eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo karne
 • Sebastian Majtczak zatrzymany w Dubaju. Jaki wyrok mu grozi?

  Sebastian Majtczak zatrzymany w Dubaju. Jaki wyrok mu grozi?

  11:35 16.10.2023

  ... z obranego miejsca pobytu w kraju; nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne. List żelazny składa się do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. Co istotne, w przypadku niewywiązania się z w/w warunków, list żelazny może zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: Sebastian Majtczak, wypadek, wypadki drogowe, ekstradycja
 • Zaostrzenie kar dla managerów. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Zaostrzenie kar dla managerów. Nawet 25 lat za łapownictwo

  13:51 21.09.2023

  ... za przypisywane im czyny. Generalnie karalność zbrodni przedawnia się z upływem 20 lat od jej popełnienia, a jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie karne – 30 lat. Ponieważ zaostrzone kary dotyczą czynów zabronionych w postaci przyjmowania korzyści, z którymi wiąże się szkoda wielkiej wartości, istotne znaczenie będą ... WIĘCEJ

  Tematy: white collar crime, kodeks karny, prawo karne, odpowiedzialność pracownika
 • Jakie są granice policyjnej prowokacji?

  Jakie są granice policyjnej prowokacji?

  00:35 28.02.2023

  ... to na celu zbadanie czy prowokacja organów ścigania została przeprowadzona w granicach prawa. Każdy więc, kto padł ofiarą policyjnej prowokacji, ma prawo bronić się przed takimi działaniami służb, zwłaszcza jeśli były bezprawne. Jak pokazuje sprawa DeLoreana – skutecznie.WIĘCEJ

  Tematy: przestępstwo, oszustwo, prawo karne, policyjna prowokacja
 • Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

  Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

  13:28 16.01.2023

  ... prawo do obrony w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu (art. 28 lit. g, art. 30 lit. e). Wydania można odmówić w przypadkach, gdy: na terytorium strony wezwanej toczy się postępowanie karne ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo karne, postępowanie karne, prawo, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

  Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

  10:19 07.12.2022

  ... projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Dotyczy nowelizacji m. in. bardzo istotnego z punktu widzenia zatrzymanych art. 245 Kodeksu karnego, regulującego prawo tych osób do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Czas bezpośrednio po zatrzymaniu może mieć kluczowy wpływ na dalszy przebieg postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, prawo karne, postępowanie karne, postępowanie przygotowawcze
 • Przepisy karne w projekcie ustawy o sygnalistach

  Przepisy karne w projekcie ustawy o sygnalistach

  10:52 04.08.2022

  Pomimo, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.; dalej jako Dyrektywa) nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o sygnalistach, dyrektywa o sygnalistach, sygnalista, ochrona sygnalistów
 • Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  00:50 11.05.2022

  ... sprawie). Każda taka okoliczność wpływa oczywiście negatywnie na „łatwość” sporządzenia uzasadnienia wyroku. Niezależnie od tego niejednokrotnie sprawy rozpoznawane przez sądy karne liczą kilkanaście czy nawet kilkaset tomów (wyjątkowo nawet kilkanaście tysięcy tomów, jak w słynnej sprawie Amber Gold). W takich przypadkach nie ulega ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, kpk, zmiany w prawie, sprawa karna
 • Sąd Najwyższy: przestępstwo na gruncie ustawy karnej i cywilnej

  Sąd Najwyższy: przestępstwo na gruncie ustawy karnej i cywilnej

  00:22 26.11.2018

  ... ustawy cywilnej oraz karnej. W tym zakresie sąd podkreślił, że postępowanie karne dąży do ukarania sprawcy, oceny jego zachowania i zastosowania wobec niego ... jej szkód, jakie zostały przez nią poniesione. W ocenie sądu rozpoznającego sprawę prawo cywilne ustanawia odpowiedzialność całkowicie oderwaną od winy sprawcy, która ukierunkowana jest ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Najwyższy, przestępstwo, prawo karne, prawo cywilne
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

  Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

  00:35 10.10.2018

  ... firm. Kolejny przykład „dobrej zmiany”? Zdaniem resortu sprawiedliwości obecny stan odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przewiduje kary i środki karne o niewielkim stopniu dolegliwości dla przedsiębiorców. Ministerialni urzędnicy, którym powierzono przygotowanie zmian, zdecydowali się zaostrzyć wymiar sankcji, jak również ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa skarbowe
 • Radca prawny z większymi uprawnieniami

  Radca prawny z większymi uprawnieniami

  10:15 29.07.2015

  ... w postępowaniu karnym. Wykazy te określają podział na adwokatów i radców którzy deklarują gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu według przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Nowelizacja ustawy z z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ... WIĘCEJ

  Tematy: radca prawny, prawo karne, postępowanie sądowe, postępowanie karne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: