eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kontrakt menedżerski
 • Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

  Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

  13:47 26.09.2022

  ... kontrakt menadżerski zasiłek chorobowy nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego. Na spółce ciążą jednak ... mowa w art. 27 ust. 1. Z powyższego przepisu wynika, że na spółce wypłacającej świadczenia osobom zatrudnionym w oparciu o kontrakt menadżerski, co do zasady, spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego. Niemniej jednak obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, kontrakt menadżerski, podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Kontrakt menadżerski jest poza działalnością gospodarczą w PIT

  Kontrakt menadżerski jest poza działalnością gospodarczą w PIT

  13:09 13.04.2021

  ... 2021.2.PS. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Z początkiem sierpnia 2019 r. wnioskodawca otworzył firmę, w ramach których świadczył usługi zarządzania, tzw. kontrakt menedżerski. Wnioskodawca świadczy usług na rzecz spółki akcyjnej, w której powierzono mu funkcję dyrektora. Dla prowadzonej firmy wnioskodawca wybrał opodatkowanie podatkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Zaliczanie diet w koszty działalności

  Zaliczanie diet w koszty działalności

  12:53 08.10.2018 PORADA

  Dzień dobry, mam wątpliwość, czy jako jednoosobowa działalność gospodarcza mogę regularnie umniejszać koszty działalności dietami. Pracuję w Szwajcarii dla pośrednika na umowę (kontrakt menadżerski). Dla firmy która nas "podnajmuje" wykonuję również usługi jako osoba fizyczna ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, kontrakt menadżerski, koszty firmy, praca w Szwajcarii
 • Kontrakt menedżerski = niskie koszty podatkowe i wysokie stawki podatku

  Kontrakt menedżerski = niskie koszty podatkowe i wysokie stawki podatku

  13:16 14.08.2018

  ... Chodzi oczywiście o kadrę menedżerską. Prawodawca pozbawił ich możliwości opodatkowania swoich dochodów liniowo jak też istotnie ograniczył przysługujące im koszty podatkowe. Kontrakt menedżerski to tzw. umowa nazwana pozakodeksowa. Nie doczekała się ona regulacji w Kodeksie cywilnym, niemniej w przepisach innych ustaw możemy już o niej przeczytać ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Zmiany w podatku PIT 2018: menedżer zapłaci wyższy podatek

  Zmiany w podatku PIT 2018: menedżer zapłaci wyższy podatek

  16:53 15.04.2018

  ... od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032), wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, niezależnie od podstawy ich uzyskania (np. umowa o pracę czy kontrakt menadżerski), podlegają opodatkowaniu według określonej skali podatkowej. Jeżeli dochód z tytułu świadczonej pracy nie przekracza w skali roku 85 528,00 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Samochód służbowy dla dyrektora na kontrakcie menedżerskim

  Samochód służbowy dla dyrektora na kontrakcie menedżerskim

  21:34 03.11.2017 PORADA

  Dyrektor firmy zatrudniony jest na podstawie kontraktu menadżerskiego. Użytkuje samochód służbowy do celów służbowych i prywatnych. Samochód nie jest własnością firmy, jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu. W jaki sposób rozliczać dyrektora za użytkowanie samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, leasing, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania
 • Umowa między spółką z o.o. a jej członkiem zarządu

  Umowa między spółką z o.o. a jej członkiem zarządu

  00:30 18.11.2015

  Ogólne zasady zawierania umów ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością są tematyką dość znaną i wielokrotnie opisywaną. Inne zasady będą jednak obowiązywać w sytuacji, gdy umowę ze spółką z o.o. będzie zawierał jej członek zarządu. W jaki sposób zrobić to skutecznie? Umowy pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkami jej zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., członek zarządu, członkowie zarządu, umowa o pracę
 • Uprawianie sportu to działalność gospodarcza? Sądy są za

  Uprawianie sportu to działalność gospodarcza? Sądy są za

  08:01 17.10.2015

  Można grać w piłkę w ramach działalności wykonywanej osobiście, a można robić to jako przedsiębiorca. Sądy administracyjne przyznają sportowcom możliwość wyboru formy, w jakiej chcą prowadzić swoją działalność, a także rozliczać się z fiskusem. W czerwcu tego roku NSA wydał uchwałę, dotyczącą opodatkowania sportowców. Ten dokument, o sygnaturze II ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, przychody podatkowe, działalność wykonywana osobiście, źródła przychodów podatkowych
 • Kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej

  Kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej

  23:14 11.10.2015 PORADA

  Witam, moje kolejne pytanie dotyczy kontraktu menadżerskiego a mianowicie: 1. Jakie koszty ponosi przedsiębiorca z tytułu podpisanego kontraktu menadżerskiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Przykładowo miesięczny dochód brutto za wykonaną pracę wyniesie 3000 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, działalność gospodarcza, składki ZUS, podatek dochodowy
 • Kontrakt menedżerski a składki ZUS

  Kontrakt menedżerski a składki ZUS

  00:45 09.02.2015

  ... kolei sądy np. w wyroku z dnia 9.12.2008 r. sygn. akt I UK 138/08 SN stwierdził, że: „umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródła przychodu z działalności wykonywanej osobiście nie stanowią samodzielnej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym z ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, składki ZUS, ZUS, składki emerytalne
 • Kontrakt menedżerski gwarantuje wysokie zarobki

  Kontrakt menedżerski gwarantuje wysokie zarobki

  13:53 30.09.2014

  ... najwyższy szczebel w hierarchii przedsiębiorstwa były niższe niż 7 900 PLN. Spośród dyrektorów najwięcej – 14 450 PLN – zarabiały osoby pracujące w oparciu o kontrakt menedżerski. Dyrektorzy, mający umowę o zarządzanie, przeciętnie otrzymywali 12 200 PLN. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowę agencyjną wynosiła 10 706 PLN ... WIĘCEJ

  Tematy: płace, ile zarabia dyrektorów, kadra zarządzająca, wysokość wynagrodzenia
 • Podjęcie pracy w trakcie okresu wypowiedzenia

  Podjęcie pracy w trakcie okresu wypowiedzenia

  18:12 26.09.2014 PORADA

  Witam, pracowałem na kontrakcie menadżerskim, rozwiązanie kontraktu nastąpiło 30.07, zostałem zwolniony w obowiązku świadczenia pracy. Obowiązuje mnie 2 miesiące wypowiedzenia. W kontrakcie jest zapis mówiący, że w trakcie trwania kontraktu nie wolno mi podjąć pracy w firmie ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menadżerski, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, okres wypowiedzenia, praca na wypowiedzeniu
 • Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

  Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

  13:00 29.05.2014

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera kilka różnych źródeł przychodów, wśród których znalazły się przychody z działalności wykonywanej osobiście i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Niemniej to, że uzyskanie danego przychodu znalazło się w źródle przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie oznacza, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, przychody podatkowe, działalność wykonywana osobiście, źródła przychodów podatkowych
 • Kontrakt menadżerski a treść umowy o pracę

  Kontrakt menadżerski a treść umowy o pracę

  08:59 09.04.2014 PORADA

  W moim kontrakcie menadżerskim jest zapis że umowa zawarta jest CYTUJĘ :"na czas nieokreślony do 31 marca 2014 roku". Moje pytanie czy taką umowę traktuje się jak na czas nieokreślony czy określony? Dalej w umowie jest zapis, że mam pół roku na wykonanie pewnych czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menadżerski, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, kontrakt menedżerski
 • Zatrudnienie pracownicze członka zarządu

  Zatrudnienie pracownicze członka zarządu

  00:36 17.02.2014

  ... tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie należy się wynagrodzenie. W praktyce najczęściej z członkiem zarządu zawierana jest albo umowa o pracę, albo tzw. kontrakt menadżerski. Członek zarządu, jako członek organu spółki kapitałowej, związany jest ze spółką przede wszystkim stosunkiem organizacyjnym, powstałym na skutek aktu ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, zatrudnienie członka zarządu, stosunek pracy, zatrudnienie udziałowca spółki
 • Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  14:47 29.12.2013 PORADA

  Jaka struktura wynagrodzenia członka zarządu w sp. z o.o. jest optymalna? WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, zarząd spółki, spółka z o.o., wynagrodzenie dla pracownika
 • ZUS preferencyjny dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

  ZUS preferencyjny dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

  11:37 27.06.2013 PORADA

  Witam serdecznie, Proszę o wskazówkę w poniższej sprawie: 1. Zakładam działalność gospodarczą - obniżony ZUS. 2. Mam orzeczenie o lekkim stopieniu niepełnosprawności. 3. Muszę zatrudnić pracownika na kontrakt menedżerski lub umowę zlecenie (osoba pracuje na pełnym etacie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia z ZUS, składki ZUS, osoba niepełnosprawna, preferencyjne składki
 • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji z kontraktu menedżerskiego (zlecenie)

  odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji z kontraktu menedżerskiego (zlecenie)

  11:53 17.07.2012 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższym problemie:  Spółka z o.o. zawarła umowę kontraktu menedżerskiego i rozliczała wynagrodzenie z tego tytułu wg zasad umowy zlecenia (z uwzględnieniem pracowniczych kosztów uzyskania przychodu). W zeszłym roku kontrakt został rozwiązany na mocy porozumienia ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, umowa zlecenia, zakaz konkurencji, odszkodowanie dla pracownika

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: