eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › decyzja podatkowa
 • Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  08:28 24.02.2022

  ... naczelnika, podnosząc, że zobowiązania te nie były wymagalne, bo ostateczna decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w oparciu o którą ustalono zobowiązanie podatkowe za ... podatkowa, nie ma wpływu na dokonaną przez fiskusa operację, bo wyrok sądu z listopada 2019 r. uchylający tę decyzję nie jest prawomocny, co oznacza, że decyzja ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, podatek dochodowy, zobowiązanie podatkowe
 • Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  13:54 08.11.2021

  ... dla przedsiębiorców, samo umorzenie postępowania odwoławczego, bez merytorycznego odniesienia się do podniesionych przez podatnika zarzutów wobec skarbówki, sprawia, że wadliwa decyzja organu I instancji nadal pozostaje w obiegu prawnym. Dostawy o wartości ponad 2,3 mln zł i blisko 300 tys. zwrotu VAT Spółka z o.o. spółka komandytowa prowadzi ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  04:56 04.11.2021

  Fiskus zbiera od podatników coraz więcej danych. W niedawnym wyroku NSA potwierdził, że w przypadku, gdy dane, których żąda organ wpływają na określenie wysokości opodatkowania, podatnik nie może zasłaniać się przed organem podatkowym tajemnicą handlową. Tym samym organy podatkowe mają prawo żądać od podatnika praktycznie wszystkich informacji, ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Postępowanie podatkowe: fiskus wybiórczo traktuje dowody w sprawie

  Postępowanie podatkowe: fiskus wybiórczo traktuje dowody w sprawie

  13:48 11.05.2021

  ... zakresie przytoczyła zeznania świadków i podkreśliła, że zeznania te nie pozostawiają złudzeń, iż spółka dokonała zakupu usług od firmy M. i spółki D. (…) Zaskarżona decyzja oparta jest na ustaleniach faktycznych wskazujących na fikcyjny charakter zakwestionowanych faktur, które to ustalenia pozostają w opozycji do treści zeznań ww ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Fiskus wyłudza informacje przez telefon lub e-mail

  Fiskus wyłudza informacje przez telefon lub e-mail

  13:08 14.12.2020

  Coraz częściej wszelkie podejmowane względem obywateli działania organy państwa tłumaczą koniecznością zwiększenia ich bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Ostatnio urzędnicy skarbówki zaczęli intensywnie dzwonić do podatników pod pretekstem szybszego i właśnie bezpieczniejszego załatwienia sprawy. Podatnicy powinni jednak podczas takich ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych

  00:44 22.10.2020

  ... koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, jak i w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, a także w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, termin przedawnienia
 • Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

  Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

  12:55 18.08.2020

  ... nadużywają. Kto ma prawo do wglądu w akta sprawy podatkowej? Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, a także kontrola celno-skarbowa są jawne tylko częściowo. Przepisy Ordynacji podatkowej wprost ... powinna mieć dostęp, gdyż to właśnie na nich oparta jest później decyzja wymiarowa. W jaki bowiem sposób strona ma odwołać się od niekorzystnej dla ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  11:17 21.07.2020

  ... okoliczność została udowodniona". Tak wynika z treści art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej " ... organem podatkowym i z aktywnym udziałem strony w tym postępowaniu. Jakkolwiek Ordynacja podatkowa czasami odchodzi w swoich uregulowaniach od zasady bezpośredniości prowadzonego postępowania (art ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  13:33 09.07.2020

  ... Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy". Tak wynika z treści art. 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej "Ordynacją podatkową"). W praktyce często jest jednak tak, że ta szalenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Wznowienie postępowania podatkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  Wznowienie postępowania podatkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  11:59 24.06.2020

  ... decyzji. Jedną z przesłanek wznowienia postępowania jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność przepisu, na podstawie którego została wydana decyzja ostateczna z Konstytucją Rzeczypospolitej lub ratyfikowaną umową międzynarodową (art. 240 § 1 pkt 8 O.p.). Wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, wznowienie postępowania, decyzja podatkowa
 • Jak wywalczyć ulgę z tytułu nabycia kasy fiskalnej?

  Jak wywalczyć ulgę z tytułu nabycia kasy fiskalnej?

  11:29 14.03.2013 PORADA

  Rozpocząłem działalność gospodarczą (usługi taxi) z dniem 3 grudnia a ewidencjonowanie na kasie 10 stycznia. US odmawia przyznania mi ulgi, przed instalacją kasy nie świadczyłem usług, wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu z tytułu nabycia kasy fiskalnej złożyłem jak ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na zakup kasy fiskalnej, kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, terminy podatkowe

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: