eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne świadczenia w PIT
 • Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  12:33 28.12.2020

  ... wynika, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne. W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  13:50 01.12.2020

  ... pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenie „niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  13:44 14.10.2020

  ... przejrzystości i w celu uproszczenia wyliczeń wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2015 r. możliwość określenia wartości tego świadczenia w formie zryczałtowanej. Tak więc wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia, jaką należy przypisać pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  12:50 23.09.2020

  ... lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Wygrana w konkursie zwolniona z podatku dochodowego

  Wygrana w konkursie zwolniona z podatku dochodowego

  13:51 05.06.2020

  ... mówimy, kiedy następuje zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednego podmiotu, kosztem majątku innego podmiotu. Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Należą do nich te wszystkie zdarzenia prawne ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia
 • Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  05:11 25.12.2019

  ... . W efekcie spółka określi pracownikom przychód z takich nieodpłatnych świadczeń, który opodatkuje, zgodnie z art. 12 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2c ustawy o PIT. W odniesieniu do udostępnianych pracownikom samochodów na cele prywatne nie jest ani nie będzie prowadzona ewidencja dla potrzeb podatku VAT. Spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

  Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

  09:03 24.12.2019

  Czy wartość przedpłaconych kart (prepaid) służących do nabycia posiłków profilaktycznych, które pracodawca wręcza pracownikom, stanowić będzie dla nich przychód zwolniony z opodatkowania? Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: ustawy o PDOF), wolna od podatku dochodowego jest wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  11:24 02.08.2019

  ... w wyniku zwykłego korzystania z pojazdu. Spółka zadała pytanie, czy wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  13:11 29.04.2019

  ... , iż wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia.(…)” Wcześniej NSA orzekał identycznie w wyrokach z 28 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2654/16, z 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Wynajem mieszkania dla członka zarządu w podatku PIT

  Wynajem mieszkania dla członka zarządu w podatku PIT

  12:02 18.03.2019

  ... , mające konkretny wymiar finansowy. Istotą nieodpłatnego świadczenia jest więc to, by otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Zgodnie z powyższym, zdaniem organów podatkowych, jedną z form nieodpłatnego świadczenia jest nieodpłatne udostępnienie mieszkania przez spółkę członkowi zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, najem mieszkania, nieodpłatne świadczenia w PIT, przychody podatkowe

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: