eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akta osobowe pracownika
 • Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  00:32 16.11.2019

  ... starym dowodzie osobistym, legitymacje służbowe czy nawet pisma, które pracodawca kierował do pracownika podczas zatrudnienia, i o ile oczywiście potwierdzać będą fakt zatrudnienia i jego ... . Zdecydowanie w najlepszym położeniu są ci, którym potrzebne są akta osobowe od pracodawcy, który nadal istnieje. Wtedy powinien wystawić byłemu pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracownika, świadectwo pracy, staż pracy
 • Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.

  Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.

  00:35 10.01.2019

  ... zaznaczyć, że na podstawie zmienionej ustawy, preferowaną formą wypłaty wynagrodzenia będzie forma bezgotówkowa. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Z początkiem roku weszło w życie ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, dokumentacja ZUS, akta osobowe pracownika, RODO
 • Elektroniczne akta pracownicze

  Elektroniczne akta pracownicze

  09:33 02.01.2019

  ... prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. O tym, w jaki sposób będą przechowywane akta pracownika decyduje pracodawca. Będzie on mieć do tego prawo ... elektroniczną formę dokumentacji personalnej będą podlegały tylko akta osobowe obecnie zatrudnionych pracowników. Natomiast akta osobowe byłych pracowników, których stosunek pracy zakończył się ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, dokumentacja ZUS, akta osobowe pracownika, RODO
 • Dokumentacja pracownicza dla ZUS - zmiany od 2019 roku

  Dokumentacja pracownicza dla ZUS - zmiany od 2019 roku

  00:22 15.12.2018

  ... na pracodawców obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych pracownika. Z kolei ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ... zatrudnionych w tym okresie, a następnie złożenie tych raportów. Akta zatrudnionych przed datą 1 stycznia 1999 r. pracodawcy i ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, dokumentacja ZUS, akta osobowe pracownika, RODO
 • Dokumentacja pracownicza - zmiany

  Dokumentacja pracownicza - zmiany

  10:58 02.11.2018

  ... posiada profilu PUE, lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia elektronicznego, a pacjent musi taki wydruk dostarczyć do zakładu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o braku profilu PUE oraz konieczności dostarczania wydruków papierowych zwolnień, gdyby jednak pracownik zapomniał o tym fakcie lub pracodawca nie dopełnił obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, e-zwolnienia, e-ZLA, akta osobowe pracownika
 • Akta osobowe pracownika a informacje o zajęciu komorniczym

  Akta osobowe pracownika a informacje o zajęciu komorniczym

  00:15 11.03.2014

  Czy zajęcia komornicze pracowników powinny być wpięte w akta osobowe pracownika? Nie ma przepisów regulujących tę kwestię. W związku z tym zaleca się, aby dokumenty dotyczące zajęć komorniczych pracowników istniejących w trakcie stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza, akta osobowe, prowadzenie akt osobowych
 • Akta osobowe pracowników a kontrola PIP

  Akta osobowe pracowników a kontrola PIP

  09:24 28.01.2014

  ... przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Często pojawia się pytanie, czy pracodawca, który zatrudnia jedną osobę, zobowiązany jest prowadzić akta osobowe. Otóż wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nakłada obowiązek prowadzenia akt ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe, akta osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych
 • Okres przechowywania dokumentów firmy

  Okres przechowywania dokumentów firmy

  13:30 04.02.2013

  Księgi podatkowe i inne dokumenty związane z działalnością, np. faktury VAT, trzeba przechowywać przez 5 lat - tyle czasu ma fiskus na przeprowadzenie ewentualnej kontroli podatnika. Podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące płatnika składek i ubezpieczonego, a także wszelkie inne dokumenty i ... WIĘCEJ

  Tematy: akta osobowe, akta osobowe pracownika, ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe
 • Błędy w dokumentacji pracowniczej a niższa emerytura

  Błędy w dokumentacji pracowniczej a niższa emerytura

  00:13 26.10.2012

  ... obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Szczegółowe kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej ... sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracownika, akta osobowe, wysokość emerytury
 • Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

  Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

  13:31 17.02.2012

  ... zobowiązania pracodawcy do przechowywania dokumentacji związanej z danym stosunkiem pracy. Jest ona zbyt istotna dla dalszych uprawnień pracowniczych czy socjalnych byłego pracownika, aby pozostawić ją "bez dozoru" i w warunkach grożących jej zniszczeniem. Dlatego okresy przechowywania tego rodzaju dokumentacji są na ogół bardzo długie ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, akta osobowe, akta osobowe pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: