eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo karne
 • Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  00:50 11.05.2022

  ... sprawie). Każda taka okoliczność wpływa oczywiście negatywnie na „łatwość” sporządzenia uzasadnienia wyroku. Niezależnie od tego niejednokrotnie sprawy rozpoznawane przez sądy karne liczą kilkanaście czy nawet kilkaset tomów (wyjątkowo nawet kilkanaście tysięcy tomów, jak w słynnej sprawie Amber Gold). W takich przypadkach nie ulega ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, kpk, zmiany w prawie, sprawa karna
 • Sąd Najwyższy: przestępstwo na gruncie ustawy karnej i cywilnej

  Sąd Najwyższy: przestępstwo na gruncie ustawy karnej i cywilnej

  00:22 26.11.2018

  ... ustawy cywilnej oraz karnej. W tym zakresie sąd podkreślił, że postępowanie karne dąży do ukarania sprawcy, oceny jego zachowania i zastosowania wobec niego ... jej szkód, jakie zostały przez nią poniesione. W ocenie sądu rozpoznającego sprawę prawo cywilne ustanawia odpowiedzialność całkowicie oderwaną od winy sprawcy, która ukierunkowana jest ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Najwyższy, przestępstwo, prawo karne, prawo cywilne
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

  Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

  00:35 10.10.2018

  ... firm. Kolejny przykład „dobrej zmiany”? Zdaniem resortu sprawiedliwości obecny stan odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przewiduje kary i środki karne o niewielkim stopniu dolegliwości dla przedsiębiorców. Ministerialni urzędnicy, którym powierzono przygotowanie zmian, zdecydowali się zaostrzyć wymiar sankcji, jak również ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa skarbowe
 • Radca prawny z większymi uprawnieniami

  Radca prawny z większymi uprawnieniami

  10:15 29.07.2015

  ... w postępowaniu karnym. Wykazy te określają podział na adwokatów i radców którzy deklarują gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu według przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Nowelizacja ustawy z z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ... WIĘCEJ

  Tematy: radca prawny, prawo karne, postępowanie sądowe, postępowanie karne
 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  00:55 10.06.2015

  ... przy zastosowaniu jednego z trybów konsensualnych (już teraz stanowią one ponad połowę wyroków), w znacznym stopniu zawężona zostanie dwuinstancyjność postępowania karnego oraz prawo do zaskarżania wyroków, co z pewnością stanie się przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego. Jakie rozwiązanie? Właściwe jest dążenie do ograniczenia przewlekłości ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu karnego, Kodeks postępowania karnego, prawo karne, postępowanie odwoławcze
 • Areszt domowy

  Areszt domowy

  00:30 25.06.2013

  ... . Zgodnie z planowaną nowelizacją, areszt domowy zastosować będzie mógł Sąd, o ile nie zajdą żadne okoliczności sugerujące, że podejrzany może utrudniać postępowanie karne. Równocześnie stan zdrowia podejrzanego musi by odpowiedni, a jego miejsce zamieszkania powinno nadawać się do instalacji aparatury śledzącej poczynania osadzonego. Innymi ... WIĘCEJ

  Tematy: areszt domowy, areszt, przestępczość, postępowanie karne
 • Postępowanie przygotowawcze - o szczególności przepisu

  Postępowanie przygotowawcze - o szczególności przepisu

  00:11 31.01.2013

  ... od zasady czy reguły. Wykładnia musi prowadzić do eliminowania z kręgu tych wszystkich przesłanek, które wiążą się z wewnętrzną organizacją organów stosujących prawo oraz eliminowania z kręgu szczególności tych wszystkich okoliczności, które mają subiektywny charakter. Przydatne linki: -Kodeks postępowania karnego W tym sensie za szczególne ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przygotowawcze, postępowanie karne, prawo karne, Kodeks postępowania karnego
 • Domniemanie niewinności

  Domniemanie niewinności

  00:30 17.01.2013

  Domniemanie niewinności stanowi quasi-konstytucyjną zasadę prawną. W rzeczywistości jest to zasada konwencjonalna, z której zrobienie praktycznego użytku jest w zupełności niemożliwe. Prokuratorzy i sędziowie przyjmują powoływanie się na tę zasadę jako wyraz skrajnej, godnej ubolewania naiwności. W istocie rzeczy, uznanie obowiązywania zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: zasada domniemania niewinności, domniemanie niewinności, postępowanie karne, prawo karne
 • Medialny Temat Dnia: Anders Breivik skazany na 21 lat więzienia

  Medialny Temat Dnia: Anders Breivik skazany na 21 lat więzienia

  13:56 24.08.2012

  ... choćby empatii w stosunku do bliskich ofiar poruszyły cały świat. Sami Norwegowie byli wstrząśnięci. W mediach pojawiły się między innymi opinie, że prawo nie jest adekwatne w obliczu takiego przestępstwa i że należałoby pomyśleć o zaostrzeniu kar, z wprowadzeniem kary śmierci włącznie. Jednak ostatecznie tak się nie ... WIĘCEJ

  Tematy: Anders Breivik, prawo, prawo karne, system prawny
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany V 2011

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany V 2011

  13:46 30.05.2011

  ... stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w maju 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. PRAWO KARNE Dnia 8 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2011 r. Nr ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo prywatne międzynarodowe, prawo międzynarodowe, ustawa o radiofonii i telewizji, odpowiedzialność finansowa urzędników


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: