eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › klauzula o zakazie konkurencji
 • Zakaz konkurencji w umowie zlecenie. Na co uważać?

  Zakaz konkurencji w umowie zlecenie. Na co uważać?

  12:01 31.05.2023

  ... , działania w celu utrzymania ich w poufności”. Kwestia odszkodowania Klauzula o zakazie konkurencji jest ściśle związana z postanowieniami dotyczącymi odszkodowania na rzecz zleceniobiorcy. Ich brak może być uważany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji taka klauzula może zostać uznana za nieważną. Sama wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, umowa zlecenia, umowa zlecenie
 • Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  11:19 21.03.2017

  ... więcej pracodawca może zażądać podpisania umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a odmowa pracownika może być podstawą jego zwolnienia. Umowa o zakazie konkurencji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Powinna być wyodrębniona jako osobna umowa, w praktyce może to być osobna klauzula umowna w umowie o pracę. Ustanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  11:34 21.07.2015

  ... już umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, dalej który to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o zakazie i wobec którego z pracodawców pozostaje wówczas zobowiązany pracownik. Charakter umowy o zakazie konkurencji W literaturze dominuje pogląd, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  10:08 11.12.2014

  ... za pozostały okres. Ewentualnie można określić przypadki uzasadniające odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji lub jej wypowiedzenie. Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji zależy od tego czy chodzi o pracownika, czy też – przy umowie dotyczącej zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy – byłego pracownika. W pierwszym przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji
 • Zakaz konkurencji: kiedy przestaje obowiązywać?

  Zakaz konkurencji: kiedy przestaje obowiązywać?

  09:15 26.02.2014

  ... . Przydatne linki: - Kodeks pracy - Kodeks cywilny Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana pod warunkiem, że takie uprawnienie zostało w umowie przewidziane. Dopuszczalne jest także zawarcie w umowie o zakazie konkurencji postanowień tworzących po stronie pracodawcy oraz pracownika uprawnienie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji
 • Zakaz konkurencji: odszkodowanie a podatek dochodowy

  Zakaz konkurencji: odszkodowanie a podatek dochodowy

  13:26 20.03.2013

  ... zwolnienia zostały wyłączone m.in. odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, czy odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugod innych niż ugody sądowe. Co za tym idzie, otrzymane przez byłego pracownika odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, zaliczka na podatek dochodowy
 • Umowy lojalnościowe w polskich firmach

  Umowy lojalnościowe w polskich firmach

  13:41 05.03.2012

  ... wiedzy do organizacji konkurencyjnych. „Najczęściej wobec specjalistów oraz menadżerów stosuje się wydłużony okres wypowiedzenia do sześciu miesięcy oraz umowy o zakazie konkurencji. Są to rozwiązania stosunkowo proste, a jednocześnie nie niosą za sobą wysokich kosztów.” – zauważa Michał Gołębiewski, konsultant Antal International specjalizujący ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy o pracę, Umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, umowa lojalnościowa
 • Wygaśnięcie zakazu konkurencji

  Wygaśnięcie zakazu konkurencji

  13:21 29.11.2011

  ... rozwiązującego całą umowę o zakazie konkurencji. Strony mogą też wprowadzić do umowy o zakazie konkurencji inne postanowienia np. umożliwiające pracodawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub przewidujące takie uprawnienie dla obu stron. Dopuszczalne jest także zawarcie w umowie o zakazie konkurencji postanowień tworzących po stronie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy

  Zakaz konkurencji w prawie pracy

  13:40 04.08.2011

  ... o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, w przypadku, gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie tej, podobnie jak w powyżej opisanej umowie o zakazie konkurencji ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji
 • Zakaz konkurencji: konsekwencje naruszenia

  Zakaz konkurencji: konsekwencje naruszenia

  07:10 23.03.2010

  ... (art. 471 K.c.). Przesłankami niezbędnymi dla obciążenia ekspracownika odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną pracodawcy w następstwie złamania zakazu konkurencji są: istnienie ważnej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, naruszenie postanowień zawartych w umowie (np. podjęcie pracy w firmie konkurencyjnej), szkoda po ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, konkurencja, umowa o zakazie konkurencji, nieuczciwa konkurencja

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: