eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › tajemnica przedsiębiorstwa
 • Non-disclosure agreement, czyli jak chronić poufne dane firmowe

  Non-disclosure agreement, czyli jak chronić poufne dane firmowe

  08:50 23.08.2021

  ... , a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu, co w rezultacie doprowadziłoby do katastrofalnych skutków dla podmiotu ujawniającego informacje poufne, dotyczące swego przedsiębiorstwa. Czego nie można objąć umową NDA? Umowa NDA nie znajdzie zastosowania w stosunku do informacji, które: są opublikowane, znane i oficjalnie podane ... WIĘCEJ

  Tematy: non-disclosure agreement, poufne dane, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona poufnych informacji
 • Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  13:38 25.02.2020

  ... znanych i oczywistych, nawet specjalistycznych, rozwiązań nie może być traktowane, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca nie kontroluje bowiem w żaden sposób liczby i charakteru osób mających dostęp do należących do niego informacji. Tajemnicą przedsiębiorstwa może być za to zbiór informacji, które jakkolwiek samodzielnie są powszechnie ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, know-how, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  00:15 27.09.2018

  ... wskazać, że ustawa nowelizująca poszerzyła zakres przedmiotowy definicji czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa o czynność pozyskiwania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że sankcjonowane będą takie czynności jak pozyskiwanie (np. kopiowanie) dokumentów jak ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  12:58 04.09.2018

  ... jej osłabienia. Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa Ustawa zmienia definicję pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Dla przypomnienia – w dotychczasowym brzmieniu ustawy, tajemnicą przedsiębiorstwa były informacje nieujawnione do wiadomości ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  00:55 23.09.2015

  ... okres związania byłego pracownika tajemnicą przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie pożądane i korzystne z punktu widzenia pracodawcy – tłumaczy Mateusz Grzech, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy. Kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa przestępstwem Kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa, oprócz konsekwencji cywilnoprawnych, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, nieuczciwa konkurencja
 • Podkupienie pracownika lub kontrahenta jako czyn nieuczciwej konkurencji

  Podkupienie pracownika lub kontrahenta jako czyn nieuczciwej konkurencji

  00:50 20.08.2015

  ... przedsiębiorstwa jako czynie nieuczciwej konkurencji, by w dalszej części rozważań skoncentrować się w głównej mierze na analizie employee poaching i konsekwencjach prawnych takiego zachowania. Podkreślić należy, iż istnieje zasadnicza różnica pomiędzy wiadomościami odpowiadającymi treści pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” a informacjami ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nieuczciwa konkurencja, podkupienie pracownika, compliance
 • Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  10:08 11.12.2014

  Zastrzeżenie przez pracodawcę wobec pracownika zakazu konkurencji, chociaż często spotykane, nie powinno być dokonywane automatycznie i wymaga gruntownego przygotowania. Po pierwsze, konieczne są pisemne ustalenia, czyli zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Może to być osobna umowa albo można to zapisać w treści innej umowy, np. umowy o pracę. ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. I

  Nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. I

  10:33 21.10.2014

  ... przez wykonawcę nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, to wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Dotychczas, w praktyce można było bowiem spotkać się z nadużywaniem możliwości zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, np. przez zastrzeganie całych ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, nowelizacja zamówień publicznych, udzielanie zamówień publicznych
 • Tajemnica handlowa - czym jest w dzisiejszych czasach?

  Tajemnica handlowa - czym jest w dzisiejszych czasach?

  11:00 08.09.2014

  ... jako tajemnica handlowa? Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona w głównej mierze na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest ona zdefiniowana w art. 11 ust 4 wspomnianej ustawy, jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, tajemnica informacji
 • Prawo nie nadąża za cloud computing

  Prawo nie nadąża za cloud computing

  09:57 04.09.2014

  Popularność cloud computing wzrasta praktycznie z dnia na dzień. To wygodne rozwiązanie nie powinno być jednak stosowane przy realizacji newralgicznych dla firmy procesów - ostrzegają prawnicy z kancelarii Gajek i Wspólnicy. Powodem, dla którego należy tu zachować szczególną ostrożność są przepisy prawne, które nie nadążają jeszcze za rozwojem ... WIĘCEJ

  Tematy: cloud computing, przetwarzanie w chmurze, chmura, ochrona danych
 • Czy obowiązuje mnie tajemnica służbowa wobec byłego pracodawcy?

  Czy obowiązuje mnie tajemnica służbowa wobec byłego pracodawcy?

  16:17 02.07.2012 PORADA

  Jestem w posiadaniu informacji - korespondencji mailowej będącej dowodem na złamanie nakazu sadu o zakazie działalności konkurencyjnej przez kontrahenta byłego pracodawcy. Obaj działali świadomie na niekorzyść trzeciej firmy. Ujawniająć nieuczciwość mogę pomóc poszkodowanemu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica służbowa, tajemnica firmowa

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: