eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › informowanie pracowników
 • Dzień ustawo wolny od pracy a przymusowa praca w nadgodzinach

  Dzień ustawo wolny od pracy a przymusowa praca w nadgodzinach

  18:04 18.08.2014 PORADA

  Witam, mam takie pytanie czy w święto wolne od pracy ustawo pracodawca może nakazać pracę w przymusowych nadgodzinach? Oraz taka sytuacja: od 08.08.2014 do 14.08.2014 byłam na zwolnieniu lekarskim. 15.08 było święto. Po powrocie do pracy dowiedziałam się, że zostałam wpisana na ... WIĘCEJ

  Tematy: dzień wolny od pracy, dni wolne od pracy, praca w niedziele i święta, zwolnienie lekarskie
 • Zakres obowiązków pracownika, a umowa podwykonawcza lub umowa konsorcjum

  Zakres obowiązków pracownika, a umowa podwykonawcza lub umowa konsorcjum

  20:41 29.04.2013 PORADA

  Witam, Pracowałam w firmie budowlanej, która często wykonywała roboty na podstawie umów podwykonawczych i umów konsorcjum, gdzie była podwykonawcą bądź partnerem konsorcjum. Pytanie: Czy ja, jako pracownik administracyjny u podwykonawcy/partnera konsorcjum powinnam zostać o tym (o ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa konsorcjum, umowa podwykonawcza, zakres obowiązków pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Pisemna informacja o zmianie czasu pracy i płacy po powrocie zastępowanego pracownika

  Pisemna informacja o zmianie czasu pracy i płacy po powrocie zastępowanego pracownika

  15:34 27.04.2013 PORADA

  Zastępowałam innego pracownika w czasie jego długotrwałej nieobecności. W związku z powyższym pracodawca poinformował mnie pisemnie o zmianie czasu pracy (zwiększenie etatu z 1/2 do pełnego etatu) oraz zmianie wysokości wynagrodzenia. W informacji tej zastrzegł, że warunki te ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana umowy o pracę, czas pracy, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy
 • Ustne informowanie pracownika o wysokości nagrody - czy to błąd?

  Ustne informowanie pracownika o wysokości nagrody - czy to błąd?

  14:38 12.01.2013 PORADA

  Regulamin wynagradzania nie mówi o formie poinformowania pracownika o nagrodzie. Kierownik ocenia pracownika, następnie przedstawia dyrektorowi wysokość nagrody dla poszczególnych pracowników. Dyrektor zatwierdza. Kierownik ustnie informuje pracowników. Zbiorcza lista przyznanych nagród z ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników, nagrody i wyróżnienia
 • Czy pracodawca musi pisemnie informować pracownika o przyznaniu nagrody?

  Czy pracodawca musi pisemnie informować pracownika o przyznaniu nagrody?

  18:19 11.01.2013 PORADA

  W regulaminie wynagradzania zawarto zasady przyznawania nagród (kryteria za które należy się nagroda). Nie zawarto, w jaki sposób informowany jest pracownik (forma ustna czy pisemna). Kierownik przyznaje nagrodę, dyrektor zatwierdza, następnie kierownik informuje pracowników i nagroda ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników, nagrody i wyróżnienia
 • Brak dokładnych danych nowego pracodawcy?

  Brak dokładnych danych nowego pracodawcy?

  22:52 03.07.2012 PORADA

  część naszej firmy razem z pracownikami przejął inny właściciel. dostaliśmy do podpisania informacje o zmianie właściciela, z tym ze podana jest tylko "nazwa" sp z o.o. bez adresu nipu nr tel.. nie wiemy kim jest nowy właściciel, ani gdzie jest siedziba tej firmy. pomijając to ze nie ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, obowiązki pracodawcy, informowanie pracowników
 • Ile musi wiedzieć rada pracowników?

  Ile musi wiedzieć rada pracowników?

  13:57 31.05.2010

  ... na odpowiednim poziomie kierowniczym, na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników i zdania odrębnego członka rady pracowników, w sposób umożliwiający radzie pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii, w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, informowanie pracowników, prawa pracownika, tajemnica firmowa
 • Kodeksowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  Kodeksowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  14:15 03.08.2009

  ... 28 czerwca 1999 r.) w polskim Kodeksie pracy znalazło się miejsce dla przepisu, zgodnie z którym obowiązkiem pracodawcy jest informowanie personelu o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy a pracowników zatrudnionych na czas określony- o wolnych miejscach pracy (por. art. 942 K.p.). Ustawodawca nie statuuje tu żadnego ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP, informowanie pracowników
 • Rady pracowników: zmiany w przepisach

  Rady pracowników: zmiany w przepisach

  13:20 04.07.2008

  Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z Konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP teraz pora zastanowić się nad ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, układy zbiorowe pracy, informowanie pracowników
 • Rady pracowników: zmiany w ustawie

  Rady pracowników: zmiany w ustawie

  13:31 31.03.2008

  ... ustawa o radach pracowników), stoją na przeszkodzie, aby w ustawodawstwie krajowym wyłączyć określoną kategorię pracowników z ustalania liczby zatrudnionych. 2. Kadencja członków rady pracowników liczy się od dnia wyboru członków rady Nowelizacja doprecyzowuje również czas, od którego liczy się kadencja członków rady pracowników. Kadencja nadal ma ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, prawa pracownika, informowanie pracowników, pracownicy
 • Zmiana okresu rozliczeniowego a zawiadomienie PIP

  Zmiana okresu rozliczeniowego a zawiadomienie PIP

  11:07 28.02.2008

  ... , po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy. Rada pracowników nie zastępuje związku zawodowego Rada pracowników działająca na podstawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie zastępuje związku zawodowego. Warto zresztą zwrócić uwagę, że rada pracowników może działać w tym samym zakładzie pracy obok ... WIĘCEJ

  Tematy: rada pracowników, obowiązki pracodawcy, informowanie pracowników, inspektorzy PIP
 • Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

  Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

  11:07 28.02.2008

  ... czas przejściowy tworzenia rad pracowników dla pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Po tym dniu rady te powinny powstawać u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Nowelizacja przepisów o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz zasad wyboru rady pracowników jest konieczna z uwagi na ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy, rada pracowników, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: