eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › oddelegowanie pracownika
 • Przełomowy wyrok NSA: zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu

  Przełomowy wyrok NSA: zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu

  16:03 13.09.2023

  ... w którym zmienia swoje stanowisko z 2018 roku na temat opodatkowania świadczeń przy oddelegowaniu pracownika. W najnowszym orzeczeniu NSA wskazuje, że zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania nie podlegają opodatkowaniu. Delegacja i oddelegowanie to terminy podobne, ale nie tożsame. Delegacja to krótkie i jednorazowe wykonywanie obowiązków ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacje służbowe, delegowanie pracowników, delegacje, delegacja
 • Zmiana stanowiska w pracy

  Zmiana stanowiska w pracy

  23:39 23.08.2022 PORADA

  Witam. Witam. Proszę o podanie paragrafów oraz wyjaśnienie kwestii zmiany stanowiska pracy.  Obecnie jestem Elektrykiem zatrudnionym na stanowisku Elektryka. Pracodawca chce mi zmienić stanowisko na Energetyka bez żadnego aneksu do umowy. Czy może to zrobić? I drugie pytanie. Jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: stanowisko pracy, zmiana stanowiska pracy, odmowa zmiany stanowiska, zakres obowiązków pracownika
 • Udostępnianie pracowników innej firmie - formalności

  Udostępnianie pracowników innej firmie - formalności

  17:24 14.11.2021 PORADA

  Dzień dobry. Spółka z o.o. chcę udostępnić swoich pracowników na okres 22-26.11.2021r do podmiotu powiązanego (jednoosobowej działalności gospodarczej). Pracownicy będą pracować w JDG przez dany tydzień po 8h na dobę. Zawiązana została umowa między sp. z o.o. a JDG na ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie pracowników, dokumentacja pracownicza, pracownik tymczasowy, oddelegowanie pracownika
 • Umowa zlecenie, polski pracodawca, oddelegowanie do pracy w Holandii

  Umowa zlecenie, polski pracodawca, oddelegowanie do pracy w Holandii

  10:53 06.03.2021 PORADA

  Witam, dodam że to 1 pracodawca. Otrzymałem PIT-11, a w nim w jednej pozycji dochody z Polski i z Holandii, zaś  brak kwoty zapłaconego podatku za granicą, tylko dostałem osobne pismo w którym jest inf. że z tytułu oddelegowania osiągnąłem przychód, ta kwota została uwzględniona w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, rozliczenie umowy zlecenia, umowa zlecenie podatek
 • Czy mogę być oddelegowany, przeniesiony?

  Czy mogę być oddelegowany, przeniesiony?

  18:40 23.02.2020 PORADA

  Witam, od 1.03.2020 r. będę na trzymiesięcznym wypowiedzeniu z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Czy w okresie tego wypowiedzenia mogę być przesunięty, oddelegowany na inne stanowisko i do innych prac, których nie mam w obecnym ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, oddelegowanie pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia
 • Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

  Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

  12:02 04.02.2019

  Nocleg dla pracowników oddelegowanych do pracy budzi spore kontrowersje. Fiskus chce bowiem od niego podatek. Czy jednak pracodawca może go rozliczyć w sowich kosztach uzyskania przychodu w przypadku, gdy funduje takim pracownikom miejsce do spania? Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do zasad ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Kiedy mogę odmówić oddelegowania?

  Kiedy mogę odmówić oddelegowania?

  23:32 08.11.2017 PORADA

  Witam, chciałabym się zapytać, kiedy mogę odmówić pracodawcy oddelegowania. Pracuję w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Pracodawca oddelegowała mnie do innego zakładu pracy. W ostatnim czasie podpisałem aneks do umowy, że wyrażam zgodę na pracę w dwóch innych zakładach. ... WIĘCEJ

  Tematy: oddelegowanie pracownika, prawa pracownika, aneks do umowy o pracę, miejsce pracy
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  13:15 16.10.2017

  ... jest związany umową o pracę z polską spółką. Spółka ta ponosi też odpowiedzialność za wyrządzone przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych szkody. Spółka ma wątpliwości, gdzie powinna opodatkować wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w Niemczech? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Wypożyczenie pracownika formą leasingu pracowniczego

  Wypożyczenie pracownika formą leasingu pracowniczego

  08:58 15.09.2016

  ... mieć warunków nie gorszych niż umowa z dotychczasowym pracodawcą. „W literaturze przedmiotu trafnie zwraca się uwagę, że skoro 1741 § 1 k.p. określa podmiot przyjmujący pracownika mianem „pracodawcy” to nie znajdzie on zastosowania w przypadku, w którym, podstawę prawną powierzenia pracownikowi pracy stanowi umowa cywilnoprawna” tak w Komentarzu do ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, wypożyczenie pracownika, oddelegowanie pracownika, urlop bezpłatny
 • Kiedy można odmówić oddelegowania innej pracy niż określona w umowie?

  Kiedy można odmówić oddelegowania innej pracy niż określona w umowie?

  18:46 20.11.2015 PORADA

  Witam, jeżeli pracownik administracji, który wykonuje typowe prace biurowe otrzyma powierzenie innej pracy niż określona w umowie na stanowisko kasjera, to czy nie zachodzi tu  oddelegowanie do pracy wymagającej dużo niższych kwalifikacji? Powierzenie innej pracy dotyczy połowy wymiaru ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w administracji, zakres obowiązków pracownika, obowiązki pracownika, treść umowy o pracę
 • Zmiana stanowiska pracy za absencję chorobową

  Zmiana stanowiska pracy za absencję chorobową

  08:50 20.11.2013 PORADA

  Witam, pracuję na kopalni. Od 3 lat borykam się z chorobą, a dokładniej mam problemy z kolanami. Po dłuższej absencji chorobowej pracodawca chce zmienić mi aneks do umowy i na 3 miesiące wysłać mnie na powierzchnię. Jestem w trakcie odrabiania L4 i mam 1,5 roku do emerytury. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na kopalni, choroba pracownika, nieobecność w pracy, aneks do umowy o pracę
 • Oddelegowanie do pracy za granicą a zaliczka na podatek

  Oddelegowanie do pracy za granicą a zaliczka na podatek

  12:41 25.10.2013

  ... nie spełnia on powyższych warunków, natomiast delegowany pracownik rozliczy się z uzyskanego dochodu na podstawie przepisów obowiązujących w państwie oddelegowania. Jeżeli dochody pracownika będą podlegały opodatkowaniu także w Polsce będzie on obowiązany do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-36 oraz dołączenia do niego załącznika ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Zakres obowiązków pracownika, a umowa podwykonawcza lub umowa konsorcjum

  Zakres obowiązków pracownika, a umowa podwykonawcza lub umowa konsorcjum

  20:41 29.04.2013 PORADA

  Witam, Pracowałam w firmie budowlanej, która często wykonywała roboty na podstawie umów podwykonawczych i umów konsorcjum, gdzie była podwykonawcą bądź partnerem konsorcjum. Pytanie: Czy ja, jako pracownik administracyjny u podwykonawcy/partnera konsorcjum powinnam zostać o tym (o ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa konsorcjum, umowa podwykonawcza, zakres obowiązków pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Umowa na zastępstwo a oddelegowanie do innego działu

  Umowa na zastępstwo a oddelegowanie do innego działu

  21:43 02.04.2013 PORADA

  Czy będąc w zatrudnieniu - umowa na zastępstwo - można oddelegować pracownika na 1 miesiąc do innego działu bez oddelegowania na piśmie i bez zakresu obowiązków? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zastępstwo pracownika, oddelegowanie pracownika, uprawnienia pracodawcy
 • Oddelegowanie do pracy we Francji - kto płaci za mieszkanie?

  Oddelegowanie do pracy we Francji - kto płaci za mieszkanie?

  14:11 06.03.2013 PORADA

  Mąż był oddelegowany do pracy we Francji i pracował tam z przerwami parę lat. W aneksie oddelegowania był punkt "zakwaterowanie" i pisało tam tylko (adres - nazwa miejscowości... - Francja). Firma polska opłacała mieszkanie i nigdy nie żądała opłacania mieszkania i nie zmieniła nic ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacja, oddelegowanie pracownika, zakwaterowanie pracownika, mieszkanie dla pracownika
 • Oddelegowanie pracownika: zaliczka na podatek

  Oddelegowanie pracownika: zaliczka na podatek

  13:14 18.04.2012

  ... spółka jest zobowiązana do poboru zaliczki od dochodów uzyskanych za granicą przez oddelegowanego do pracy pracownika, powinna w celu obliczenia podstawy opodatkowania: przychody uzyskane w danym miesiącu przez pracownika z pracy najemnej za granicą najpierw pomniejszyć o kwotę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Delegowanie pracowników do innego kraju UE a normy czasu pracy

  Delegowanie pracowników do innego kraju UE a normy czasu pracy

  12:11 13.01.2011

  ... aby ich warunki zatrudnienia zostały dostosowane do obowiązujących w kraju, w którym będą wykonywać pracę. Bezwzględnie obowiązującą zasadą jest, aby warunki zatrudnienia pracownika oddelegowanego nie były mniej korzystne od warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju, do którego pracownik zostanie oddelegowany (w zakresie określonym przepisami UE ... WIĘCEJ

  Tematy: normy czasu pracy, czas pracy, ewidencja czasu pracy, czas pracy pracownika
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy a przestój

  Powierzenie pracownikowi innej pracy a przestój

  09:52 25.05.2010

  ... być niższa niż wskazane w art. 81 § 1 K.p. wynagrodzenie za czas przestoju. Po drugie, powierzona na czas przestoju praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika lub przynajmniej być do nich zbliżoną. Oznacza to, że szef może skierować podwładnego do innej pracy niż umówiona pierwotnie, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: przestój w pracy, wynagrodzenie za pracę, oddelegowanie pracownika, kwalifikacje pracownika
 • Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  10:17 10.05.2010

  ... powierzenia innych obowiązków nie przekraczał trzech miesięcy w roku kalendarzowym, wynagrodzenie pracownika nie uległo obniżeniu, powierzona praca odpowiadała kwalifikacjom posiadanym przez pracownika. Łączne spełnienie powyższych przesłanek obliguje pracownika do wykonywania innych obowiązków niż dotychczasowe. Ustawodawca nie przewidział tu ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, oddelegowanie pracownika, prawa i obowiązki pracownika
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy a delegacja poza UE

  Obowiązki informacyjne pracodawcy a delegacja poza UE

  00:49 17.11.2009

  Oddelegowanie pracownika do pracy poza terytorium Unii Europejskiej nakłada na pracodawcę obowiązki informacyjne wobec delegowanego pracownika. Przyjrzyjmy się, czego musi dowiedzieć się zatrudniony, który wyrusza pracować poza terytorium UE. Katalog informacji, których należy udzielić delegowanemu poza ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, oddelegowanie pracownika, praca za granicą, delegacje służbowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: