eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

  Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

  09:03 24.12.2019

  ... . W konsekwencji, wartość kart prepaid z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. W następstwie, w związku z przyznawanymi świadczeniami, na pracodawcy - jako płatniku, ciąży obowiązek uwzględnienia wartości kart prepaid przy poborze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Firmowy bufet dla pracowników bez podatku dochodowego

  Firmowy bufet dla pracowników bez podatku dochodowego

  12:13 22.08.2018

  ... dla pracowników przychód ze stosunku pracy? W ... nieodpłatne świadczenia” na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko pod warunkiem, że rzeczywiście spowodowały zaoszczędzenie przez niego wydatków. Ustalenie tej okoliczności zależy od tego, czy pracownik skorzystał ze świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

  Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

  13:47 30.07.2018

  ... pozyskania przez pracownika takiego zezwolenia. Poniesienie wskazanego kosztu jest dla pracodawcy w pełni uznaniowe i zależne od ukształtowanej polityki socjalnej ... , iż przychodami ze stosunku pracy są wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne, świadczenia w naturze, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

  Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

  15:01 26.12.2017

  Podatnik zobowiązał się zapewnić bezpłatnie mieszkanie dla swojego pracownika. Koszt świadczenia zostanie doliczony do przychodu ze stosunku pracy. Spółka zadała pytanie, jaką kwotę - brutto czy też netto, wynikającą z faktury otrzymanej od ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

  13:48 21.11.2017

  ... dla pracowników. Pracownikiem, w myśl updof, jest natomiast wyłącznie osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zwolnienie nie stosujemy zatem w przypadku umów zlecenie czy o dzieło, kontraktów menadżerskich itp. Po drugie zwolnienie ma zastosowanie do pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Zakwaterowania pracowników z Ukrainy w podatku dochodowym

  Zakwaterowania pracowników z Ukrainy w podatku dochodowym

  13:43 19.08.2016

  ... świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W tak szeroko rozumianych przychodach mieszczą się także nieodpłatne świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Przejazd taksówką z biznesowego spotkania bez podatku dochodowego

  Przejazd taksówką z biznesowego spotkania bez podatku dochodowego

  13:44 18.11.2015

  ... nieodpłatne ... świadczenia, które są w interesie pracownika. A skoro świadczenie uzyskiwane przez pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Darmowe posiłki dla pracowników i to jeszcze bez podatku?

  Darmowe posiłki dla pracowników i to jeszcze bez podatku?

  13:45 12.11.2015

  ... dla świadczeń opodatkowanych. TK uznał, że można opodatkować tylko świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Przejazd taksówką na spotkanie służbowe bez przychodu pracownika

  Przejazd taksówką na spotkanie służbowe bez przychodu pracownika

  13:32 04.11.2015

  ... nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia ... pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Jedzenie do pracy bez przychodu u pracownika

  Jedzenie do pracy bez przychodu u pracownika

  14:00 02.11.2015

  ... tym nieodpłatne ... dla pracowników prowadzi do powstania u nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: