eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozkład czasu pracy
 • Harmonogram czasu pracy obowiązkowy lub dobrowolny

  Harmonogram czasu pracy obowiązkowy lub dobrowolny

  00:22 01.11.2012

  ... prawie pracy. Dla dużej części pracowników podlegającym ogólnym przepisom prawa pracy, tematyka harmonogramów nie została w ogóle unormowana. Natomiast w niektórych przypadkach ustawy odrębne wprost określają dla kogo i na jak długo należy tworzyć grafiki czasu pracy. W Kodeksie pracy bez grafiku Harmonogramy czasu pracy, będące rozkładem pracy dla ... WIĘCEJ

  Tematy: rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy, czas pracy, ewidencja czasu pracy
 • Praca w nadgodzinach a rozkład czasu pracy

  Praca w nadgodzinach a rozkład czasu pracy

  11:24 19.03.2012

  ... wymiar czasu pracy. Rolą pracodawcy jest wówczas ustalenie, które z nich są godzinami nadliczbowymi. Praca w nadgodzinach Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana: ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, rozliczanie nadgodzin, czas pracy
 • Krajowa podróż służbowa

  Krajowa podróż służbowa

  13:05 02.03.2012

  ... być określone w umowie pracy jakomiejsce wykonywania pracy – m.in. do celów rozliczania podróży służbowych. W przypadku, gdy miejscem pracy pracownika nie jest konkretny adres ... ze swoim rozkładem czasu pracy powinien pracować, pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę. Jeśli zaś podróż służbowa przypada poza godzinami pracy, pracownikowi nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, dieta służbowa, delegacja, delegacje służbowe
 • Czas pracy a regulamin pracy

  Czas pracy a regulamin pracy

  12:22 24.02.2012

  ... zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że za święto przypadające w dniu dla pracownika wolnym od pracy z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy pracownika, regulamin pracy
 • Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

  Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

  00:21 26.12.2011

  ... z przyjętym rozkładem czasu pracy. Wskazana metodyka obliczania wymiaru czasu pracy znajduje zastosowanie do wszystkich systemów czasu pracy, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Dla takiej organizacji czasu pracy obowiązują oddzielne zasady ustalania wymiaru czasu pracy, określone w art. 138 § 3 i 4 K.p. Wymiar czasu pracy, gdy dniami wolnymi ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, czas pracy, czas pracy pracownika, rozkład czasu pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy

  Indywidualny rozkład czasu pracy

  13:25 03.10.2011

  ... rozkładu czasu pracy na warunkach, jakie przewiduje wspomniana ustawa. Zgodnie z jej art. 10, indywidualny rozkład czasu pracy polega na ustaleniu przez pracodawcę, mającego status przedsiębiorcy, różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozkład czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy, czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Indywidualny rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  12:48 26.05.2011

  ... rozkład czasu pracy może odmiennie określać np. godziny rozpoczynania i kończenia pracy, uelastyczniając w ten sposób czas pracy pracowników, jednak tylko w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. A zatem w przypadku pracownika zatrudnionego w ramach podstawowego systemu czasu pracy, którego dobowa norma czasu pracy wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: rozkład czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, czas pracy niepełnoetatowca, czas pracy
 • Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  Zmiana dni pracy a wypowiedzenie zmieniające

  13:21 20.05.2011

  ... układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Dla wprowadzenia nowego rozkładu czasu pracy konieczna jest zatem przede wszystkim zmiana aktu wewnątrzzakładowego, w którym dany rozkład czasu pracy został pierwotnie uregulowany. A zatem, jeżeli pracodawca chce zmienić pracownikom rozkład czasu pracy w taki sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, rozkład czasu pracy, planowanie czasu pracy, prawo do odprawy
 • Praca zmianowa a system czasu pracy

  Praca zmianowa a system czasu pracy

  11:58 16.12.2010

  ... wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (szósty dzień pracy w tygodniu), w zamian przysługuje mu inny dzień wolny od pracy. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniony. Dnia wolnego od pracy powinieneś udzielić w terminie uzgodnionym z pracownikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zmianowa, czas pracy, godziny pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • Jak określić czas pracy niepełnoetatowca?

  Jak określić czas pracy niepełnoetatowca?

  12:50 25.11.2010

  ... nie będzie musiał składać wniosku o skrócony tydzień pracy. Rozkład czasu pracy pracodawca może zamieścić w umowie o pracę albo w harmonogramie czasu pracy. Czas pracy co do zasady nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozkład czasu pracy, czas pracy niepełnoetatowca, czas pracy, system czasu pracy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: