eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumentacja podatkowa
 • Korekta cen transferowych a VAT

  Korekta cen transferowych a VAT

  12:19 09.05.2022

  Czy dokonująca sprzedaży na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Spółka, w związku z przeprowadzeniem korekty dochodowości po tym jak doszło do istotnej zmiany okoliczności, które doprowadziły do zastosowania w trakcie roku marży w wysokości odbiegającej od poziomu rynkowego, zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej? Dopuszczalność ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta cen transferowych, ceny transferowe, korekta faktury, faktura korygująca
 • Porozumienie inwestycyjne i porozumienie podatkowe - zmiany w przepisach o cenach transferowych

  Porozumienie inwestycyjne i porozumienie podatkowe - zmiany w przepisach o cenach transferowych

  13:52 03.03.2022

  Przepisy dotyczące porozumienia cenowego zostały rozszerzone na wprowadzone Polskim Ładem porozumienia inwestycyjne i porozumienia podatkowe. Oznacza to konieczność zawarcia wykazu oraz informacji o tych porozumieniach w grupowej dokumentacji cen transferowych. Porozumienie inwestycyjne oraz porozumienie podatkowe, a ceny transferowe Podatnicy w ... WIĘCEJ

  Tematy: ceny transferowe, porozumienie inwestycyjne, porozumienie podatkowe, dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  13:15 24.09.2021

  Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych często dokonują wzajemnych transakcji i rozliczeń z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Co do zasady ceny i wynagrodzenie ustalane pomiędzy takimi podmiotami powinny być oparte o warunki rynkowe. Ustawodawca dopuścił kilka metod ustalania warunków rynkowych transakcji - metoda porównywalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Fiskus chętnie kwestionuje w kosztach firmy usługi niematerialne

  Fiskus chętnie kwestionuje w kosztach firmy usługi niematerialne

  13:22 24.08.2021

  Posłużenie się w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nieprecyzyjnym przymiotnikiem "podobny" dla wskazania, w jaki sposób określić podstawę opodatkowania, jest wysoce niewystarczające i wątpliwe z punktu widzenia standardów konstytucyjnych. Na gruncie stosowania art. 15e ustawy o CIT istnieje wiele wątpliwości, które powodują u podatników problemy ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi finansowe od podmiotu powiązanego w kosztach podatkowych z limitem

  Usługi finansowe od podmiotu powiązanego w kosztach podatkowych z limitem

  13:27 11.08.2021

  Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych jest bardzo rygorystycznie przestrzegane przez organy podatkowe, które często wykraczają poza ramy przepisu i cele, jakie przyświecały ustawodawcy. W szczególności podatnicy mają problem z uzyskaniem pozytywnej interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  12:54 28.06.2021

  ... nie poniosły straty podatkowej w roku, którego dotyczy dokumentacja. Uprzednie porozumienie cenowe Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen ... takich przypadkach wystarczające jest istnienie nieefektywności podatkowej dla podmiotów powiązanych. Podatkowa grupa kapitałowa Z dokumentacji zwolnione są także transakcje zawierane z podmiotami ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  Podmioty powiązane: Usługi niematerialne a specjalna strefa ekonomiczna

  13:02 21.05.2021

  Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Karta podatkowa i przechowywanie dokumentacji

  Karta podatkowa i przechowywanie dokumentacji

  15:37 13.05.2021 PORADA

  Witam, czy będąc na karcie podatkowej, należy powiadomić Urząd Skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji? WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, obowiązki przedsiębiorcy, obowiązki podatnika, przechowywanie dokumentacji podatkowej
 • Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  13:40 15.04.2021

  Samo ustalenie cen między spółkami powiązanymi w sposób inny niż wobec podmiotów niezależnych nie stanowi przesłanki do objęcia opodatkowaniem potencjalnych dochodów spółki. Organy podatkowe, chcąc zyskać uprawnienie do zanegowania warunków transakcji uzgodnionych przez podmioty powiązane i dokonując w zamian na własną rękę doszacowania ustalonych ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Usługi IT a limit kosztów z art. 15e ustawy o CIT

  Usługi IT a limit kosztów z art. 15e ustawy o CIT

  12:24 24.03.2021

  Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT), spowodowało liczne wątpliwości podatników oraz bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie interpretacji przepisów. Duża część tych wniosków dotyczyła bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  13:20 15.12.2020

  Pod pewnymi warunkami współpracujące ze sobą krajowe podmioty powiązane są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wśród nich znalazło się niekorzystanie z wybranych zwolnień określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 11n pkt. 1 ustawy o PDOP (a także art. 23z pkt 1 ustawy o PDOF) ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: