędu. Strony nie muszą zatem martwić się o to, że wydana decyzja lub postanowienie wywoła jakieś, negatywne dla nich konsekwencje. Na pewno nie zapłacą kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania oraz nie zostaną zmuszeni ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji administracyjnej, przywrócenie terminu do wniesienia odwołań, administracja publiczna
 • Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  00:44 22.10.2020

  Organ podatkowy doręczył podatnikowi decyzję wymiarową 6 marca 2020 r. Podatnik odwołał się od niej e-mailem 17 marca 2020 r. Organ stwierdził jednak, że nie zostało ono skutecznie wniesione, bo nie zawiera wiążącego podpisu elektronicznego. Podatnik przesłał więc swoje odwołanie klasycznym pismem w formie papierowej. Jednak organ znów uznał je za ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, termin przedawnienia
 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od decyzji ZUS

  09:05 22.03.2013 PORADA

  W jakich okolicznościach mogę odwołać się od decyzji ZUS po upływie administracyjnego terminu odwołania (1 miesiąc)? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Do którego oddziału ZUS

  Do którego oddziału ZUS

  13:13 29.01.2013 PORADA

  Witam, Treść decyzji ZUS jest dla mnie niejasna. Gdzie powinnam pójść/złożyć odwołanie, jeśli chcę coś wyjaśnić? Ile ZUS ma czasu na odpowiedź? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: