eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nagroda jubileuszowa
 • Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  14:07 18.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, mam takie pytanie: zostałem w kwietniu 2020 r. ukarany karą nagany z wpisem do akt. W lutym 2021 r. pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie pracy i wprowadził do regulaminu zapis: "nagroda jubileuszowa nie przysługuje pracownikowi wobec którego w okresie 2 lat przed ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników
 • Lata szkoły i praca u rodziców do nagrody jubileuszowej

  Lata szkoły i praca u rodziców do nagrody jubileuszowej

  12:08 22.10.2021 PORADA

  Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące pracownika (lat 62), który na dzień dzisiejszy ma staż ogółem 42 lata, 5 m-cy i 14 dni. Przeglądając teczkę akt osobowych pracownika znalazłam dokumenty, które nie zostały wprowadzone do programu, tj.: 1) szkoła liceum ekonomiczne - od ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników
 • Jubileusz Nauczyciela

  Jubileusz Nauczyciela

  10:32 04.10.2021 PORADA

  Witam, nauczyciel przed doliczeniem stażu miał 32 lata pracy. Doliczono mu 8 lat i wypada mu 40 lecie. Czy prawidłowo jest wypłacić 40 lecie a 35 lecie uległo przedawnieniu ? WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, staż pracy, lata pracy, nagroda jubileuszowa
 • Nagroda jubileuszowa

  Nagroda jubileuszowa

  13:02 26.07.2021 PORADA

  Dzień dobry 20.02.2021 otrzymałem nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. W czerwcu tego roku dowiedziałem się, że do lat pracy można doliczyć okresy nieskładkowe przepracowane w gospodarstwie rolnym, tak więc podliczyłem lata przepracowane w gospodarstwie rolnym u rodziców i doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, staż pracy, lata pracy
 • Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  Czy należy mi się nagroda jubileuszowa?

  11:00 06.02.2020 PORADA

  Witam, w styczniu otrzymałem jubileuszówkę za 20 lat pracy. W styczniu tego roku uznano mi pracę w gospodarstwie rodziców (5 lat i 5 miesięcy). Czy w związku z tym należy mi się jubileuszówka za 25 lat pracy, mimo, że minął rok od podjęcia poprzedniej? Bardzo dziękuję za ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, nagradzanie pracowników, dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania
 • Nagroda jubileuszowa - pominięto mnie

  Nagroda jubileuszowa - pominięto mnie

  13:15 22.11.2019 PORADA

  Od stycznia 2019 roku do końca lipca 2019 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Z początkiem sierpnia wróciłam do pracy. Pracuję w pieczy zastępczej. Na dzień pracownika socjalnego nie otrzymałam nagrody. Wszyscy dostali oprócz mnie. Czy to zgodne z prawem? WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, dodatki do wynagrodzeń, nagradzanie pracowników, L4
 • Pracujący emeryt a nagroda jubileuszowa

  Pracujący emeryt a nagroda jubileuszowa

  20:44 27.10.2019 PORADA

  Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej jako pracownik administacji - szkoła podlega pod starostwo. W związku z przejściem na emeryturę 26.07.2019 r. rozwiązałam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony (przepracowałam 43 lata), ale ponownie mnie zatrudniono na drugi dzień tj. od ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń, nagradzanie pracowników
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

  21:27 21.01.2019 PORADA

  Witam, w grudniu 2017 r. uzyskałam uprawnienia emerytalne (skończone 60. lat), jestem sprzątaczką w szkole, we wrześniu będę miała jubileusz 30 lat pracy. W tym roku (2019) dyrektor chce mnie zwolnić z powodu zmniejszenia liczby dzieci w szkole i zmniejszenia liczby oddziałów, bo ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, odprawa emerytalna
 • Potrącenie z nagrody jubileuszowej

  Potrącenie z nagrody jubileuszowej

  09:47 03.01.2019 PORADA

  Witam, potrzebuję pomocy. Mam pracownicę, która 7 stycznia 2019 otrzyma nagrodę jubileuszową w wysokości 1390 zł netto, natomiast 26 stycznia 2019 roku zostanie jej wypłacone wynagrodzenie za pracę. Pracownica ta ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Jak prawidłowo dokonać ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, zajęcie komornicze, potrącenie z wynagrodzenia, zajęcie wynagrodzenia przez komornika
 • Przejście na emeryturę, a nagroda jubileuszowa

  Przejście na emeryturę, a nagroda jubileuszowa

  11:19 05.12.2018 PORADA

  Dzień dobry, jestem pracownikiem szkoły, w lutym 2020 roku nabędę prawo do emerytury, natomiast w sierpniu 2020 roku mój staż pracy wyniesie 45 lat, więc należałaby mi się nagroda jubileuszowa. Czy prawdą jest, że jeżeli przejdę na emeryturę, a do stażu pracy 45 lat zabraknie ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do emerytury, przejście na emeryturę, praca w szkole
 • Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  13:41 16.03.2012

  ... w pytaniu, odwołują się do zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy lub zarządzenia z 23 grudnia 1989 r., zarówno trzynastka, jak i nagroda roczna nie powinny być brane pod uwagę. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, trzynastka, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  13:26 20.02.2012

  ... 5 lat, nie należy opłacać składek. Pytanie: Pracownikowi ma być wypłacona nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia. Czy od nagrody ... u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej, to taka nagroda jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, składki ZUS
 • Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  13:28 20.10.2011

  ... nagrody jubileuszowej ten dodatek specjalny? Odpowiedź: Moim zdaniem tak. Dodatek specjalny stanowi bowiem składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego. Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego stanowi natomiast określony procent wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie będące podstawą ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej oblicza się ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, nagroda jubileuszowa, dodatek specjalny, nagrody
 • Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  Nagroda jubileuszowa a staż pracy

  13:32 05.07.2011

  ... nagroda jubileuszowa, decydują przepisy płacowe obowiązujące w zakładzie pracy, w którym pracownik jest zatrudniony (o ile przewidują one wypłacanie takiej nagrody). Przepisy te określają: po ilu latach pracownik nabywa prawo do nagrody oraz które okresy pracy (i ewentualnie inne okresy) należy przy tym uwzględnić. 2. Nagroda jubileuszowa ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagradzanie pracowników, prawo do nagrody jubileuszowej
 • Wypłata nagród jubileuszowych

  Wypłata nagród jubileuszowych

  13:14 30.06.2011

  ... firmy (regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy). Jak bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2009 r. (sygn. akt I PK 208/08, niepublikowany) "nagroda jubileuszowa nie jest powszechnym (należnym wszystkim pracownikom) świadczeniem ze stosunku pracy. Nie jest przewidziana w Kodeksie pracy. Istotnie, w judykaturze przydaje się jej ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody i wyróżnienia, dodatki do wynagrodzeń
 • Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

  13:26 20.05.2011

  Rozstrzygnięcia dotyczące nabywania prawa do nagrody jubileuszowej należy oprzeć na przepisach obowiązujących u danego pracodawcy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy bądź rozporządzenia). Może się zdarzyć, że pracodawca ustanawiając samodzielnie zasady wynagradzania czy przyznawania nagród, wprowadzi dla pracowników mniej korzystne ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, dodatki do wynagrodzeń, nagrody
 • Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

  13:23 12.05.2011

  ... , pracownicy z chwilą przejścia zostają objęci postanowieniami układu, który funkcjonuje u pracodawcy przejmującego. 2. Nagroda jubileuszowa - po spełnieniu określonych w przepisach (układzie) przesłanek Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem o charakterze powszechnym i warunki jej nabycia określają przepisy wewnątrzzakładowe, obowiązujące ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagradzanie pracowników
 • Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  13:12 15.07.2010

  ... częściej niż co 5 lat, zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia składkowego. Należy zaznaczyć, iż nagroda jubileuszowa przysługuje wyłącznie na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u danego pracodawcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksy pracy nie zawierają definicji nagrody jubileuszowej ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagroda
 • Nagroda jubileuszowa: świadectwo pracy niekonieczne?

  Nagroda jubileuszowa: świadectwo pracy niekonieczne?

  00:15 29.12.2009

  ... . Czy firmowe regulacje płacowe mogą uzależnić nabycie prawa do nagrody jubileuszowej od poświadczenia posiadanych przez pracownika okresów zatrudnienia świadectwem pracy? Nagroda jubileuszowa nie należy do świadczeń o charakterze powszechnym lub obowiązkowym. Prawo do niej może przysługiwać pracownikom na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, uprawnienia pracownika, dodatki do wynagrodzeń
 • Premie i nagrody: jak zapisać w regulaminie?

  Premie i nagrody: jak zapisać w regulaminie?

  00:20 11.09.2009

  ... określić, czy chodzi o ogólny, czy zakładowy staż pracy, a także za jakie konkretnie okresy pracy przysługuje nagroda w danej wysokości. Wzór Za długoletnią pracę w zakładzie pracy pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa. Wysokość nagrody jubileuszowej jest zależna od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy i wynosi : I. 75% miesięcznego ... WIĘCEJ

  Tematy: premia regulaminowa, premia uznaniowa, premia pieniężna, nagroda pieniężna

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: