eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › promocja zatrudnienia
 • Aktywizacja zawodowa przez profilowanie

  Aktywizacja zawodowa przez profilowanie

  12:25 27.06.2014

  ... samych pracowników urzędów pracy, przewidziano dla nich premie za osiągnięcie ustalonych wskaźników aktywizacji bezrobotnych. Urząd czy agencja zatrudnienia? - Aktywizacja bezrobotnych może być również zlecona agencjom zatrudnienia - do nich kierowani będą długotrwale bezrobotni, dla których ustalono profil pomocy II lub III – mówi Dorota ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, rynek pracy, bezrobotni, tworzenie miejsc pracy
 • Jest nowa ustawa o promocji zatrudnienia

  Jest nowa ustawa o promocji zatrudnienia

  13:40 29.05.2014

  ... . drugi -profil pomocy – przeznaczony dla wymagających wsparcia, który zakłada wykorzystanie wszystkich usług i instrumentów, jakie oferują urzędy, np. szkoleń, staży, subsydiowania zatrudnienia. trzeci profil pomocy - dla osób oddalonych od rynku pracy, czyli osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tych, które same nie są zainteresowane ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia
 • Walka z bezrobociem: są nowe rozwiązania

  Walka z bezrobociem: są nowe rozwiązania

  00:20 09.05.2014

  ... uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia tego bezrobotnego. Dofinansowanie przysługuje przez okres: 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać połowy minimalnego ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, rynek pracy, bezrobotni, tworzenie miejsc pracy
 • Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  13:09 11.03.2014

  ... zawarciu umowy o pracę – poprawka do rządowego projektu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która została zaproponowana przez ... Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Formy promocji zatrudnienia

  Formy promocji zatrudnienia

  12:54 03.06.2011

  ... nowego stanowiska pracy w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia. Bez składki na FP i FGŚP W przypadku zatrudnienia osoby powyżej 50. roku życia, która w okresie 30 dni przed rozpoczęciem zatrudnienia była zarejestrowana jako bezrobotna, nie trzeba odprowadzać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2011

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2011

  12:37 03.03.2011

  ... najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lutym 2011 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. PROMOCJA ZATRUDNIENIA Dnia 1 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725), którą: doprecyzowano pojęcie „bezrobotnego”, którym ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, hipoteka, ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Zmiany w promocji zatrudnienia

  Zmiany w promocji zatrudnienia

  13:48 01.03.2011

  ... 25.i powyżej 50. roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego i osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Wprowadzono możliwość refundacji bezrobotnym kosztu dojazdu do miejsca, gdzie odbywa się szkolenie. Bezrobotny (lub uprawniony poszukujący pracy) może uczestniczyć w kilku ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, status bezrobotnego
 • Powiatowe urzędy pracy na nowych zasadach

  Powiatowe urzędy pracy na nowych zasadach

  10:28 23.12.2010

  ... , w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES, tj. sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającej mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy pracy, urząd pracy, powiatowe urzędy pracy, promocja zatrudnienia
 • Staż z urzędu pracy - jakie uprawnienia

  Staż z urzędu pracy - jakie uprawnienia

  00:18 06.08.2010

  ... stażu. Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 53 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 7a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415), § 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 6, § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 20 ... WIĘCEJ

  Tematy: stażysta, staż, obowiązki pracodawcy, bezrobotni
 • Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  01:58 05.01.2010

  Rozważmy następującą sytuację: pracodawca zatrudnił bezrobotnego skierowanego do firmy przez urząd pracy, dzięki czemu otrzymał 10500 zł dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy stworzonego dla nowego pracownika. Po przepracowaniu trzech miesięcy zatrudniony pojawił się w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwym. Szef nie wyciągnął żadnych ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego, refundacja kosztów, promocja zatrudnienia

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: