eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe na celowniku fiskusa. Coraz więcej kontroli podatkowych

  Ceny transferowe na celowniku fiskusa. Coraz więcej kontroli podatkowych

  11:35 27.01.2023

  ... zatem nie są to działania celowe podatników. Błędy i kary W Polsce, zgodnie z zaleceniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, została wdrożona tzw. trójstopniowa dokumentacja cen transferowych, tj. lokalna i grupowa, a także raportowanie według krajów. Podatnik nie ma wyboru w zakresie ich sporządzania. Skutkiem niedopełnienia obowiązków ... WIĘCEJ

  Tematy: ceny transferowe, podmioty powiązane, podatek CIT, raje podatkowe
 • Polski Ład 3.0 - jakie zmiany w podatkach nas czekają?

  Polski Ład 3.0 - jakie zmiany w podatkach nas czekają?

  00:01 28.09.2022

  ... spółkę holdingową od spółek zależnych (w obecnym kształcie zwolnieniu podlega 95% dywidend). Dokumentacja cen transferowych z rajami podatkowymi Co do zasady po przekroczeniu tzw ... dłużnego – tj. jako wyższa z kwot: 3 mln PLN albo 30% - tzw. podatkowa EBITDA. Projekt przewiduje także zmiany w zakresie estońskiego CIT, PGK, CFC, przerzuconych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek minimalny, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, strata z działalności gospodarczej
 • Transakcje z firmą z raju podatkowego - będą zmiany w przepisach

  Transakcje z firmą z raju podatkowego - będą zmiany w przepisach

  12:46 21.09.2022

  Rząd pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących transakcji z udziałem firm z rajów podatkowych i tych, których beneficjentem jest podmiot z siedzibą w takiej jurysdykcji. Zmiany będą dotyczyć wysokości progów dokumentacyjnych, a także zasad stosowania cen rynkowych i obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: ceny transferowe, podmioty powiązane, raje podatkowe, dokumentacja podatkowa
 • Nowa wersja struktury JPK_FA - co się zmieni

  Nowa wersja struktury JPK_FA - co się zmieni

  13:50 06.07.2022

  Struktura JPK_FA (4) jest wymagana w przypadku praktycznie każdej kontroli, niezależnie czy dotyczy ona VAT czy podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę, że nie podlega ona korekcie, a na przestrzeni ostatnich sześciu lat zmieniała się już 4 krotnie, złożenie jej może stanowić nie lada wyzwanie. Brak przedstawienia prawidłowej struktury w terminie ... WIĘCEJ

  Tematy: JPK_FA, JPK, system podatkowy, jednolity plik kontrolny
 • Korekta cen transferowych a VAT

  Korekta cen transferowych a VAT

  12:19 09.05.2022

  Czy dokonująca sprzedaży na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Spółka, w związku z przeprowadzeniem korekty dochodowości po tym jak doszło do istotnej zmiany okoliczności, które doprowadziły do zastosowania w trakcie roku marży w wysokości odbiegającej od poziomu rynkowego, zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej? Dopuszczalność ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta cen transferowych, ceny transferowe, korekta faktury, faktura korygująca
 • Porozumienie inwestycyjne i porozumienie podatkowe - zmiany w przepisach o cenach transferowych

  Porozumienie inwestycyjne i porozumienie podatkowe - zmiany w przepisach o cenach transferowych

  13:52 03.03.2022

  Przepisy dotyczące porozumienia cenowego zostały rozszerzone na wprowadzone Polskim Ładem porozumienia inwestycyjne i porozumienia podatkowe. Oznacza to konieczność zawarcia wykazu oraz informacji o tych porozumieniach w grupowej dokumentacji cen transferowych. Porozumienie inwestycyjne oraz porozumienie podatkowe, a ceny transferowe Podatnicy w ... WIĘCEJ

  Tematy: ceny transferowe, porozumienie inwestycyjne, porozumienie podatkowe, dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

  13:15 24.09.2021

  Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych często dokonują wzajemnych transakcji i rozliczeń z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Co do zasady ceny i wynagrodzenie ustalane pomiędzy takimi podmiotami powinny być oparte o warunki rynkowe. Ustawodawca dopuścił kilka metod ustalania warunków rynkowych transakcji - metoda porównywalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Fiskus chętnie kwestionuje w kosztach firmy usługi niematerialne

  Fiskus chętnie kwestionuje w kosztach firmy usługi niematerialne

  13:22 24.08.2021

  Posłużenie się w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nieprecyzyjnym przymiotnikiem "podobny" dla wskazania, w jaki sposób określić podstawę opodatkowania, jest wysoce niewystarczające i wątpliwe z punktu widzenia standardów konstytucyjnych. Na gruncie stosowania art. 15e ustawy o CIT istnieje wiele wątpliwości, które powodują u podatników problemy ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi finansowe od podmiotu powiązanego w kosztach podatkowych z limitem

  Usługi finansowe od podmiotu powiązanego w kosztach podatkowych z limitem

  13:27 11.08.2021

  Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych jest bardzo rygorystycznie przestrzegane przez organy podatkowe, które często wykraczają poza ramy przepisu i cele, jakie przyświecały ustawodawcy. W szczególności podatnicy mają problem z uzyskaniem pozytywnej interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

  12:54 28.06.2021

  ... nie poniosły straty podatkowej w roku, którego dotyczy dokumentacja. Uprzednie porozumienie cenowe Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen ... takich przypadkach wystarczające jest istnienie nieefektywności podatkowej dla podmiotów powiązanych. Podatkowa grupa kapitałowa Z dokumentacji zwolnione są także transakcje zawierane z podmiotami ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Karta podatkowa i przechowywanie dokumentacji

  Karta podatkowa i przechowywanie dokumentacji

  15:37 13.05.2021 PORADA

  Witam, czy będąc na karcie podatkowej, należy powiadomić Urząd Skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji? WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, obowiązki przedsiębiorcy, obowiązki podatnika, przechowywanie dokumentacji podatkowej

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: