eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rada pracowników
 • Mniej obowiązków dla małego pracodawcy

  Mniej obowiązków dla małego pracodawcy

  00:20 30.10.2011

  ... ) wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jej przekazania pracownikom. Rady pracowników u większych pracodawców Pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą i zatrudniający co najmniej 50 pracowników podlegają ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, chyba że przed 24 czerwca 2006 r. zawarli porozumienie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zakładowe, regulamin pracy, zakładowy regulamin pracy, ZFŚS
 • Nie tylko związki zawodowe reprezentują pracowników

  Nie tylko związki zawodowe reprezentują pracowników

  12:56 26.04.2011

  ... pracowników kandydatur na przedstawicieli, a następnie przeprowadzeniu powszechnych i tajnych wyborów. Rada pracowników niezależnie od związków Od maja 2006 r. w polskim prawie pracy pojawił się jeszcze jeden organ uprawniony do reprezentowania pracowników, tj. rada pracowników. Wprowadziła go ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, związki zawodowe, prawa związków zawodowych, rady pracowników
 • Ile musi wiedzieć rada pracowników?

  Ile musi wiedzieć rada pracowników?

  13:57 31.05.2010

  ... jej opinii, w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą. Wiedza pozyskana przez radę w czasie konsultacji z pracodawcą nie może jednak być wykorzystywana dowolnie. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 wspomnianej ustawy, rada pracowników oraz współpracujący z nią eksperci, są obowiązani do nieujawniania uzyskanych ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, informowanie pracowników, prawa pracownika, tajemnica firmowa
 • Zwolnienia grupowe: konsultacje z pracownikami

  Zwolnienia grupowe: konsultacje z pracownikami

  09:40 15.02.2010

  ... zwolnienia, liczby zatrudnionych pracowników i grup zawodowych, do których oni należą, grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie, proponowanych kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, proponowanych rozstrzygnięć spraw ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia, grupowe, zwolnienia pracowników, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zwolnienia grupowe: konsultacje ze związkami

  Zwolnienia grupowe: konsultacje ze związkami

  13:39 10.04.2009

  ... liczbę pracowników. Obowiązek informacyjny wobec rady pracowników Sytuacja nieco się komplikuje w przypadku, gdy na terenie firmy działa rada pracowników. Stosownie do postanowień ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, pracodawca zobowiązany jest informować radę pracowników o planowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia, grupowe, zwolnienia pracowników, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wybór i odwołanie rady pracowników a orzeczenie TK

  Wybór i odwołanie rady pracowników a orzeczenie TK

  12:59 24.11.2008

  ... przed Trybunałem Konstytucyjnym Prokurator Generalny również wnosił o stwierdzenie niezgodności wskazanych przez wnioskodawcę przepisów z Konstytucją RP, podnosząc m.in., że rada pracowników ma być organem załogi przedsiębiorstwa, a nie organem reprezentatywnych organizacji. Natomiast Marszałek Sejmu wnosił o stwierdzenie, że wskazane przez ... WIĘCEJ

  Tematy: rady pracowników, układy zbiorowe pracy, rada pracowników, ustawa o radach pracowników
 • Rady pracowników: zmiany w przepisach

  Rady pracowników: zmiany w przepisach

  13:20 04.07.2008

  Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z Konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP teraz pora zastanowić się nad ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, układy zbiorowe pracy, informowanie pracowników
 • Rady pracowników: zmiany w ustawie

  Rady pracowników: zmiany w ustawie

  13:31 31.03.2008

  ... . 3. Mimo spadku zatrudnienia wybrana rada pracowników działa nadal Wiele wątpliwości budziła również sytuacja, w której po wyborze rady pracowników doszło do zmniejszenia się poziomu zatrudnienia, od którego zależało stosowanie przepisów ustawy. Zgodnie z propozycją nowelizacji, wybrana rada pracowników będzie działać również, gdy w okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, prawa pracownika, informowanie pracowników, pracownicy
 • Zmiana okresu rozliczeniowego a zawiadomienie PIP

  Zmiana okresu rozliczeniowego a zawiadomienie PIP

  11:07 28.02.2008

  ... , po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy. Rada pracowników nie zastępuje związku zawodowego Rada pracowników działająca na podstawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie zastępuje związku zawodowego. Warto zresztą zwrócić uwagę, że rada pracowników może działać w tym samym zakładzie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, obowiązki pracodawcy, informowanie pracowników, inspektorzy PIP
 • Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

  Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

  11:07 28.02.2008

  ... .02.2008r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Głównym założeniem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania rad pracowników. Rada pracowników jest organem reprezentującym pracowników. Uregulowania odnośnie ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy, rada pracowników, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: