eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › prowadzenie akt osobowych
 • Dokumentacja pracownicza - pracownik zatrudniony po raz drugi

  Dokumentacja pracownicza - pracownik zatrudniony po raz drugi

  11:48 21.07.2020 PORADA

  Witam, mam następujące pytanie: W 2019 roku zatrudnialiśmy pracownicę (umowa na czas określony 3 miesiące). Teraz w lipcu 2020 roku chcemy przyjąć ją z powrotem. Według nowych przepisów jesteśmy zobowiązani kontynuować prowadzenie jej akt osobowych, ale co z pozostałą ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, dokumentacja płacowo-kadrowa, przechowywanie dokumentacji, akta osobowe
 • Akta osobowe pracownika a informacje o zajęciu komorniczym

  Akta osobowe pracownika a informacje o zajęciu komorniczym

  00:15 11.03.2014

  ... jednak umieszczenie ich w dokumentacji płacowej, a nie w aktach osobowych. Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza, akta osobowe, prowadzenie akt osobowych
 • Akta osobowe pracowników a kontrola PIP

  Akta osobowe pracowników a kontrola PIP

  09:24 28.01.2014

  ... najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców lub osoby wykonujące w jego imieniu czynności związane z prowadzeniem akt osobowych. Najczęściej popełnianym błędem przez osoby, które odpowiedzialne są za prowadzenie akt osobowych, jest stosowanie nieaktualnego wzoru kwestionariusza osobowego i żądanie od kandydata do pracy podania danych ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe, akta osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych
 • Przechowywanie akt osobowych pracownika

  Przechowywanie akt osobowych pracownika

  11:04 05.08.2011

  ... przechowywania akt osobowych, odpowiedź ograniczona jest do wskazania rygorów odnoszących się do najpowszechniej występujących akt osobowych, tj. pracowniczych akt osobowych zawierających dane osobowe pracowników. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienie przechowywania pracowniczych akt osobowych są: ustawa o ochronie danych osobowych ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe, akta osobowe pracownika, prowadzenie akt osobowych, dane osobowe pracownika
 • Inne nazwisko na dyplomie a akta osobowe pracownika

  Inne nazwisko na dyplomie a akta osobowe pracownika

  00:06 14.08.2010

  ... przechowywać w części A akt osobowych - mimo, że został dostarczony po zawarciu umowy. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących m.in. imię (imiona) i nazwisko oraz wykształcenie. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania także innych danych osobowych pracownika, jeżeli podanie ... WIĘCEJ

  Tematy: dane osobowe, akta osobowe, prowadzenie akt osobowych, dane osobowe pracownika
 • Dokumentacja pracownicza a upadłość firmy

  Dokumentacja pracownicza a upadłość firmy

  12:08 16.12.2009

  ... przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62‚ poz. 286 ze zm.). Wspomniane rozporządzenie nie określa jednak ani zasad, ani okresu przechowywania akt osobowych personelu oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej. Nie wspomina też, jak należy postąpić ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja płacowo-kadrowa, dokumentacja pracownicza, archiwizacja dokumentacji pracowniczej, archiwizacja dokumentów
 • Prawa byłego pracownika: dostęp do danych w ciągu 30 dni

  Prawa byłego pracownika: dostęp do danych w ciągu 30 dni

  12:15 24.11.2009

  ... go dokumentacji kadrowej. Pracownica działu kadr zapewniła go, że wgląd do akt będzie możliwy, zaznaczając jednocześnie, iż odszukanie dokumentów z pewnością zajmie ... o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych, a szczególności podać w zrozumiałej formie: jakie dane osobowe zawiera zbiór, w jaki sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: dane osobowe, dane osobowe pracownika, dokumentacja płacowo-kadrowa, dokumentacja pracownicza
 • Dokumentacja pracownicza: teczka bez donosów

  Dokumentacja pracownicza: teczka bez donosów

  10:53 02.10.2009

  ... do jego akt osobowych dołączono anonimowe donosy dotyczące prywatnej sfery jego życia oraz inne notatki niemające związku z zatrudnieniem. Zażądał od pracodawcy natychmiastowego ich usunięcia. Szef jednak odmówił, tłumacząc, że ma prawo przechowywać tego typu informacje w teczkach pracowniczych. Czy miał rację? Zawartość akt osobowych pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja płacowo-kadrowa, dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych, akta osobowe
 • Dokumentacja pracownicza a ponowne zatrudnienie

  Dokumentacja pracownicza a ponowne zatrudnienie

  14:18 27.04.2009

  ... czy też ponownie założyć odrębną teczkę akt osobowych? Poruszane we wstępie zagadnienie nie doczekało się szczegółowych regulacji. Przepisy rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja płacowo-kadrowa, dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych, akta osobowe
 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika?

  Jak prowadzić akta osobowe pracownika?

  13:19 09.12.2008

  ... z kolei złożyć oświadczenie, czy zamierzają wykorzystywać przysługujące im (na mocy art. 188 K.p.) dwa dni wolne od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Prowadzenie akt osobowych Wszystkie dokumenty pracownika należy przechowywać w jego teczce osobowej. Akta osobowe powinny składać się z trzech części (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). W części A należy ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe, dokumentacja płacowo- kadrowa, dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych
 • Umowa o pracę nakładczą a akta osobowe pracownika

  Umowa o pracę nakładczą a akta osobowe pracownika

  13:44 29.10.2008

  ... nie musi zakładać swym wykonawcom teczek osobowych. Trzeba się jednak zastanowić, czy nie powinien tego robić. Założenie akt osobowych, a więc uporządkowanie dokumentacji pracowniczej, może okazać się pomocne np. przy ustalaniu prawa do urlopu wypoczynkowego. Dlatego też prowadzenie akt osobowych chałupników wydaje się być zasadne. Szczegółowe ... WIĘCEJ

  Tematy: praca nakładcza, formy zatrudnienia, akta osobowe, dokumentacja pracownicza

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: