eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne świadczenia w PIT
 • Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

  Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

  11:48 25.03.2022

  ... uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego przyjętą osobę. W ramach tej preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne zarówno od PIT, jak i CIT. Korzystne rozwiązania podatkowe czekają również na tych przedsiębiorców, którzy niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc dla Ukrainy, wojna w Ukrainie, Ukraina, uchodźcy z Ukrainy
 • Pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie łatwiejsza. Wkrótce zmiany w przepisach podatkowych

  Pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie łatwiejsza. Wkrótce zmiany w przepisach podatkowych

  00:03 09.03.2022

  ... bezpłatnego świadczenia usług, np. pomocy medycznej darowanej na rzecz organizacji pozarządowej. Skorzystają na tym lekarze, którzy chcą działać za darmo na rzecz obywateli Ukrainy. Bezpłatne korzystanie z mieszkania bez podatku W trakcie opracowywania są także przepisy dotyczące mieszkania w Polsce za darmo, bez PIT. Obecnie ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc dla Ukrainy, wojna w Ukrainie, Ukraina, uchodźcy z Ukrainy
 • Polski Ład zmieni ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników

  Polski Ład zmieni ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników

  09:52 12.10.2021

  ... silnikami spalinowymi. Co w sytuacji, gdy pracownik jeździ elektrykiem? Przepisy ustawy o PIT tej kwestii nie regulują w odrębny sposób. Jak je stosować ... i mieści się w przedziale do 1600 cm 3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Ładowanie służbowego samochodu elektrycznego w domu w podatku PIT

  Ładowanie służbowego samochodu elektrycznego w domu w podatku PIT

  13:28 19.08.2021

  ... zastosować ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT? 2. Czy dopłata do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez pracowników w związku z ładowaniem ... . Wyodrębniając pojęcie nieodpłatnych świadczeń od pieniędzy uznał tym samym, że nieodpłatne świadczenia muszą mieć postać niepieniężną. Stanowisko to potwierdza również brzmienie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Ryczałt samochodowy: paliwa nie doliczamy do przychodu pracownika

  Ryczałt samochodowy: paliwa nie doliczamy do przychodu pracownika

  11:49 10.06.2021

  ... . w wyroków NSA: • z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1828/11: „(...) nieodpłatne świadczenie dokonywane przez Spółkę na rzecz pracowników, w sytuacji kiedy nie można ustalić, którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie pracownika. Brak bowiem możliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  13:33 20.05.2021

  ... na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia
 • Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  12:33 28.12.2020

  ... wynika, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne. W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  13:50 01.12.2020

  ... pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenie „niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  13:44 14.10.2020

  ... przejrzystości i w celu uproszczenia wyliczeń wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2015 r. możliwość określenia wartości tego świadczenia w formie zryczałtowanej. Tak więc wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia, jaką należy przypisać pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  12:50 23.09.2020

  ... lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: